• ما بعنوان گروهی از خانواده های اسرای لیبرتی وساکن استان آذربایجان شرقی، ضمن اعلام تاسف از حوادث کمپ اشرف که خونین ودردناک بود، به گوشه ای از نوشته ی این جوان به تورافتاده ی ایرانی که مفصل است وجنبه های رمانتیک وخیال پردازانه اش بر کل متن تاثیری درحد بی محتوا کردن وخسته کننده ی نوشته اش گذاشته، به بازگویی پارگرافی ازاین متن میپردازم.

  • ما سبب این برخورد دوگانه ی رجوی با مخاطبین نامه های خانواده ها را با جدا شده ها درمیان گذاشته ومتوجه شدیم که افرادی که اساساً نامه ندادند ویا نامشان ذکر نشده، درحالت پاسیو درآن فرقه قرار دارند وطوری مچاله شده اند که قدرت کوچکترین تحرک ازآنها سلب شده وسرنوشت خود را بدست قضا وقدر ومسیر باد سپرده اند!

  • بطور خلاصه تمامی فرقه ها و بطور خاص فرقه مجاهدین٬ تمامی استراتژی نیرویی خودرا برپایه جهل نیروها استوار کرده بود! داستانهای حماسی از رهبری سازمان را صبح تا شب در گوش آنها تکرار میکردند تا نیروها در ذهنشان٬ فاصله ای پر نشدنی باو حس کنند وهمین امر باعث میشد که فرامینش را تمام و کمال گوش واجرا کنند!

  • عموماً افراد به طور فعال و گول زننده برای پیوستن تحت فشار قرار گرفته اند و خیلی زود خود را در تور گروه گرفتار دیده اند و با آرامی از گذشته خود و خانواده شان بریده اند و تماماً وابسته به گروه شده اند. دو پدیده شناخته شده اجتماعی "مفهوم دنیای عدالت" و "سرزنش کردن قربانی" می توانند به ما در فهم آنچه که در امور اجتماعی در رابطه با فرقه ها که با آن برخورد می کنیم کمک کنند. پایه"مفهوم دنیای عدالت" به طور کلی بر وی این اعتقاد استوار شده که " اگر فرد قوانین اجتماع را اطاعت نماید، هرگز اتفاق بدی برایش نخواهد افتاد" و قانون شکنان متقابلاً مجازات خواهند شد.

  • گام اول ، جداسازي بچه ها بود ، براي هر كسي فرزند يك شيريني خاص دارد مگر اينكه آن فرد بين ايدئولوژي خود و فرزندش يكي را انتخاب كند مثلاً ايدئولوژي هايي وجود دارد كه به اين حريم قدم نمي گذارد و تلاش مي كنند كه فرد هر دو را داشته باشد اما در ايدئولوژي فرقه گري سازمان مجاهدین قبل از هر چيز رهبر مقدم تر است , در آن ايدئولوژي گام اول رهبر , گام دوم غرق شدن در وجود رهبر , گام سوم فدا شدن براي رهبر .

  • تکرار و تکرار و تکرار اسم رهبری در فرقه رجوی به حدی است که شما پس از مدتی که در مناسبات سازمان زندگی کنی این موضوع به یک امر کاملاطبیعی تبدیل میشود.موضوع به گونه ای است که در دین ما گفته شده برای اینکه خدا را از یاد نبرید روزی 5 بار در نماز خواندن او را یاد کنید! اما در فرقه مجاهدین افراد لحظه به لحظه و به عناوین مختلف بایستی رجوی را یاد کنند!در تمامی مکانهای سقف دار و حتی در خیابانها به تعداد زیاد و با ژستهای مختلف عکس رجوی نصب شده است.

  • آقای خاتمی در ادامه در ارتباط با نقش خانواده ها گفت در این نقطه می خواهم یک واقعیتی را به شما بگویم خانواده هایی که به اشرف می آمدند نقش آنها را در رابطه با جابجائی اشرف به لیبرتی نباید فراموش کرد باید از خانواده ها قدردانی کرد اگر این هوشیاری و حضور خانواده ها در اطراف اشرف نبود به این راحتی رجوی قبول نمی کرد که اشرف را تخلیه کند .

  • خبرهای رسیده از درون اردوگاه لیبرتی، محل استقرار نیروهای فرقه رجوی در عراق، حکایت از هرچه سخت تر شدن ضوابط داخلی و محدودیت ها دارد. لازم به ذکر است که این اردوگاه در مقایسه با پادگان اشرف بسیار کوچکتر است اما با این حال در داخل آن و بین یکان های مختلف تقسیم بندی و حصار کشی شده و هر کس بخواهد از یک یکان به یکان دیگر برود باید حین عبور فرم ویزا با امضای بالاترین مسئول یکان مربوطه را در دست داشته باشد.

  • مسعود رجوی با این رویه اولا یک فرد معترض و مسئله دار که به قول خودش دارای ویروس مسری سرپیچی است را حذف و خنثی می کند و ثانیا با استفاده از جنازه او به مظلوم نمائی پرداخته و از خون وی برای ادامه حیات خفیف و خائنانه خود ارتزاق می نماید.

  • وی عکس دختراین مادررا درنقاط مختلف تهران نصب کند وعکس بگیرید وبرای ما با ایمیل بفرستد بعدازاینکه عکس ها بدست ما رسید ما مبلغ کامل را برای وی فرستادیم ،من درواقع عکس جوانی های مریم رجوی را برای فروشنده فرستادم تا شناسایی نشود، درواقع ستاد داخله که ستاد تبلیغی هم بود اینگونه با شیوه ها وترفند های مختلف به مراکزی در تهران وشهرستانها زنگ می زدند وکارهای تبلیغی خود را انجام میداند وعکس وفیلم را به تلویزیون سیمای مقاومت که مربوط به فرقه رجوی بود می دادند تا آنها تبلیغ کنند بگویند ما در ایران هوادار داریم