• در سايت فرقه درج شده که من با ارگانهای بين المللی بر عليه فرقه نامه نگاری می کنم و فرقه را افشا گری می کنم . بله درست است هر چه تا به حال گفتم کم گفتم . آنقدر فرقه رجوی را افشاگری می کنم تا برای همگان روشن شود عقب مانده ترين فرقه.... فرقه رجوی است فرقه ای که انسانها را به اسارت می گيرد و ابتدايی ترين آزادی را از آنها سلب می کند و عمر آنها را به نفع خودشان به تباهی می کشاند .

  • چرا اجازه می دهی يک سری که از انسانيت بويی نبردند برای شما تصميم بگيرند لااقل مابقی عمرت را آزاد زندگی کن و از زندگی لذت ببر تا آنجايِی که من خبر دارم خيلی از اعضاء جدا شدند و به دنبال زندگی خودشان رفتند شما هم می توانی .

  • روزانه چندين بار دو زن از آلمان با ما تماس می گرفتند و وعده های خيلی خوبی به ما می دادند فی المثل می گفتند ما از همين الان داريم کارهای اداری شما را در اروپا دنبال می کنيم بعد از شش ماه در سازمان شما را از عراق به کشورهای اروپايی منتقل می کنيم . من و دوستم توافق کرديم به عراق برويم چند روز بعد ما را از استانبول به آنکارا بردند

  • ظلم رجوی به مادران باعث شد چند تا از مادران در حسرت فرزندانشان فوت کنند و با حسرت از دنيا بروند رجوی و سرانش فکر می کنند می توانند به ظلم خود ادامه دهند در اين رابطه کور خواندند مادران قسم خوردند تا آزادی فرزندانشان از دام عنکبوتی رجوی از پا نخواهند نشست .

  • آقای سعيد فيروزی یکی از جدا شده های فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات مرکزی حضور يافت. مسئول انجمن ضمن خوش آمدگویی به آقای فيروزی از اينکه ایشان توانسته بود خودش را از فرقه رجوی نجات دهد ابراز خوشحالی کرده و به ایشان مجددا تبريک گفت

  • با هم سر يک سفره می نشستيم، با هم شعار می داديم، رجوی سنگ دل صدای ما را شنيد در رابطه با ما گوشهايش را بسته بود دوران فعاليت خوبی در کنار پادگان اشرف داشتيم خانواده ها سران فرقه رجوی را تا مرز جنون رساندند

  • اميدوارم حالت خوب باشد من و تمامی اهل فاميل نگران حال شما هستيم من از نبود تو و غم و قصه ای که در نبود تو می خورم مريض شده ام و پير . ولی در رابطه با آزادی تو از فرقه منحوس رجوی کم نگذاشته ام و سعی خودم را می کنم شما را از فرقه رجوی آزاد کنم

  • فرزندان ما نمی توانند برای خودشان تصميم بگيرند سازمان تروريستی مجاهدين برای آنها تصميم می گيرد چکاری را انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند . ما مادران اين حق را داريم فرزندان خود را در آغوش بگيريم. حق مسلم هر مادری است .

  • اميدوارم حال شما خوب باشد من برادرت حسين هستم. سال جديد را به شما تبريک می گويم اميدوارم سال جديد سال خوبی برای شما باشد و خبر به من برسد يک زندگی آزاد برای خودت انتخاب کرده باشی .

  • امیدوارم هر جاهستی ، خوب و خوش و خرم باشی .می دونم فاصله بین من و تو زیاد است ، مسافت را نمی گویم که مسافت ها را می شود خیلی زود طی کرد ، اما این فاصله ها پرشدنی نیستند