• قطعا اخبار و خبرهای جدا شده ها و ریزش بیش از پیش نسبت به دوران حضور در لیبرتی و عراق مریم و مسعود رجوی را شوکه نموده! باید به مسعود و مریم رجوی گفت دوران طلائی فشار و تپانچه به پایان رسیده است افراد در آلبانی با توجه به محدودیت هایی که دارند اما با دنیای بیرون ارتباط برقرار می کنند و تمام بافته های ذهنی که سالیان متمادی برایشان تبدیل به تابو شده فرو می ریزد

  • رجوی در توهم بسر می برد و گویی از خواب بیدار نشده فکر می کند هنوز همان دوران ابتدا انقلاب است که با یک مشت شعار تعدادی از جوانان این مملکت را فریب داده و جذب نماید.

  • رجوی با تشویق و دادن اطلاعات مکانها به صدام کمک می کرد. در مرزها رجوی ستون پنج دشمن شد و پولها و دینارهای عراقی فراوانی گرفت در نتیجه بهترین جوانان این کشور را از ما گرفتند .

  • سوال اصلی از رجوی که مدعی آزادی و برابری هست این است چرا تا حال نتوانستید یک محیط امن و بدون تنش برای افراد مهیا کنید .چرا آدمها باید تا دم مرگ استرس و نگرانی داشته باشند که سرنوشت آنها چگونه خواهد شد؟ .چرا برخورد دوگانه ای با اعضاء دارید ؟

  • امید همه ما بر این است که سال جدید سال پایان درد و رنج و اسارت تمام افراد در بند و گرفتار رجوی باشد کما اینکه تحولات و سیر حوادث به نفع رجوی نیست و نمی تواند هر طور که می خواهد از آن بهره ببرد و به امید خدا کارنامه ظالمانه رجوی در سال جدید هم بسته شود.

  • مریم قجر طی پیامی از پارلمان انگلیس بخاطر روز جهانی زن تقدیر و تشکر نموده است .....شاید شما فراموش کرده اید به همین زنان حتی اجازه استفاده از یک کرم را نمی دادید و تاکید داشتید که باید چهره هایتان آفتاب خورده باشد مبادا مورد توجه مردان قرار بگیرید .یادتان رفته است در بحث های طلاق اجباری تعداد زیادی را مجبور به طلاق از همسرانشان نمودید و از آنطرف به عقد مسعود رجوی در آوردید .....

  • می بینیم که فرقه رجوی از کاه کوه می سازد و تلاش می کند کلاهی برای خود بدوزد اما در دنیای سیاسی و دیپلماسی از این گونه سخنان بسیار است رجوی و مریم قجر فکر می کنند با هر حرف و حدیثی ایران دچار تنش می شود

  • برادرم راه اشتباهی را انتخاب کرد و تاوان سنگینی هم داد چرا که عمر و زندگی خودش را بیهوده و به بطالت گذراند . اگر من آنموقع شرایط فعلی را داشتم مانع وی می شدم.

  • مادر زهره به محض اینکه اسمی از زهره آوردیم آهی کشید و رجوی را نفرین کرد و گفت او چه بلائی بر سر خانواده ها و هم چنین فرزند ما آورد. دخترم را از من گرفت باعث طلاق او شد

  • آری نام عاشورای مجاهدین که رجوی بر آن واقعه نهاد فقط جنبه سوء استفاده شخص رجوی از این ماجرا بود. و سنگ دلی مانند رجوی سوار بر این موج شد و نفع آنرا برد.