مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

تحت چه شرایطی رجوی را درصورت زنده بودن علنی خواهند کرد – قسمت دوم

فرقه رجوی بدلیل اینکه همیشه سعی کرده بر بحرانها اتکا وموج سواری کند با بروز هراتفاق و حادثه طبیعی و غیرطبیعی درصدد بهره برداری از آن در راستای سرپوش گذاشتن بر بحران های درون تشکیلاتی است. اگر یادتان باشد رجوی در جریان یکی از نشست ها

تحت چه شرایطی رجوی را درصورت زنده بودن علنی خواهند کرد – قسمت اول

بدنبال سیل اخیر دربرخی از شهرهای ایران و قرارگرفتن سپاه پاسداران درلیست تروریستی دولت امریکا مسعود رجوی مجددا به صحنه اورده شد. وی درپیام شماره 12 خود ورود به مرحله اماده باش برای سرنگونی را اعلام کرد! در پیام رجوی هیچ نکته جدیدی وجود

سوء استفاده امنیتی فرقه رجوی از خانواده های سیل زده

بر اساس اطلاعاتی که خانواده های اعضای اسیر در فرقه رجوی دراختیار دفتر انجمن نجات خوزستان قرار داده اند مسئولین فرقه ضدانسانی رجوی با سوء استفاده از شرایط سیل که مشکلات مالی و جانی زیادی برای شهروندان خوزستانی ایجاد کرد اعضای تحت اسارت

دم تکانی فرقه رجوی برای امپریالیزم سابق

با قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی از طرف ترامپ، فرقه رجوی سراز پا نشناخته و با دم تکانی ولیس زدن چکمه امپریالیزم، یکبار دیگر ماهیت واقعی خود را نشان داد. انچه مرا بر ان داشت که دست به قلم ببرم موضوع اقدام امریکا و یا

یکبار دیگر نبش قبر رجوی در اوج استیصال و فلاکت تشکیلاتی

جریان و حوادث سیل در ماههای اخیر مشکلات وخسارات زیادی برای مردم استانهای گلستان، لرستان و خوزستان ایجاد کرده است. هزاران نفر مجبور به ترک خانه های خود شده و متاسفانه تعدادی از مردم این استانها جان خود را از دست دادند. حادثه سیل عکس العمل و

درباره پیام شیادانه شماره 12 منتسب به رجوی

با شروع حمله آمریکا به عراق در سال 82 رجوی طبق معمول برای حفظ جان خود والبته برای عدم پاسخگویی نسبت به اقدامات خیانت بارش نیروهایش را رها وبرای همیشه به سوراخ موشی درمکان نامعلومی پناه برد.ازآن زمان به بعد سرمداران فرقه اش برای شیره مالیدن

فرقه رجوی از تلاش برای تحریم تا ریختن اشک برای مردم سیل زده

متاسفانه جاری شدن سیل در برخی از استان های کشور خسارت های زیادی اعم از مالی و جانی را برای مردم بدنبال داشت. عمق فاجعه خرابی های ناشی ازسیل برای مردم ایران به حدی بود که افکارعمومی مردم دنیا را متاثر کرد. اما درکنار ابراز همدردی مردم دنیا

نقش رجوی دربوجود آمدن درگیری ۱۹ فروردین سال ۹۰ در اشرف

بعد از سقوط صدام و روی کارآمدن دولت جدید عراق منطقا رجوی شیاد می بایست بساط فرقه اش را از خاک عراق جمع و گورش را گم میکرد. اما از آنجاییکه وی همیشه در رویای کودکانه واحمقانه کسب قدرت بهر وسیله ممکن سیرمیکند بعد از حاکمیت صدام درمنتهای

آرم سازمان را بر روی تخم مرغهای اهدایی مردم می زدند

همزمان با فرا رسیدن بهار و عیدباستانی نوروز جاری شدن سیل در استان گلستان و برخی از شهرهای دیگر کام هموطنان ما را تلخ کرد. سیل متاسفانه منجر به خسارت مالی و کشته شدن برخی از هموطنان شد. دیدن خرابی خانه ها وکوچ اجباری خانواده ها و وضعیت سخت