• درحقیقت رجوی یک حرف منطقی در خصوص محقق نشدن سرنگونی به مریدانش گفت وآن این بود که خشت اول را کج نهادیم واگر هزارباردیگر مانوروتمرین سرنگونی وحمله نظامی بکنید به سرانجام نمی رسیم . اومدام حسرت این را داشت که وقتی او آماده آماده است صدام اجازه حرکت نمی داد ووقتی او وارفته و غیر عملیاتی بود صدام فرمان حمله به ایران را می داد وطبق تحلیل خود رجوی صدام هم با او بازی موش وگربه می کرد.

  • مثلا اگر در مناسبات وبیرون مناسبات همه از شخصی مثل فرمانده فتح الله(مهدی افتخاری) به عنوان فرمانده عملیات فرار رجوی وبنی صدر تعریف می کنند رجوی در این تصمیم گیری خود را در حاشیه می بیند ومجبور است به صورت ذاتی وآنچه او فکر می کند بایستی آن شخص را منزوی ودر ته خط بکشد .

  • اکنون هم می بینیم که ایدئولوژی رجوی جاری شده در پیکر داعشی ها فقط کشتار می کنند و سرمی برند وهمان خط را می روند ودر دیالوگ تروریست دستگیر شده داعشی در سایت ها و فضای مجازی می بینیم که فقط تاکید داشت که ایرانی ها بایستی کشته شوند

  • مضحک وخنده دار این است که سران فرقه و پرمدعا هنوز نتوانستند درک کنند که رژیم چندپایه و چند سره است وآیا چند سرگی به ضرر رژیم است وچندپایگی به سود آنها .

  • مریم و دوروبری هایش از هفته ها پیش بسیج شده ودر لفت و لیس سناتورها و دشمنان ملت ایران هستند و مدام از سایت ها و فضای مجازی خود غلط های آنها را نشخوار می کنند .

  • رجوی بیش از سه دهه است که کاملا دستش خالی و رویش سیاه است به همین دلیل اکنون هست و نیست خود و فرقه اش را در اختیار سناتوری آبروباخته مثل مک کین می گذارد واین ته خط آنهاست .

  • جداشدگان و مسئله داران انتقال داده شده به تیرانا که هم اکنون در خروجی اسارتگاه تیرانا نگهداری می شوند درواقع یک پایشان در بیرون ویک پای دیگردر درون اسارتگاه است . آنها با گروگانگیری بخاطر حق وحقوق یک پایشان گیراست و به این سادگی هم از جانب فرقه تعیین تکلیف نمی شوند. لذا اینک با راه اندازی یک سناریوی مشمئزکننده علیه آنها فرقه سند سازی و راه بند سازی می کند تا چند صباحی فرقه از آنها سوء استفاده فرقه ای نماید.

  • مطلع شدیم آقای عباس کرمی از اعضای انجمن نجات و عضو فعال در دفتر انجمن نجات کرمانشاه در غم از دست دادن برادرشان به سوگ نشستند . این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم کرمی تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می نماییم .

  • آنچه که در محورهای بالا آمده دقیقأ حرف های تکراری و چندین ساله سران فرقه است که آنرا جرم و مفاد خیانت جداشدگان و خانواده های اسیران عضو انجمن ها می داند و رجوی صراحتأ حکم مجازات آنها را صادرنموده است .

  • رجوی دکان و دستگاهش توسط جداشدگان تخته شده و مثل گذشته نمی تواند هرکاری را انجام دهد . رهبری این باند و فرقه مخوف فکر می کند جداشدگان همان نیروهای چشم وگوش بسته درون مناسباتی و تشکیلاتی هستند که بتواند با هر ترفندی سر آنها را شیره بمالد وآنها را بترساند ومجبور به سکوت نماید.