مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

فرا فکنی های مجاهدین در مورد حمله به کشتی های نفتی

رسانه های خبری باند رجوی که دهه هاست بدون تعارف به دنبالچه های خبرگزاری های صهیونیست – امپریالیستی تبدیل شده ودراین راه روزبروز مدارج افتخار؟؟!! را طی میکنند واینک درپیشاپیش آنها به جعل ونقل خبر وآنهم در جهت دشمنی غدارانه با ملت ایران حرکت…

قوانین حجاب اجباری تشکیلات رجوی سخت تر است

درنوشته ای بنام " گام به گام بسوی سرنگونی " که فرقه ی رجوی منتشرش کرده، آمده است: "... خیزش روز دوشنبه گذشته دانشجویان دانشگاه تهران به اعتراض علیه قانون زن ستیز حجاب اجباری، خواب از چشم دشمنان واقعی مردم میهنمان ربوده است ". خیزش ها…

خاطرات شهرام بهادری – قسمت چهارم

ورزش در سازمان برای تندرستی یا فرار از مناسبات؟ ورزش در سازمان برای من بخاطر این بود که از دست این مسئولین برای چند ساعت که شده فرار کنم و خود را رها سازم و آنها را نبینم. زمان ورزش من خیلی خوشحال می شدم. به این خاطر تکی برای ورزش دلخواه…

سخنگوی مجاهدین رجوی و توقع لمپن بازی از دانشجویان

برای تحرکات کوچک و قابل چشم پوش وحتی مشکوکی که چند روز پیش دردانشگاه تهران روی داد و موضوع بحدی پیش پا افتاده وغیر جدی بود که وبسایت های وزین غیر حکومتی، زحمت درج این خبر را نکشیدند، باند رجوی برای خود کیسه ی گشادی دوخته و سخنگوی ناشناخته…

خاطرات علی امانی(جدا شده از فرقه ی رجوی)- قسمت هشتم

بند "ش": هزار دستان (رهبری پوشالی زنان) بند ش و هزاردستان بمعنی تشکیل شورای رهبری از زنان بدون حضور حتی یک مرد بود! گویا که مسعود رجوی یک حرام سرا درست کرده بود. هر زنی که مسئول می شود باید اول پیش مسعود رجوی برود و در حریم خصوصی رهبری…

خاطرات سیاه، محمدرضا مبین – قسمت بیستم

من، پس از 6 ماه انفرادی، در آستانه آزادی از زندان قرار گرفته بودم... رفت و آمدها به سلول ها زیاد شده بود. گوئی به بازجوهای رباتیک رجوی، دیکته شده بود که باید همه را به سمت تعیین تکلیف ببرید. سرانجام این زندانی های انفرادی به چند نوع تعیین…

خاطرات علی امانی(جدا شده از فرقه ی رجوی)- قسمت هفتم

نشریه 380 سال 76 بعد از این مرحله رسیدیم به نشریه 380 در سال 76. حدودا اسامی 70 الی 80 نفر را ذکر کرده بودند. آن روز که می خواندیم فهمیدیم که خیلی از نفرات بارها و بارها درخواست جدایی کرده بودند سازمان چاره ای نداشت جز اینکه بگوید اینها…

مجاهدین خلق، بخاطر نداشتن نبض زمان، به باند رجوی تبدیل شد

هادی محسنی هم جزو زرادخانه ی رجوی است که ازهر گاهی وارد میدان بلاغت؟! شده و دست به تئوری سازی کرده تا مثلا وزن نوشته های بی سروته مریدان رجوی را بالاتر برد. اودرنوشته ی اخیر خود به بازی با واژه ی " بازه زمانی " پرداخته وحرف های بی سروتهی…

این خصوصیات در باند رجوی نیست

آقای علیرضا معدنچی که بخاطر حضور زیادش در سیمای دروغ پراکنی رجوی، نظر کرده بنظر میرسد، باین حد قناعت نکرده و به مقاله نویسی هم روی آورده وطی یک نوشته ی طولانی درصدد اثبات جبری بودن جانشینی باند رجوی برآمده ودراین راه، خصوصیات یک جریان…

دلبستگی به امپریالیسم

سالهاست که مجاهدین و سران فرقه رجوی، منتظر هستند تا کسی پیدا شود، حکومت ایران را سرنگون کند وآنها خام خیالانه به مسند قدرت در ایران تکیه بزنند! در همین رابطه تمامی اخبارهای سایت هایشان مملو است از سخنان مزدوران ارباب جدید شان آمریکا! توجه…