• بر اساس اطلاعات بیشمار جداشدگان این فرقه، برای ما مسجل شده است که بیش از نود در صد اعضای فرقه رجوی مخالف و معترض هستند اما راهی به بیرون نمی یابند و فرقه برای ممانعت از جدائی آنان حق ارتباط با دنیای بیرون خصوصا خانواده هایشان را نمی دهد. تمامی آنان مایل به وصل ارتباط با خانواده هایشان هستند

  • ( مجاهدین خلق ) که در این زمان بیش از پیش به ائتلاف سیاسی با بنی صدر دست زده بودند با آمادگی کامل در این مراسم شرکت کردند.

  • مسعود رجوی به عنوان سلف حقیقی داعش شناخته می شود و همسرش مریم آشکارا از جنایات داعش در سوریه و عراق حمایت نموده و آنان را عشایر انقلابی نامیده و با وقاحت سرکوب فرقه تروریستی داعش توسط نیروهای سوری و عراقی را محکوم نموده است. او با انتشار بیانیه ای در حمایت آشکار از این فرقه، اقدام مشترک ایران و عراق علیه داعش را نقض آشکار موافقت نامه های شورای امنیت خوانده و خواستار توقف فوری اقدامات ضد داعشی شده است.

  • رجوی در کنار مریم قرار گرفت و میکروفونش را نصب کرد و با خوشحالی گفت که ازملاقات با صدام حسین آمده و 32 عدد تانک از او گرفته است ... بعد صحبت هایش را با تحلیل های سیاسی ادامه داد که ما در اعلام جبهه ی همبستگی به همه ی نیروهای اپوزیسیون فراخوان دادیم تا در شورای ملی مقاومت گرد هم بیایند و با ما (مجاهدین) متحد شوند، ولی کسی از این مسأله استقبال نکرد

  • در این روز فرقه تروریستی رجوی در اعتراض به دادستانی به بهانه تهاجم به خانه پدری مهدی ابریشمچی، اعلامیه سیاسی نظامی شماره 25 مورخ 26 خرداد 1360 را با عنوان «بسم‌الله الواحد القهار» مبنی بر اعلام قیام مسلحانه منتشر نمود.

  • رجوی برای تحقق شعارهای دینی خود به سرزمین دیکتاتوری صدام که به شدت از رجوی حمایت می کرد، کوچ کرد و در قلعه ی اشرف سکنی گزید. خداوند اشرف هر روز صبح مثل آفتاب از شرق طلوع می کرد و ناظر بر اَعمال اعضای فرقه بود.

  • ما خانواده های دردمند و رنج کشیده اعضای مجاهدین خلق در آلبانی از هرگونه ارتباط با عزیزان خود محروم هستیم. شما از سازمانی حمایت می کنید که در آن اعضا حق ندارند کمترین ارتباطی با دنیای خارج خصوصا خانواده های خود داشته باشند.

  • چندین سال قبل یکی از جداشده های فرقه رجوی که از عراق به ایران برگشته بود ، خبر وجود ابوالفضل در عراق نزد فرقه رجوی را به آنان داده بود . و این خانواده در تمام این مدت بلا انقطاع به دنبال پیدا کردن برادرشان بودند .

  • اجازه نمی دادند مردی با زنی نشست داشته باشد. مناسبات درونی زن و مرد به شدت کنترل می شد و حتی اذهان افراد و خواب شب آن ها هم کنترل می گردید. اما خود رجوی که به تعبیر مریم خاص بود دستش برای هر کاری باز بود.

  • مؤثر بودن شیوه‏ های تأثیرگذاری نه تنها رابطه ‏ی مستقیم با قدرت تأثیرگذار در استفاده از این شیوه‌ ها دارد بلکه رابطه‏ ی مستقیمی هم با فردی دارد که قرار است تحت ‌تأثیر قرار گیرد. معمولاً فرقه‏ ها تعاریف مختلفی از افراد قابل جذب دارند و با همه به طور یکسان برخورد نکرده و در رابطه با هر فرد با تحلیل مشخص از او، مؤثرترین شیوه‏ی جذب را به کار می‏ گیرند.