• مسئولین فرقه که سالیان سال بود تحت امر مطلق رجوی تربیت و آموزش دیده بودند و بهتر است بگوییم مانیپوله و شستشوی مغزی شده بودند وظیفه داشتند افکار و آئیین رجوی که تلفیقی از مکتب های "فاشیسمی و کمونیستی و نازیسم" بود را به دیگر نیروها در رده های پایینی تشکیلات انتقال بدهند

  • آری هرچند این مواضع خصمانه و توهین آمیز نگران کننده و موجب ملال خاطر هموطنان است اما میتوان گفت در کمال نگرانی این تصمیم دشمن توانسته سره را از ناسره جدا نماید و برای همه آشکار و نمایان گشته که مسئولین فرقه رجوی هرگز نه ایرانی بوده اند و نه مسلمان بلکه انسانهای گرگ نما می باشند

  • خصیصۀ قدرت طلبی اش را به همه چیز ترجیح و با دریافت قول همکاری و مساعدت های مالی سیاسی و نجات فرزند از اربابان خود ، محل زعفرانیه تهران که مخفیگاه موسی خیابانی بود را توسط عوامل خود لو داد

  • حال رسانه ها و عوامل فرقه زنده بودن رجوی را معجزه و فشارهای بین الملی کاظم رجوی در سازمان ملل بر روی شاه را در آزادی و پیروزی بیان مینمایند و این در صورتی است که به خوبی به یاد دارم وقتی یک نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدۀ سالهای 54 تا 57 وقتی به عراق و قرارگاه اشرف عزیمت و در مناسبات حضور پیدا می کرد همواره در نشست های انتقادی و جمعی مورد بازخواست شدید از طرف مسئولین قرار می گرفت

  • نگاه کشورهای مخالف دولت و مردم ایران به چنین فرقه هایی اعتباری و دارای تاریخ مصرف دار می باشد که دردنیای سیاست به چنین سازمان ها و فرقه های تروریستی که فرقۀ رجوی نوک پیکان تروریست ها می باشد فاحشه های سیاسی خطاب میگردد و بدرستیکه لایق آن هستند.

  • در طی ارتباط های تلفنی اعضای جداشدۀ فرقه در آلبانی با خانواده هایشان بعد از مدت ها اسارت وعدم هرگونه تماس حاکی از این می باشد که شرایط بسیار نگران کننده و بدور از رعایت حقوق انسانی با حضور مریم قجر در تیرانا پایتخت کشور آلبانی در تشکیلات فرقه حاکم است

  • رجوی ملعون که به احتمال قوی به درک واصل شده، از چنگیز خان مغول که با تهاجم و خونریزی کتاب ها و کتابخانه های علمی ، تاریخی و مذهبی ایران زمین را به آتش کشیده بود ، پیشی گرفته و هر لحظه فرهنگ لغت و ادبیات غنی پارسی و همچنین زبان عربی را به چالش و مورد تهاجم قرار میداد

  • او که در این مدت هم یگانی من و کوبل من بود گفت که به من گفته اند که از عراق برای کار و پناهندگی به اروپا منتقل می شوم ولی فضایی که می بینم بدور از شنیده های من است که در ترکیه برای من تعریف کردند .

  • واقعیت اینست که اینگونه حرکات مشمئز کننده از سوی فرقه نوعی توهین به قیام و شهدای 16 آذر و همچنین به شعور دانشجو است چرا که آنچه که دانشجو را از بقیه اقشار جامعه جدا میکند

  • فرقه با سوء استفاده از مردان انقلابی در فریب و جذب نیرو نیز در بیرون تشکیلات و حفظ نیرو در درون تشکیلات خود موفقیت هایی را کسب کرده بود : با برگزاری بزرگداشت برای چنین مردانی در رسانه خود و ژست انقلابی افراد ناآگاه به مکانیزم دستگاه فرقه ای جذب نیرو و عضو گیری می کردند و در درون تشکیلات نیز به شیوه های متفاوتی از این بزرگمردها سوء استفاده میکردند