• حضور پر رنگ خانواده ها در عراق و در شرایط بسیار سخت و بد آن کشور که مثال زدنی نبوده و نیست ، یکی از عوامل اصلی از هم پاشیدن فرقه بدنام رجوی بوده و هست و احساسات و عواطف پدران و مادران و خواهران و برادران بود که باعث شد مریم عضدانلو شیطان صفت به همراهی شوهر خبیث و خیره سرش در نشست های مغز شویی خود اظهار نمایند که این حضور خانواده ها در اطراف اشرف بدترین ضربه را به ما زد . به طوری که در طول جنگ اینقدر ما متحمل شکست نشده بودیم...

  • سازمان تروریستی مجاهدین که از همان شروع فعالیتهای تروریستی خودشان ، ترور و به شهادت رساندن انسانهای بیگناه را سرلوحه کار خود قرار داده بودند ، بیش از 17000 نفر از مردم بیگناه کشورمان را به شهادت رساندند

  • انجمن نجات استان گلستان بار دیگر این ضایعه دردناک رابه خانواده آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند منان برای رهایی تمامی اسیران دربند فرقه رجوی آرزوی آزادی و بازگشت به آغوش گرم خانواده را مینماید .

  • آقای اربابی در مورد سلامتی برادر خود یعنی احمد رحیم اربابی بسیار نگران بوده و از ارگانهای مرتبط نیز درخواست میکند که پزشکانی رو برای معاینه برادرش که چندین سال از نظر روحی و روانی زیر فشارهای سران فرقه رجوی قرار داشتند به زندانهای سازمان تروریستی مجاهدین بفرستد

  • از اعضای قدیمی سازمان که در زندان شاه بودند ، بالاتفاق همگی بر این عقیده هستند و بارها آنرا بیان کردند که موسی خیابانی یکی از رکنهای اصلی سازمان بوده است بطوریکه مسعود رجوی و موسی خیابانی همیشه در یک سطح بودند .

  • وی که کمی صدایش نیز لرزان شده ادامه میدهد که شاید بارها و بارها بزور از من خواسته بودند که نسبت به خانواده ام مطلبی بگویم تا بعدا از آن بر علیه خودم استفاده نمایند

  • مرحوم محمدعلی عرب پدر قربان عرب که به مدت 35 سال در فرقه ضدبشری و دشمن خانواده در روز گذشته فوت نمودند و این ارزوی دیرینه تمامی خانواده ها را که همانا دیدار و به آغوش کشیدن فرزندش بود را با خود به روز رستاخیز برد تا شاید در جوار باری تعالی به این ارزویش برسد .

  • در یکی دو روز گذشته شاهد شیطنتهای روباه پیر در برابر ارباب بی یال و کوپالش بودیم که برای دستگرمی و پاچه خواری که به امریکا رفته بود ، برای خشنود کردن این حامی بزرگ تروریست در دنیا ، مطالبی نادرست در مورد کشورمان به دهان گشاد خود اورد

  • سران سازمان تروریستی رجوی که از دیرباز سابقه سیاهی در مورد کودک ربایی و وادار نمودن آنها به زندگی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا و سوءاستفاده از آنها برای جنگ داشته و دارد ، یکی از بارزترین نمونه های این نوع نقض حقوق کودکان میباشد که تماما در بین آنها رواج داشته و دارد .

  • اکنون که فرقه ضدبشری رجوی در اوج تباهی و افول قرار داشته و در نهایت بعد از گذشت چند صباحی به ریشه کنی خواهد رسید ، بازهم عناصر خود را با همان نیرنگهای همیشگی که ما با قضایایی که در ایران اتفاق افتاده و پیروزی کذایی که نزدیک است به کشورمان با اهدافمان بازخواهیم گشت ، سرگرم نموده