• در این بین سران فرقه رجوی که به راحتی بسیاری از مسیرهایی را که در جریانات عادی و روزمره اتفاق میافتد را به نفع خود تمام نموده و از آن میخواهند برای سرپوش گذاشتن خیانتهای خود سوءاستفاده نمایند ، با اتفاقات بالا که بسیار برای ملت عزیزمان دردناک بود ، میخواهد برای خود استفاده نماید و حتی در این بین بنام دختران شین آبادی و برخی از وطن فروشانی که در چهار دهه قبل کشته شدند ، پیام صادر نموده و ابراز همدردی نماید که این نیز از خباثتهای این گروه تروریستی میباشد

  • سران تروریست فرقه رجوی از این شرکتهای پوچ و خیالی در جلسات استماع سنا هیچ هدفی نداشته و تنها برای پر نمودن افکار عناصر فرتوت خود میباشد که این نوع حرکات مذبوحانه را انجام میدهند و هیچ برد بیرونی برای آنها نخواهد داشت

  • سرکرده سازمان تروریستی رجوی فکر میکند که با فرستادن و یا اجیر نمودن یک مزدور بتواند آشوبی در دل ملت بیاندازد ، بطور کامل در اشتباه بوده و باید بداند که دیگر تمامی این حرکات مذبوحانه خواب پوشالی و دروغینی است که سران فرقه رجوی تنها برای سرگرم نمودن عناصر فرتوت خود بکار میبندند

  • براستی سران فرقه رجوی با اینهمه خیانت و جنایتی که در طول بیش از سه دهه در حق مردم ایران انجام دادند و اکنون نیز با به اسارت گرفتن تعدادی از جوانان این مملکت ، آیا انتظار دارند که مردم عزیز کشورمان این همه پستی و رذالت آنها را فراموش نموده و برای آنها فرش قرمز پهن کنند که اینهمه برای رسیدن به کشورمان و تصرف آن به خیال خام خود تلاش بیخودی انجام میدهند .

  • انجمن نجات استان گلستان ضمن تسلیت به علی اکبر و خانواده آن مرحوم ، از مجامع بین المللی به خصوص ارگانهایی مانند کمیساریای پناهندگی و صلیب سرخ تنها یک سئوال دارد و آن اینکه این پدران و مادران چه گناهی دارند که نمی توانند حتی به مدت 1 ساعت فرزندان خود را ملاقات نموده و آنها را در آغوش بکشند و این چنین منتظر و با چشمانی باز و با درد و رنج فراوان این دنیای فانی را ترک کنند ؟

  • انجمن نجات استان گلستان ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن زادروز حضرت عیسی مسیح ، از کلیه مسئولان بین المللی که درمورد مسائل مربوط با سازمان تروریستی مجاهدین در ارتباط میباشند ، درخواست دارد تا برای رهایی فرزندان برخی از خانواده هاییکه توسط سران جانی فرقه رجوی گرفتار شده و در اسارتگاههای آنها در آلبانی زندانی میباشند یاری رسانده و برای بازگرداندن این برده های نوین فرقه رجوی به آغوش گرم خانواده هایشان کمک و یاری کرده و اقدام عاجل انجام دهند .

  • بعد از آنکه عناصر فرقه رجوی با همکاری برخی جیره خواران در روزهای عزیز محرم ان گستاخی را انجام داده و به ساحت مقدس اسلام و مسلمین انگونه بی حرمتی نمودند ، امت شهیدپرور و همیشه در صحنه کشور عزیزمان در روز 9 دی ماه همان سال بطور خود جوش به خیابانها ریخته

  • اکنون سازمان در آلبانی تبدیل به یک شبکه مافیایی شده و دیگر به دنبال عضو گیری اجتماعی نیست . آنها به دنبال استخدام خبرنگاران اینترنتی و عنصری و جاسوسی در این قالب هستند .

  • سران سازمان تروریستی مجاهدین از دیرباز هنگامیکه یکی از عناصر ان به اهداف پوچ این فرقه ضدبشری پی برده و قصد جدا شدن از آنها را داشت ، بطور مرموزی آن بیچاره را از بین میبرد

  • سئوال من از رئیس جمهور و مسئولین دولت آلبانی این میباشد که چرا با وجود این همه سند جنایت و خیانتهای سران سازمان تروریستی مجاهدین که در کشتار اکراد شیعی عراق و یا مردم مظلوم کشورمان مشارکت مستقیم داشتند و تمامی مدارک حتی شواهد زنده نیز حاضر بوده ، بازهم مبادرت به پادگان سازی و مهیا نمودن بستر تروریسم در قلب اروپا مینمایند