• گستاخی ولگرد های خیابانی و نامه نگاری به ریاست جمهوری امریکا برگرفته از اشتباهات سیاست دولتمردان پیشین امریکا است که به گروه تروریستی مجاهدین خلق بها دادند و در عین چشم پوشی از جنایات و آدم کشی داعش گونه آن ها و نقض حقوق افراد در بند و اسیر خود که ابتدایی ترین آن ارتباط تلفنی با خانواده شان و ارتباط با دنیای خارج بوده؛ آن ها را از لیست تروریستی خارج و از آن ها حمایت نمودند

  • رجوی برای اینکه بتواند حمایت وزارت امور خارجه و پنتاگون را در آمریکا جلب کند تلاش بسیاری نموده اما معمولا در حد یک بیانیه و سخنرانی موارد ختم می شود این وضعیت در فروپاشی آنها تاثیری نخواهد داشت

  • باند رجویه ی هراسان از تحولات مثبت سوریه - که این تحولات دوران ساز حاصل عملکرد سنجیده ی دولت سوریه ومتحدان ایرانی وروسی آنست - به خودش دلخوشی داده وروزی نیست که درصدد القای این مسئله نباشد

  • رجوی گور به گور شده که هرچه توان داشت در ضربه زدن به ایران و ایرانی به کار برد و هر کجا دشمن ایران را می یافت نوکر و سر سپرده می شد و هنوز هم درس عبرت نگرفته و هر روز قلاده اش دست کسی و درب منزل کسی پارس می کند، چطور انتظار داشت که به امپراطوری برسد.

  • واقعیت این هست سازمان به اصطلاح مجاهدین! دیگر موضوعیت ندارد . هر موقع منافع امریکا به مخاطره می افتد چنین جریانات وابسته و مزدور سر بر می دارند و تلاش می کنند دمی تکان دهند … از سویی رهبر حزب مزدور دمکرات کردستان ، مصطفی هجری در این دوهفته اخیر به صراحت از اسراییل برای مساعدت انها حرف میزند

  • وقتی می گوییم نقطه عطف و اعلام رسمی وابستگی و مزدوری با رژیم ها و دولت های فاسد و ضد ایرانی از سوی رجوی .این نیست که او بر اثر ضروریات همان ساعت مزدورشده . رجوی در یک کلام بنیادأ خائن بوده او در سال 66 در کشتار حجاج ایرانی درخانه خدا حضور داشت وهمان موقع کارت امریکا و اسرائیل را بازی می کرد. ازهمان موقع هر تروری که می کرد وهرعملیاتی که انجام می داد فقط وفقط به خواسته یک اربابی بود و نه هیچ ضرورت مبارزاتی و مقاومت و چنین کشکیاتی که رجوی سرهم میکند

  • مجاهدین بيشتر از عراقيها ما را زدند. چشمان ما را بستند و به باد مشت و لگد گرفتند. بيرحمانه از هر سو حملهور ميشدند و از اینکه ميديدند تعداد بسياري از مزدوران عراقي و مجاهدین را كشتهایم، خشمگين بودند و ناسزا ميگفتند. دخترها جمع شده بودند و هركدام چيزي ميگفت و ما را سرزنش ميكرد كه چرا به جبهه آمديم. آنها ما را به چشم يك هموطن نگاه نميكردند. دلشان به حال ما نميسوخت و حتی ما را تحقير ميكردند.

  • پس سکوت در مقابل این اراجیف مفتی عربستانی از طرف رجوی زن باره نشان از این دارد که وی اصلا ایرانی نیست چرا که وقتی این خبرها را دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی آنرا پوشش می دهند عملا مهر تاییدی بر این گفته ها می گذارند . ننگ بر شما که ماهیت انسانی خودتان را هم از دست دادید . رجوی زن باره حاضر است برای رسیدن به قدرت همه چیز را نابود کند و با شعار هدف وسیله را توجیه می کند دست به هر جنایتی و جاسوسی و وطن فروشی می زند .

  • رجوی بعد از اینکه صدام حسین را از دست داد سعی کرد در این مدت سیزده سالی که مناقشه هسته‌ای ایران با قدرت های بزرگ غربی در جریان بود سوار این تضاد شده و هم سو با سیاست های اسرائیل و جناحهای جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا خواستار تحریم های اقتصادی شدید تر و جنگ و ویرانی علیه مردم ایران گردید و در این رابطه برای نشان دادن مخالفت خود با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای پنج بعلاوه یک و کار شکنی در این رابطه ؛ پشت سر هم انواع و اقسام سایت های اتمی در ایران کشف می کرد و خلاصه اینکه کاملا در مقابل منافع ملی مردم ایران قرار گرفت ؛ همان خلق قهرمانی که به دروغ سنگ حمایت از آنرا به سینه می زند و به دروغ مدعی می باشد که می خواهد برای آنها آزادی را به ارمغان بیاورد.

  • بعد از توافق هسته ای و در خواستهای مکرر از جانب دولت ها و شرکت های مختلف برای آمدن به ایران و همکاریهای تجاری دو جانبه ایران و سایر کشورها، این همکاری ها ترس و وحشت گروه کوچکی را بدنبال خواهد داشت آنهم سازمان مجاهدین است. افرادی که همواره در شیپور مخالفت می دمیدند و بقاء و حیات خود را در گرو مخالفت با همین توافق می دیدند و سالیان زیادی را سر این موضوع سرمایه گذاری کردند و جار و جنجال براه انداختند اما با مذاکره صورت گرفته ، تمام دکان شیادی این جماعت و خیمه شب بازیهای حول آن چپده شد و تمام معادلات تماما دروغ مجاهدین، طور دیگری ورق خورد.