مرور

انجمن نجات مرکز مازندران

قسمت دوم مصاحبه با آقای نوریان، قهرمان بوکس

از نظر ورزشی استقبالی از طرف مردم از من شده که از طرح آن شرم دارم واز طرف مسئولین نظام علی رغم ذهنیاتی که داشتم نه تنها هیچ برخوردی با من نشده است بلکه اعتمادم نسبت به آنها چند ین برابر شده و همانند یک قهرمان به من احترام گذاشتند و الان هم…

مرز سرخ رجوی یکی پس از دیگری پاره می شود – قسمت اول

با توجه به اهداف بنده ازمن خواسته بود که به همراه تیم به ایران برگردم و تصمیم عجولانه و شتاب زده نگیرم و موقعیت خودم را خراب نکنم.ولی من آنقدر به لحاظ روحی در فشار بودم و فکر می کردم که افرادی مرا خراب کردند به همین خاطر تصمیم جدی گرفتم تا…

ماندن تا کی تعهد پیشکش

خانم حسینی، بهتر بود برای چند باره علم کردن پرچم " هیهات مناالذله " که طی این سالیان رهبر گم شده ات برای فریب و نگهداشتن افراد ا زآن استفاده می کرد، به نقد گذشته سازمان می پرداختید که چرا سازمان علی رغم اتخاذ استراتژی های گوناگون امروز در…

چرا فرقه رجوی از نام انجمن نجات رعشه می گیرد – قسمت دوم

شهریور سال 1384 به ایران بازگشتم و بلافاصله با کمک خانواده ا م مغازه ای در شهرمان آمل مهیا کردم و مشغول کار هستم بعد از مدتی هم ازدواج کردم و هم اکنون صاحب یک دختر کوچولو هستم. که به یاری خدا و کمک همسرم دارای یک زندگی گرم و صمیمی هستیم و…

چرا فرقه رجوی از نام انجمن نجات رعشه می گیرد – قسمت اول

از اینکه موضوعیت عملیات سرنگونی قبل از عملیات در ذهنم زیر سئوال باشد امری غیر واقعی است اما اینکه رجو ی در طول یک هفته اعلام آمادگی نظامی و تاکتیکی نموده بود از اول برایم قابل فهم نبود و در واقع غیر قابل اجرا و پیروزی رسیدن به تهران بود که…

خانم عضدانلو، دیدی گفتم سیاه دانه است

البته خلق قهرمان ایران بخصوص استان مازندران وبویژه مردم قائم شهر کم و بیش با دجالیت و دروغهای بعد از انقلاب تان آشنایی دارند، و به اندازه کافی از نعمات و دستاوردهای وعده داده شد ه تان بهره مند شده اند دیگر بیشتر از این التفات نفرمائید!!…

تکرار دروغهای مشمئزکننده رجوی

پیام 28 آذر مسعود رجوی برای رزمندگان به اصطلاح ارتش خود جز کارنامه ی سیاهی از عملکرد خائنانه و وطن فروشانه اش به ملت مظلوم ایران نبوده است او که در غرور پیروزیهای کاذب فرقه اش در دادگاه استیناف انگلستان سر از پا نمی شناخت بین الملل فدا ی…

رحوی: جاسوسی هسته ای ایران خدمت بزرگ به بشریت

ولی آنچه که از همان ابتدای پیامش به وفور به چشم می خورد اسامی حامیان و سناتورو قضات معلوم الحالی است که فقط با پول و دلار و رشوه به حمایت از آنها می پردارند و یا اینکه در جهت پیاده کردن سیاستهای استعماری خود د رجهان

راه حل سوم یا درخدمت ارتش آمریکا

در یک کلام اینگونه می شود مطرح کرد که مانند افغانستان و یا عراق نیروی سومی برای سرنگونی دولت ایران به خدمت ارتش آمریکا در آیند و حتما رجوی برای توجیه این کار یک بند از انقلاب آورده و به آن مهر ایدئولوژیک می زند تا بتواند نیروها ی خودش را…

رای دادگاه استیناف: خروج یا ابقا

اگر رهبران فرقه مزورانه شعار نه جنگ و پیشنهاد راه حل سوم را سر می دهند، برای در حصار قرارگرفتن خود توسط نیروهای ائتلاف می باشد که امکان ترورو تخریب را ندارند.و در جبر بوجود آمده راه استمالت سناتورهای غربی و آمریکائی را برای از لیست خارج…