• مؤثر بودن شیوه‏ های تأثیرگذاری نه تنها رابطه ‏ی مستقیم با قدرت تأثیرگذار در استفاده از این شیوه‌ ها دارد بلکه رابطه‏ ی مستقیمی هم با فردی دارد که قرار است تحت ‌تأثیر قرار گیرد. معمولاً فرقه‏ ها تعاریف مختلفی از افراد قابل جذب دارند و با همه به طور یکسان برخورد نکرده و در رابطه با هر فرد با تحلیل مشخص از او، مؤثرترین شیوه‏ی جذب را به کار می‏ گیرند.

  • در این فیلم نشان داده می شود که فردی که با شوق و ذوق مشغول خداحافظی و عزیمت به جبهه های نبرد است از این کار باز داشته می شود و مجبور می گردد تا در تهران بماند و به درگیری با عوامل خشونت و ترور مشغول گردد.

  • در بخشی از داستان این فیلم می بینیم که اعضای فرقه تروریستی رجوی در خیابان ها خود را نیروهای بسیج و سپاه پاسداران جا می زنند و ناجوانمردانه مردان، زنان و کودکان بی دفاع را آماج گلوله قرار می دهند. این فیلم با زمان کمی که برای نمایش جنایت های مجاهدین خلق دارد سعی کرده به این جنایت یعنی ترور کور مردم کوچه و خیابان، اشاره نماید.

  • در کمال تأثر و تأسف خبر درگذشت والده مکرمه خانم ثریا عبداللهی را دریافت کردیم. خانواده نجات این ضایعه را به ایشان و تمامی بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای همگی صبر جمیل و سلامت و توفیق روز افزون آرزومند است.

  • مجاهدین همچون دیگر فرقه‏ های مخرب، بسیار در ادبیات و شعر و شعارهای خود از "آزادی" دم می‏ زنند، اما آیا "آزادی" که آن ها از آن صحبت می‌ کنند همان تعریفی را دارد که در ادبیات معمول در هر کشور و فرهنگ و جمع دیگری دارد؟

  • سؤال اصلی طاهره در ذهن تماشاگر نیز شکل می گیرد، آیا کار طاهره یعنی همکاری با مأموران برای دستگیری دوستانش درست است یا نه؟ آیا این نهایتاً به نفع خود آنان نیست که از خواب فرقه ای بیدار شوند و قبل از این که مرتکب قتل شوند و دیگر راه گریزی نداشته باشند، مصون بمانند و به زندگی عادی و طبیعی خود باز گردند؟

  • رجوی همیشه از اعضای سازمان به عنوان انسان های خاص و کسانی که بزرگترین مسئولیت عقیدتی و تاریخی یک مبارزه را به دوش می کشند، یاد می کرد. به همین دلیل او همیشه تلاش می کرد اعضای فرقه را با عناوینی خاص تر مثل «عنصر موحد مجاهد خلق» «گوهران بی بدیل» مورد خطاب قرار دهد. رجوی پای را فراتر هم می گذاشت و به یک حاکمیت جهانی هم فکر می کرد.

  • در سال آینده دل هایمان را نزدیک و دست هایمان را به همدیگر خواهیم داد تا حماسه ای شگرف خلق کنیم و دژهای ترک برداشته فرقه رجوی را درهم شکنیم.

  • سران جنایتکار فرقه مخرب رجوی در حدی نیستند که من بخواهم به آن ها پیام بفرستم، این نفرات قاتل ملت ایران و جوانان ایران هستند، آن ها جنایت هایی کردند که در تاریخ بشر دیده نشده، سران فرقه می دانند که ما خانواده ها همراه با جداشدگان از فرقه رجوی، دست از مقاومت و پشتکار برنخواهیم داشت، چرا که عزیزان ما را با انواع دروغ ها و نیرنگ ها در زندان های خود اسیر و گرفتار کرده اند

  • نگهبانان از ما با سنگ و آهن و فحش پذیرایی می کردند و ما تنها به دنبال گم شده خودمان بودیم، با گریه، ضجه، آه، ناله و التماس که ما خانواده هستیم و می خواهیم عزیزانمان را ببینیم. ولی چه فایده، انگاری در گوش سنگ و آهن حرف می زدی.