RSS Feedسایت وزارت امور خارجه آمریکا

موضع رسمی دولت امریکا در قبال وقایع کمپ اشرف

ادعاهایی در طی سال مطرح گردیده است که به برخی از سه هزار و چهار صد عضو گروه تروریستی مجاهدین خلق که در کمپ اشرف بسر می برند اجازه و آزادی خروج از کمپ داده نشده است. این مسئله توسط تهدید های سران سازمان مجاهدین خلق که تهدید به انتقام نموده اند انجام شده است. این اتهامات توسط برخی از ساکنان سابق کمپ اشرف که از آنجا خارج شده اند مطرح شده است. افراد می گویند که تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشته اند. مثلا برخی مدعی شده اند که با تهدید زندان انفرادی و انتقام از خانواده ها از خروج و جدایی آنها جلوگیری شده است. ... ادامه مطلب »
موضع رسمی دولت امریکا در قبال وقایع کمپ اشرف

موضع رسمی دولت امریکا در قبال وقایع کمپ اشرف

ادعاهایی در طی سال مطرح گردیده است که به برخی از سه هزار و چهار صد عضو گروه تروریستی مجاهدین خلق که در کمپ اشرف بسر می برند اجازه و آزادی خروج از کمپ داده نشده است. این مسئله توسط تهدید های سران سازمان مجاهدین خلق که تهدید به انتقام نموده اند انجام شده است. این اتهامات توسط برخی از ساکنان سابق کمپ اشرف که از آنجا خارج شده اند مطرح شده است. افراد می گویند که تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشته اند. مثلا برخی مدعی شده اند که با تهدید زندان انفرادی و انتقام از خانواده ها از خروج و جدایی آنها جلوگیری شده است.

ادامه مطلب »

انتشار فهرست گروه های تروریستی خارجی

انتشار فهرست گروه های تروریستی خارجی

سازمان های تروریستی خارجی، سازمان های خارجی هستند که توسط وزیر امور خارجه و بر اساس ماده 219 قانون مهاجرت و ملیت (INA) به عنوان اصلاحیه، تعیین می شوند. تعیین سازمان های تروریستی خارجی نقش حیاتی در مبارزات ما علیه تروریسم بازی می کند و ابزار مؤثری برای قطع حمایت از فعالیت های تروریستی و فشار بر گروه ها برای درگیر نشدن در امور تروریسم هستند.

ادامه مطلب »

مجاهدین خلق همچنان در لیست تروریستی

این لیست در حال حاضر شامل ۴۲ سازمان تروریست خارجی است. به هر حال، این لیست یک هدف گسترده دیگر به عنوان نشانۀ سیاست مقابله با تروریسم ایالات متحده را برآورده می کند. یک گروه در صورت برخورداری از سه شرط می تواند به عنوان یک FTO در نظر گرفته شود – گروه خارجی باشد، درگیر فعالیت های تروریستی تعریف شده طبق قانون فدرال بوده، و فعالیت هایش امنیت شهروندان ایالات متحده یا امنیت ملی ایالات متحده را تهدید کند. محور شناسایی یک سازمان تروریستی تعریف تروریسم است.

ادامه مطلب »

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007 قسمت 6

ایدئولوژی مجاهدین چندین بار بازنگری شده است و عناصری از مارکسیسم ، اسلام و فمینیسم را به هم می آمیزد.

ادامه مطلب »

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007 قسمت 5

مبارزه ی جهانی گروه علیه حکومت ایران از تبلیغات و تروریسم جهت دستیابی به اهدافش استفاده می کند و تا کنون از سوی رژیم های ناهنجار و منفور همچون رژیم صدام حسین حمایت می شده است.

ادامه مطلب »

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007 قسمت 4

علاوه بر سوابق تروریستی اش ، ویژه گی های فرقه گونی نیز از خود نشان داده است . اعضای جدید گروه ،پس از ورود شان به سازمان تحت القای ایدئولوژیکی سازمان و تاریخ بازنگری شده ی ایران قرار می گیرند. همچنین اعضا ملزم به سوگند خوردن به " طلاق ابدی " و شرکت در جلسات " تطهیر ایدئولوژیک هفتگی هستند . وانگهی طبق گزارشات کودکان در سنین پائین از والدین خویش جدا می شوند .

ادامه مطلب »

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007 قسمت 3

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007 قسمت 3

ادامه مطلب »

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007

ادامه مطلب »

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال2007

ادامه مطلب »

مجاهدین در گزارش سالانه تروریسم 2005 امریکا

مجاهدین خلق حامی براندازی رژیم اسلامی از طریق خشونت‎آمیز است. فلسفه‎ی مجاهدین خلق ماركسیسم و اسلام را در هم می‎آمیزد. این سازمان در دهه‎ی 1960 به عنوان یکی از چندین جنبش سیاسی برای سرنگون کردن شاه شكل گرفت. بعد از آن که رژیم اسلامی اکثر رهبران مجاهدین خلق را چند سال بعد از انقلاب اسلامی 1979 دستگیر کرد، بسیاری از رهبران به اروپا فرار کردند.

ادامه مطلب »

1 2