• رجوی خوب می داند نیرویی که دراتحاد با پدران و مادران پیر اسیران توانست مجاهدین را با آن همه یال و کوپال از اشرف و لیبرتی و کانون سرنگونی و تمامی شعارهای محوری بود ونبود مجاهدین فراری دهد اکنون خطری بسا بالاتر و نفوذی تعیین کننده در بیدار اعضای اسیر خواهند داشت لذا مجبورشده با این اعترافات جداشده ها و خانواده و انجمن ها را دشمن اصلی خود قبول کند ودر مقابل آنها خاکریز خط مقدم بگذارد .

  • با نهایت تاسف و تاثر مطلع شدیم آقای جهانگیر حبیبی پدر فرامرز حبیبی اسیر در فرقه مخوف و ضد خانواده رجوی دارفانی را وداع گفتند و به دیار باقی شتافتند . انجمن نجات استان کرمانشاه این مصیبت وارده را به خانواده محترم حبیبی و خانواده بزرگ انجمن نجات تسلیت عرض می نماید .

  • من به آن ها گفتم : زماني كه شما خودتان کتک مي‏زنيد ، دشنام مي‏دهيد ، نشست تفتيش عقايد مي‏گذاريد ، زنداني مي‏کنيد ، دشنام ناموسي مي‏دهيد ، اجازه حرف زدن به افراد را نمي‏دهيد , مي‏توانيد به دیگران بگوييد که اين کارها را نکنيد. در پاسخ به من گفتند : ما فرق مي‏کنيم ، ما نوک پيکان تکامل و ترقي هستيم

  • ترس درجه یک و اصل ماجرای ترس رجوی از خانواده های اسیران خود و قربانیان جداشده از فرقه اش می باشد ولاغیر واین شرایط خطیر و حماسی هم که برای خود ساخته وبه دلیل آن مخفی شدنش را توجیه می کند چیزی جزترس از حسابرسی خانواده ها نیست .

  • این خانواده ها همچنین از دولت آلبانی و مسئولین این کشور بلاخص وزیرخارجه آن عاجزانه خواهان اجرای قانون در مورد کمپ گروگانگیری رجوی هستند و می خواهند ترتیبی اتخاذ شود تا این خانواده ها بتوانند با فرزندان و یا بستگان اسیر خود در آنجا ملاقات کوتاهی داشته باشند.

  • این مقاله با سوز وگداز از یار سفرکرده می گوید و عنوان کرده که یار سفر کرده یعنی همان مسعود رجوی به دلیل شرایط خطیر کنونی از چشم ها پنهان شده و بلافاصله گفته است که البته این پنهانی به معنای تنها گذاشتن مریدانش (قال گذاشتن) نیست بلکه برای این بوده که دست دشمن به وی نرسد و مقاومت بی سر نشود .

  • حال سئوال ما از شما این است که چگونه است که فردی که مثل یک رهبر مافیایی در کشور شما حضور دارد این فرد اختیارات می گیرد که بتواند بیش از سه هزارنفر را بدون هیچ گونه مدارک هویتی اعم از شناسنامه و کارت عبور و گذرنامه از یک کشور آسیایی از قاره ای به قاره ای دیگر منتقل کند

  • خانم خدیجه کرم (نوری مهربانی) مثل هر مادری عاشق بود و انتظار داشت دخترش بدون دغدغه ومشکل دارای زندگی نرمال باشد و از آزادی برخوردار باشد . اما دریغا که رجوی این حق را از همه پدرومادرها گرفت و از اسیران خود هم بیش از سه دهه ممنوع کرد و دیدار اغلب والدین را با عزیزان اسیرشان به قیامت انداخت .

  • رجوی با این تحلیل های آبکی وغلط خود سالها دل خوش بود ودر ته داستان در هر مرحله ای کاسه کوزه راهبردی واستراتژی اش روی سر خودش خراب می شد . برای تفهیم و اشراف بیشتر به پروسه های طی شده رجوی ها در خصوص تحلیل موقعیت های خطیر رژیم به چند نکته اشاره می کنیم .

  • در نشست ها و بحث های درون تشکیلاتی و چشم انداز سازی های فرقه ای به اسیران رجوی نوید داده شده که زمینی به اندازه طول و عرض اشرف نه یک متر کمتر و نه یک متر بیشتر از دولت آلبانی خریداری شده که اشرفی در آلبانی بنا نهاده شود