• هر چند سیلی ایران به تروریست ها در دیرالزور سوریه کوبیده شد اما این سیلی آن چنان محکم بود که صدای آن در گوش همه تروریست ها و منجمله فرقه تروریستی رجوی چنان پیچید که سران آن را دچار سرگیجه نمود

  • فرقه رجوی جهت فریب نیروهایش ادعای کذب می کند تا حقیقت قدرت ایران در نگاه نیروهایش بر ملا نشود زیرا با دروغ هایش در طی سالیان توانسته افرادش را در جعل و غفلت از دنیای بیرون نگه دارد رهبران فرقه می ترسند این تابو بشکند و روی سرشان خراب شود به همین دلیل خبر به این روشنی و بزرگی را بلوف موشکی تحویل می دهند .

  • اگر رجوی تروریست ریگی به کفش نداشت خیلی راحت روز بعد تمام فیلم های لحظه شلیک و اصابت موشک به مقر تروریست ها قابل رویت بود ولی انگار این موشک ها به مقر تروریست ها در اور اصابت کرده و گیج و منگ شدند . در ضمن چرا این حمله موشکی به تروریست ها به شما برخورده و ناراحت این مسئله شدید ؟ البته این موضعگیری برای ما کاملاً روشن است چون خودشان تروریست می باشند راضی نیستند که به مقر تروریست های داعشی هم آسیبی برسد .

  • برای فرقه ای که تا فرق سر در منجلاب خیانت و جاسوسی علیه وطن فرو رفته در این مقطع به نفعش نیست که در مورد کودتای غرب علیه مصدق حرف بزند . این هم یکی دیگر از نشانه های دگر دیسی از شعار به ظاهر ضد امپریالیستی رجوی است که هر روز بیشتر در منجلاب خیانت فرو می رود.....

  • رجوی تروریست در نشست اشرف در سال 1381 در مورد عملیات دروغ جاویدان 2 ، حرفهای زیادی زده بود مبنی بر اینکه آمریکا به عراق حمله نخواهد کرد . در ضمن این فرضیه را در تحلیل هایش وارد نموده که اگر هم یکی از قرارگاه های فرقه مورد بمباران قرار گیرد به خاطر سکوت بیسیمی که برقرار است به فرماندهان گفتم که با تمام توان باید به سمت ایران حمله نمائید . که در این زمینه تمام فرماندهان در مورد انجام عملیات و راههای تردد و کارهایی که باید اقدام شود توجیه شده اند...

  • رجوی با شعارهای به ظاهر انقلابی و نو، تلاش کرد انرژی های آزاد شده از جوانان کشور را با حقه و فریب جذب سازمانش کند و در این امر موفقیتی هم داشت . به همین دلیل توهم بر او غالب شد و گمان کرد قادر است با بسیج میلیشیا به خیابان به قول خودشان پانصد هزار نفری می تواند با کودتای مرموز دولت نوپا را از پای در آورده و به خیال باطل زمام امور را به دست بگیرد

  • هنوز یادمان نرفته وقتی نیروهای تروریستی داعش در عراق در حال پیشرفت بودند و حتی شهر فلوجه را هم تصرف نمودند دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی تروریست های داعشی را عشائر انقلابی عراقی!!! می نامید و فکر می کرد که چند روز دیگر بغداد سقوط خواهد کرد . اما وقتی در مقابل دفاع نیروهای عراقی مجبور شد شهرها را یکی پس از دیگری ترک کند به یکباره ایران را پدر خوانده داعش نامید و ...

  • حال سئوال اصلی این است چرا دستگاه تبلیغاتی فرقه از درج خبر راهیابی تیم فوتبال ایران به جام جهانی ترس دارد ؟.....چرا وقتی ورزشکاران ایرانی در میادین مختلف به قهرمانی دست پیدا می کنند خبری در سایت های فرقه تروریستی رجوی نیست ؟ آیا از دیدگاه رجوی تروریست ورزشکاران ایرانی مزدور و اطلاعاتی هستند یا خیر ؟.....

  • اما سئوال ، با توجه به تبلیغات گسترده فرقه تروریستی رجوی ، شما دوستان که در داخل کشور بودید آیا در شعبه های رای گیری کسادی که دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی مدعی آن بود مواجه بودید ؟ از شما می خواهیم از مشاهدات خودتان در روز رای گیری بگوئید تا به روشنی ماهیت پلید و شیاد فرقه رجوی مشخص شود......

  • سئوال این است آیا فرقه تروریستی رجوی با تمام جنایاتش از سال 60 توانست کاری از پیش ببرد ؟ آیا مردم ایران با هر عمل تروریستی رجوی استوارتر و ثابت قدمتر نشدند ؟ شما اگر چشم بینایی داشته باشید حتماً اینها را تجربه کردید پس بهتر است دلتان را به این گونه حملات تروریستی که با همفکری سران فرقه تروریستی رجوی بوده خوش نکنید .