• با نهایت تاثر و تاسف باخبر شدیم آقای مجید اردلانی پدر دوست گرامی و رهایافته مان آقای علی اردلانی جان به جان آفرین تسلیم و دارفانی را وداع گفت . مرحوم مجید اردلانی بارها بارها در شرایط سخت به عراق سفر کرده و با تلاش بی وقفه و پافشاری مسئولین فرقه رجوی را به زانو درآورده بود و سرانجام موفق گردید با فرزند دلبند خود دیدار و باعث جدایی و بازگشت وی به آغوش خانواده گردد

  • مریم قجر بیوه رجوی به یکی از سناتورهای تاریخ مصرف گذشته و ناکارآمد که سالهاست از قدرت کنار رفته را که به مقر فرقه در آلبانی دعوت شده و هزاران دلار به آنها باج داده اند را رسانه ای نموده

  • با سعی و تلاش بی وقفه، جداشده از کرج که خرم را از نزدیک می شناخته در دفتر انجمن حضور بعمل آورد و این مادر عزیز را که میتوان یکی از قربانیان فراموش شده این قرن نام برد از نزدیک ملاقات نمود.

  • آری در چنین روزی که به جمعۀ سیاه معروف است رجوی ملعون مانند گذشته که بدنبال سیاست شهید سازی و خونریزی بوده با یک عملکرد از قبل برنامه ریزی شده که روزها و ساعت ها وقت صرف آن کرده بود توسط عده ای از مزدوران و مسئولین رده بالا خود به نیروهای عراقی مستقر در قرارگاه اشرف حمله کرده

  • به تازگی مطلع شده ام که تمام افراد اسیر در سازمان فوق به اجبار و گروهی به کشور آلبانی انتقال پیدا کرده اند . لذا از آن مقام محترم که همواره وقت خود را صرف رسیدگی به امور حقوق بشر نموده اید عاجزانه تقاضا دارم اقداماتی را بعمل آورید تا اینجانب بتوانم فرزندم را بدون هیچگونه ممانعتی ملاقات داشته و او را از اسارت نجات بدهم .

  • در اوایل اسفندماه صدای یک زنگ تلفن و ارتباط تلفنی از آلبانی دل و روح خانوادۀ علییاری که ساکن تهران و کرج می باشد را شاد کرد و خبر زنده بودن و رهایی عضوی از خانواده را از زبان خود وی شنیدند

  • مسئولین فرقه که سالیان سال بود تحت امر مطلق رجوی تربیت و آموزش دیده بودند و بهتر است بگوییم مانیپوله و شستشوی مغزی شده بودند وظیفه داشتند افکار و آئیین رجوی که تلفیقی از مکتب های "فاشیسمی و کمونیستی و نازیسم" بود را به دیگر نیروها در رده های پایینی تشکیلات انتقال بدهند

  • آری هرچند این مواضع خصمانه و توهین آمیز نگران کننده و موجب ملال خاطر هموطنان است اما میتوان گفت در کمال نگرانی این تصمیم دشمن توانسته سره را از ناسره جدا نماید و برای همه آشکار و نمایان گشته که مسئولین فرقه رجوی هرگز نه ایرانی بوده اند و نه مسلمان بلکه انسانهای گرگ نما می باشند

  • خصیصۀ قدرت طلبی اش را به همه چیز ترجیح و با دریافت قول همکاری و مساعدت های مالی سیاسی و نجات فرزند از اربابان خود ، محل زعفرانیه تهران که مخفیگاه موسی خیابانی بود را توسط عوامل خود لو داد

  • حال رسانه ها و عوامل فرقه زنده بودن رجوی را معجزه و فشارهای بین الملی کاظم رجوی در سازمان ملل بر روی شاه را در آزادی و پیروزی بیان مینمایند و این در صورتی است که به خوبی به یاد دارم وقتی یک نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدۀ سالهای 54 تا 57 وقتی به عراق و قرارگاه اشرف عزیمت و در مناسبات حضور پیدا می کرد همواره در نشست های انتقادی و جمعی مورد بازخواست شدید از طرف مسئولین قرار می گرفت