• به جرات می توان گفت که محمد علی جابرزاده انصاری با نام مستعار قاسم٬مغز متفکر و تئوریسین سازمان مجاهدین بود.او طی سالیان متمادی از مسئولین ارشد سیاسی سازمان بود و مشخصا مسئولیت تبلیغات سازمان که شامل نشریه ٬ رادیو٬ تلوزیون و بولتن های خبری و ... بعهده او و ستاد تحت مسئولیت او بود! او کسی بود که هرگاه در نشستی مسعود از پس جمع و جور کردن بحث برنمی آمد یا به قول معروف حریف بحث نمیشد٬او با زیرکی پشت میکروفن می آمد و طوری که خیلی هم ضایع نباشد٬ بحث را جمع و جور می کرد ....

  • حقیقتا حیف از شما و دیگر بچه هایی که عمر و جوانی و زندگی خود را به پای کسانی خودخواه مانند مسعود و مریم رجوی هدر دادید.

  • در اساس مسعود رجوی تمام تحلیل ها و صحبتهایش نه بر پایه واقعیت بیرون از خودش٬ بلکه برپایه تمایلات و آنچه دوست داشت اتفاق بیفتد٬ بیان میکرد!

  • در حالیکه هدف اولیه ی کمیساریا حمایت از حقوق انسانی و سلامت پناهندگان است، اعضای فرقه ی رجوی از ابتدایی ترین حقوق انسان محرومند . برای مثال آن ها به عنوان پناهنده کوچکترین امکان برقراری ارتباط با خانواده ها و عزیزانشان در خارج از اقامتگاه را ندارند.

  • در این حین فرقه مجاهدین هم هیچ اراده ای از خود ندارند و آماده مزدوری برای هرکسی هستند٬ این بار روی ترامپ و احتمال حمله نظامی به ایران حساب باز کرده اند.غافل از اینکه اگر یک درصد این اتفاق بیفتد به اعتقاد من٬ جنگی در خواهد گرفت که اولین ضرر کننده اش امریکا٬اسرائیل٬سعودی و دیگر متحدان آنها و از جمله فرقه مجاهدین هستند.

  • خانم نوری مهربانی که مادر مرضیه نوری بود٬ سالیان سال به امید دیدار مجدد دخترش٬ روزها را سپری کرد اما حیف که دیدار با جگر گوشه اش به قیامت افتاد و او با دلی پر از درد و حسرت٬ پر کشید! واقعیت اینست که مسئول تمامی این آه و دردها٬ کسی جز رجوی نیست و او بایستی پاسخگوی تمامی این دردها باشد!

  • اکنون بعد از گذشت سالیان جدایی از فرقه مجاهدین و آشنایی خیلی بیشتر با کارکرد فرقه ها و شیوه تسخیر ذهن نیروهای خود٬ خیلی خوب و خیلی بیشتر میفهمیم که آنها چگونه به جوانان این مملکت ظلم میکردند و برای خودشان و با حمایت صدام٬امپراطوری براه انداخته بودند.

  • اکنون بعد از گذشت نزدیک به بیست سال از آن روزی که مسعود رجوی آن حرفها و تحلیل های بی پایه و اساس را میزد٬گذشته است و شاهد هستیم که وقتی خبر مرگ او توسط یکی از مسئولین بازنشسته سعودی و بطور غیر برنامه ریزی شده اعلام میشود٬نه تنها کسی در داخل و خارج از کشور اهمیتی بآن نشان نمیدهد

  • علیرغم اینکه مرکز لشکر و پایتخت نیروهای تروریستی داعش شهر حلب بود و برای آنها از اهمیت بالایی هم برخوردار بود ٬ اما دیدیم که هرچند شهدای زیادی برای آزادی این شهر هزینه شد٬ اما سرانجام شهر آزاد شد و این همه سرمایه گذاری مجاهدین به تباهی رفت!

  • مسعود خدابنده نیز درباره ی بافته های فرقه ی رجوی، می گوید:" مجاهدین خلق برای نقشی که در دادن اطلاعات دروغ و پروپاگاندا ایفا می کند بدنام است." او این گونه پرده از ماهیت فریبکار این فرقه بر می دارد :" بارها در طول سال های گذشته ، مجاهدین خلق برای اطلاعات و گزارش های غلط در مواردی چون مذاکرات 1+5 با ایران، بی حیثیت شدند