مرور

انجمن نجات مرکز سیستان و بلوچستان

در درون فرقه رجوی چه میگذرد؟؟؟

رجوی به هر قیمت فقط به فکر رسیدن به قدرت است و می داند بین مردم ایران منفور است چرا که بسیاری از مردم خانواده هایی که رجوی آنها را از هم پاشیده را می بینند و همینطور جنایاتی که کرده را دیده و شنیده اند. رجوی فقط و فقط برای حفظ موقعیت تخیلی…

مرز سرخ رجوی در تماشای برنامه های تلویزیونی داخل ایران

در نهایت هم طوری فوتبال پخش میکردند که کمتر کسی حاضر میشد آن را نگاه کند چون برنامه صبح را فشرده میکردند و مجبور بودیم صبح، سر زمان بندی بیدار باشیم و برای خیلی ها سوال میشد که چرا فوتبال، حتی جام جهانی یا فوتبال باشگاههای اروپا را…

خیانت های مقدس در فرقه رجوی

بعد از اینکه در ذهن افراد جا انداختند که دشمن ما نظام جمهوری اسلامی ایران است این حرف و این اعتقادی که برای فرد قالب میکنند پایه ای میشود برای حرفها و جا انداختن افکار بعدی شان. دیگر بعد از این همه چیز را که عوض میکنند ما برای جنگ با ایران…

شلوغکاری مجاهدین در تیر و مرداد 88

با برنامه ریزی از قبل که ما هم از آن اطلاعی نداشتیم به ما گفته شد که جلوی آنها بایستید و ما هم جلوی درب ایستاده بودیم که ناگهان مجدد صدای نکره معصومه به گوش رسید که گفت میکشم میکشم آنکه برادرم را کشت که گویا در محل دیگری در همان زمان درگیری…

رجوی با دیدن این عکسها سکته می کند

در بضعی از سایتها عکسهای از چند تا از دوستانم که در اشرف با هم بودیم و آنها را به اصطلاح میلیشیا میگفتند یا همان بچه های سازمان را دیدم و درجا ناخود آگاه داد زدم رجوی بدبخت با دیدن این عکسها سکته میکنه چون سالیان سال به اینها هم خیانت کرد و…

کسی که جان آدمها برایش هیچ ارزشی ندارد و برای انسانیت هیچ ارزشی قائل نیست

جان انسانها همیشه با ارزش ترین چیز بوده و هست ولی به نظر من در کمتر جایی جان انسانها از جان دادنشان جلوی دوربینها ارزش کمتری دارد اما این را من خودم به عینه دیده و لمس کردم و در جایی از این کره خاکی و در همین سالهای اخیر که البته هم اکنون…

نقض مضاعف حقوق اهل تسنن در فرقه رجوی

اگر راست می گویید اول خودتان حق و حقوق اهل تسنن را رعایت کنید، بعد به دیگران بگویید، نه اینکه اسیران را از خدا و مذهب دور نگه دارید و مشکلات مردم در ایران را برای سوء استفاده شخصی و ایجاد فتنه بزرگنمایی کنید. لذا به سران فرقه می گوییم شما…

مصاحبه با آقای برات کیخایی جداشده ی از فرقه رجوی

حدود سال 70 بود که بحث طلاق های اجباری عمومی شد و دیگر کسی در اشرف نباید متاهل می شد و حتی متاهل ها هم باید همسر خود را طلاق می دادند و این حکمی بود که تنها خود مسعود رجوی را شامل نمی شد، در این زمان تشکیل خانواده حرام و خانواده کانون فساد…

این بار تیر نفاق بر پیکر مادری دلسوخته اصابت کرد

این مادر که سالهاست در هجران تنها فرزند جگرگوشه اش، شب را به صبح میرساند، برای سومین بار است که بامید دیدار یوسف اش "خسرو بلوچ اربابی" در مقابل اسارتگاه اشرف، مصمم و استوار حضور یافته، و با اراده ای پولادین همچنان در مقابل جهنمی که رجوی…

همایش یک روزه انجمن نجات در شهرستان ایرانشهر

در این همایش که به دعوت انجمن نجات سیستان و بلوچستان و با همکاری هلال احمر ایرانشهر برگزار شد. سخنرانی یکی از اساتید محترم دانشگاه، با مضمون نگاه از بیرون به روابط و مناسبات درونی فرقه ها، بویژه فرقه رجوی، مورد توجه حضار قرار گرفت و پس از…