• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عربي  |   English   facebook انجمن نجات    RSS انجمن نجات   Contact انجمن نجات  

RSS Feedسایت بنیاد خانواده سحر

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی – قسمت پانزدهم

حقیقت این است که من بنا به دلایل خیلی خاص و البته مستند از موضوع این ازدواج و آن پیشینه ای که از رابطه مریم و مسعود بیاد می آورم و در ادامه فاصله زمانی بین ازدواج مسعود با فیروزه، آمدن مریم در دم و دستگاه مسعود، نزدیکی مریم به فیروزه و مسعود و فاکتورهای دیگر تحت هیچ شرایطی نمی توانم انگیزه این ازدواج را جز از زاویه یک رابطه شخصی دو طرفه میان مریم و مسعود ارزیابی کنم. یعنی اول می خواهم بر روی انگیزه های واقعی این ازدواج انگشت بگذارم در مقابل آن انگیزه ها و دلایل واهی و ساختگی که به این ازدواج سنجاق شده است. ... ادامه مطلب »
گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی – قسمت پانزدهم

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی – قسمت پانزدهم

حقیقت این است که من بنا به دلایل خیلی خاص و البته مستند از موضوع این ازدواج و آن پیشینه ای که از رابطه مریم و مسعود بیاد می آورم و در ادامه فاصله زمانی بین ازدواج مسعود با فیروزه، آمدن مریم در دم و دستگاه مسعود، نزدیکی مریم به فیروزه و مسعود و فاکتورهای دیگر تحت هیچ شرایطی نمی توانم انگیزه این ازدواج را جز از زاویه یک رابطه شخصی دو طرفه میان مریم و مسعود ارزیابی کنم. یعنی اول می خواهم بر روی انگیزه های واقعی این ازدواج انگشت بگذارم در مقابل آن انگیزه ها و دلایل واهی و ساختگی که به این ازدواج سنجاق شده است.

ادامه مطلب »

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی – قسمت چهاردهم

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی – قسمت چهاردهم

اگر در رابطه با ازدواج مسعود با اشرف روی محورها و اشتراکات فکری و قابلیت های فکری و تشکیلاتی اشرف صحبت می شد، در مورد فیروزه تعمد بود که اصلا در این باره صحبت نشود. از قرار آنچه بعضا مطرح می شد اینها هیچ وجه اشتراکی با هم نداشتند.

ادامه مطلب »

این قصه سر دراز دارد (جهاد نکاح در فرقه رجوی)

این قصه سر دراز دارد (جهاد نکاح در فرقه رجوی)

در خصوص عقیم کردن زنان و خارج کردن رحم آنان بسیار شنیده بودیم، اما در خصوص مردان تاکنون موردی گزارش نشده بود. یکی از مردانی که توانسته از فرقه رجوی فرار کند میگوید که اطمینان دارد تزریقی در خصوص وی انجام شده که او را به لحاظ جنسی سرد و خنثی کرده است. همچنین در خصوص مرد دیگری از نجات یافتگان بعد از انجام آزمایشات پزشکی مشخص شده است که اسپرم وی خشک شده که برای پزشکان جای تعجب داشته و به دنبال علت آن هستند. خود فرد میگوید که احتمالا بر اثر تزریقاتی که به بهانه های مختلف انجام میدادند این امر صورت گرفته است.

ادامه مطلب »

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی - قسمت سیزدهم

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی - قسمت سیزدهم

معتقدم اصلا رابطه مسعود با اشرف از اساس فاقد انگیزه های معمول بوده است. یعنی یک رابطه صرفا تشکیلاتی، سیاسی و آنطور که مسعود و مهدی ابریشم چی می گفتند ماهیتا تشکیلاتی بوده است. چون طرف او هم آدمی نبوده که بطور معمول معیارها و ملاک ها و مناسبات جامعه عادی را با خود حمل کند.

ادامه مطلب »

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی  - قسمت دوازدهم

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی - قسمت دوازدهم

هر کسی در درون خودش یک پیشوا و رهبر خودبخودی درست کرده است. این را رجوی به قبر تعبیر می کند و می گوید برای رستگاری و هدایت باید این سنگ قبر برداشته بشود تا افراد بتوانند خودشان را به آن رهبر واقعی بیرونی وصل کنند. به قول خودش دوشاخه شان را به پریز رهبری وصل کنند و از او انرژی بگیرند. این صورت مسئله ای است که رجوی از وضعیت خودش و ملاء اش ارائه می دهد. اما به دنبال همین صورت مسئله رجوی یک راه حل را مطرح می کند به این معنا که اگر قرار باشد از این قبر بیرون بیاییم و از نور آن رهبری منتفع بشویم، قبلش باید یک کسی آن سنگ قبر را از روی قبر ما بردارد. اگر چنین کسی نباشد بخودی خود ما نخواهیم توانست از این قبر بیرون بیاییم. کسی که این سنگ قبر را بر می دارد، همین مریم است. کسی که ما را به آن نقطه آرمانی و پریز رهبری وصل می کند همین مریم است. شاید یک جمله ای از قول مهدی ابریشم چی که خوشبختانه همراهم دارم بتواند کلیت این مفهوم را بیان کند.

ادامه مطلب »

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی  - قسمت یازدهم

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی - قسمت یازدهم

این درست است که همه میز این ازدواج به قول شما روی همین ضرورت ها طراحی و متمرکز می شود، اما وقتی مریم و مسعود برای نهادینه کردن این ترکیب به عقد شرعی و رایج متوسل می شوند، خودبخود این مناسبات را تداعی می کند. البته آنچه در بیرون از مناسبات روی آن بحث می شود همان محرمیت ایدئولوژیک است، اما آنچه در وهله اول در درون تشکیلات مطرح است. یک رابطه زناشویی معمولی و البته از جنس ازدواج های تشکیلاتی است. منتهی فرقش با بقیه ازدواج های تشکیلاتی در این است که مریم از مهدی طلاق گرفته و بلافاصله همسر مسعود شده است.

ادامه مطلب »

مسعود رجوی دستور قتل مخالفانش در سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد

جداشدگان از این سازمان در مقاله ها و مصاحبه هایشان تهدیدات توخالی رجوی را به تمسخر گرفته و او را به هفت تیر کشی که جلد خالی تپانچه را برای ترساندن مردم به کمر بسته است تشبیه کردند و در پاسخ به رجوی که به طور دروغین و مضحکی با فراخواندن افرادش به مرگ دسته جمعی از سخنرانی امام حسین تقلید می کرد نوشتند: “امام حسین علیه السلام جدا شدگان از خودش را به قتل تهدید نکرد و یارانش را تحت کنترل قرار نداد تا با همدیگر تماس نگیرند بلکه راه در کربلا پیش پای همه شان باز بود و امام حسین خودش در میدان نبرد کنار یارانش حاضر بود و با آنها هم به شهادت رسید در حالیکه رجوی فرار کرده و مخفی شده است و از مخفیگاه امن خودش سخنرانی می کند و باقی ماندگان را به مرگ فرا می خواند”.

ادامه مطلب »

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی – قسمت دهم

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی – قسمت دهم

این دستگاه آنقدر سخت گیرانه و سفت و سیستماتیک عمل می کند که اجازه نمی دهد آن بی اعتمادی که اتفاقا زمینه های مادی و بالقوه زیادی هم دارد، خودش را به فعل و عمل برساند. پس می شود نتیجه گیری کرد که همه این دستگاه به دلایلی غیر از آنچه در بیرون از مناسبات روی آن تکیه می شود، تنظیم می گردد. در درون تشکیلات هدف اش تحقیر کردن و همچنین راه حل بی اعتمادی به مناسبات را دنبال می کند و در بیرون از تشکیلات همانطور که اشاره کردم برای پز دادن و برطرف کردن عقده های حقارت و بزرگ کردن رجوی در نزد مخاطبان بیرونی و رسانه ها و دولتمردانی که رجوی می خواهد به نوعی خودش را پیش آنها لوس کند.

ادامه مطلب »

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی – قسمت نهم

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی – قسمت نهم

در تغییر سیستم حفاظت از مسعود، ریل های بازرسی، تغییر مکان های استقرار رجوی، روش ها و ساختارها و نفرات و سلسله مراتب و خلاصه تمامی زوایای ریز و درشت محافظت تغییر ایجاد می کند. حتی یادم است در همان زمان جداشدن اینها از تشکیلات مقر رجوی بکل عوض شد و آن مقر به نقاهتگاه تبدیل گردید.

ادامه مطلب »

حیدر العبادی سازمان مجاهدین خلق را نگران کرده است

اظهارات نخست وزیر عراق حیدر العبادی علیه سازمان تروریستی مجاهدین خلق روز دوشنبۀ گذشته طی دیدارش از ایران گام مهمی در مسیر تصحیح برخورد با این سازمان جنایتکار شمرده شد سازمانی که همۀ قوانین و معیارهای اخلاقی و بین المللی را طی حضورش در عراق زیر پا نهاده است.

ادامه مطلب »

1 2 3 4 5  ...