• سران فرقه رجوی که در هر زمان و مکان جنگ طلبی خود را نشان داده و از این غریزه جنایتکارانه خود دست بر نمی دارند ، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و چهارشنبه سوری و عید نوروز، از سیمای نفاق تصویرهایی از روزهای پوشالی خود به نمایش میگذارند

  • در فرقه ها و گروههای تروریستی همانند داعش و سازمان مجاهدین این ارزش و مقوله را نداشته و از ان تنها برای سود جویی و رسیدن به امیال و هوسهای خود استفاده میشود که نمونه بارز آن را در فرقه رجوی مشاهده میکنیم که از زن برای پیش بردن اهداف کثیف مانند اعمال زور به مردها و همچنین هوسبازی سرکرده ملعون فرقه استفاده میشده

  • هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ، هموطنانمان در آخرین چهارشنبه اسفندماه بنا بر سنت قدیمی مقادیری هیزم جمع آوری نموده و از روی آن عبور میکنند تا سرمای زمستان را به این نحو از خود دور کنند و این مراسم بطور عمده در کشور ما چندین سال میباشد که جاری و ساری است که البته در بین اقوام مختلف و بنا بر اعتقادات آنها فرق میکند که بطور مثال در کردستان در بعد از ظهر اولین روز سال جدید اینکار را انجام میدهند

  • آقای احمد گلعلیپور یکی از پدرانی میباشد که برای دیدار با فرزندش دل تنگی میکند و حتی برای لحظه ای شنیدن صدایش نیز ساعتها به تلفن خانه چشم میدوزد و منتظر است تا از آن طرف صدایی دل او را شاد کند

  • حضور پر رنگ خانواده ها در عراق و در شرایط بسیار سخت و بد آن کشور که مثال زدنی نبوده و نیست ، یکی از عوامل اصلی از هم پاشیدن فرقه بدنام رجوی بوده و هست و احساسات و عواطف پدران و مادران و خواهران و برادران بود که باعث شد مریم عضدانلو شیطان صفت به همراهی شوهر خبیث و خیره سرش در نشست های مغز شویی خود اظهار نمایند که این حضور خانواده ها در اطراف اشرف بدترین ضربه را به ما زد . به طوری که در طول جنگ اینقدر ما متحمل شکست نشده بودیم...

  • سازمان تروریستی مجاهدین که از همان شروع فعالیتهای تروریستی خودشان ، ترور و به شهادت رساندن انسانهای بیگناه را سرلوحه کار خود قرار داده بودند ، بیش از 17000 نفر از مردم بیگناه کشورمان را به شهادت رساندند

  • انجمن نجات استان گلستان بار دیگر این ضایعه دردناک رابه خانواده آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند منان برای رهایی تمامی اسیران دربند فرقه رجوی آرزوی آزادی و بازگشت به آغوش گرم خانواده را مینماید .

  • آقای اربابی در مورد سلامتی برادر خود یعنی احمد رحیم اربابی بسیار نگران بوده و از ارگانهای مرتبط نیز درخواست میکند که پزشکانی رو برای معاینه برادرش که چندین سال از نظر روحی و روانی زیر فشارهای سران فرقه رجوی قرار داشتند به زندانهای سازمان تروریستی مجاهدین بفرستد

  • از اعضای قدیمی سازمان که در زندان شاه بودند ، بالاتفاق همگی بر این عقیده هستند و بارها آنرا بیان کردند که موسی خیابانی یکی از رکنهای اصلی سازمان بوده است بطوریکه مسعود رجوی و موسی خیابانی همیشه در یک سطح بودند .

  • وی که کمی صدایش نیز لرزان شده ادامه میدهد که شاید بارها و بارها بزور از من خواسته بودند که نسبت به خانواده ام مطلبی بگویم تا بعدا از آن بر علیه خودم استفاده نمایند