• به تازگی مطلع شده ام که تمام افراد اسیر در سازمان فوق به اجبار و گروهی به کشور آلبانی انتقال پیدا کرده اند . لذا از آن مقام محترم که همواره وقت خود را صرف رسیدگی به امور حقوق بشر نموده اید عاجزانه تقاضا دارم اقداماتی را بعمل آورید تا اینجانب بتوانم فرزندم را بدون هیچگونه ممانعتی ملاقات داشته و او را از اسارت نجات بدهم .

  • در اوایل اسفندماه صدای یک زنگ تلفن و ارتباط تلفنی از آلبانی دل و روح خانوادۀ علییاری که ساکن تهران و کرج می باشد را شاد کرد و خبر زنده بودن و رهایی عضوی از خانواده را از زبان خود وی شنیدند

  • مسئولین فرقه که سالیان سال بود تحت امر مطلق رجوی تربیت و آموزش دیده بودند و بهتر است بگوییم مانیپوله و شستشوی مغزی شده بودند وظیفه داشتند افکار و آئیین رجوی که تلفیقی از مکتب های "فاشیسمی و کمونیستی و نازیسم" بود را به دیگر نیروها در رده های پایینی تشکیلات انتقال بدهند

  • آری هرچند این مواضع خصمانه و توهین آمیز نگران کننده و موجب ملال خاطر هموطنان است اما میتوان گفت در کمال نگرانی این تصمیم دشمن توانسته سره را از ناسره جدا نماید و برای همه آشکار و نمایان گشته که مسئولین فرقه رجوی هرگز نه ایرانی بوده اند و نه مسلمان بلکه انسانهای گرگ نما می باشند

  • خصیصۀ قدرت طلبی اش را به همه چیز ترجیح و با دریافت قول همکاری و مساعدت های مالی سیاسی و نجات فرزند از اربابان خود ، محل زعفرانیه تهران که مخفیگاه موسی خیابانی بود را توسط عوامل خود لو داد

  • حال رسانه ها و عوامل فرقه زنده بودن رجوی را معجزه و فشارهای بین الملی کاظم رجوی در سازمان ملل بر روی شاه را در آزادی و پیروزی بیان مینمایند و این در صورتی است که به خوبی به یاد دارم وقتی یک نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدۀ سالهای 54 تا 57 وقتی به عراق و قرارگاه اشرف عزیمت و در مناسبات حضور پیدا می کرد همواره در نشست های انتقادی و جمعی مورد بازخواست شدید از طرف مسئولین قرار می گرفت

  • نگاه کشورهای مخالف دولت و مردم ایران به چنین فرقه هایی اعتباری و دارای تاریخ مصرف دار می باشد که دردنیای سیاست به چنین سازمان ها و فرقه های تروریستی که فرقۀ رجوی نوک پیکان تروریست ها می باشد فاحشه های سیاسی خطاب میگردد و بدرستیکه لایق آن هستند.

  • در طی ارتباط های تلفنی اعضای جداشدۀ فرقه در آلبانی با خانواده هایشان بعد از مدت ها اسارت وعدم هرگونه تماس حاکی از این می باشد که شرایط بسیار نگران کننده و بدور از رعایت حقوق انسانی با حضور مریم قجر در تیرانا پایتخت کشور آلبانی در تشکیلات فرقه حاکم است

  • رجوی ملعون که به احتمال قوی به درک واصل شده، از چنگیز خان مغول که با تهاجم و خونریزی کتاب ها و کتابخانه های علمی ، تاریخی و مذهبی ایران زمین را به آتش کشیده بود ، پیشی گرفته و هر لحظه فرهنگ لغت و ادبیات غنی پارسی و همچنین زبان عربی را به چالش و مورد تهاجم قرار میداد

  • او که در این مدت هم یگانی من و کوبل من بود گفت که به من گفته اند که از عراق برای کار و پناهندگی به اروپا منتقل می شوم ولی فضایی که می بینم بدور از شنیده های من است که در ترکیه برای من تعریف کردند .