• امروزه، مشاوره خروج به پروسه آموزشی اطلاق می‌شود که به منظور بازنگری اعضای فرقه نسبت به عضویتشان به اجرا گذاشته می‌شود. در حقیقت، «بازپروری» در بسیاری جهات توضیح دقیقتر پروسه وادار کردن عضو فرقه به شناخت آن چیزی است که بر سرش آمده است، اما از آنجا که ‌این واژه در حال حاضر با خاطره‌هایی از آدم ربایی‌های اولیه و بازداشت‌های انجام شده در آمیخته است، اغلب مردم از استفاده از‌این واژه خودداری می‌کنند.

  • اعضای سابق فرقه‌ها در بیرون از فرقه؛ اگر چه آزادند، اما با چالش بازگشت به جامعه‌ای که زمانی آن را طرد کردند، روبه‌رو هستند. مجموعه‌ای از تطابق‌های الزامی‌ باید برای بیرون آمدن از شخصیت مجازی ـ همان‌طور که برخی آن را نام گذاری کرده‌اند‌ ـ یا کنار گذاشتن شخصیت کاذب و یا وحدت برقرار کردن با خویشتن قدیمی‌کنار گذاشته شده به وجود آیند.

  • کنترل رفتاری بشدت محدود کننده و تنبیهی در خصوص بچه‌ها در بسیاری از فرقه‌ها اعمال می‌شود. کتک زدن‌های شدید برای «شکستن اراده، بیرون کشیدن گناهان و فایق آمدن بر روح شیطانی» روش‌های پذیرفته شده برخورد با کودکان است. در برخی فرقه‌ها، جن گیری بر روی بچه‌ها اعمال می‌شود تا روح شر، شیاطین و نظیر‌اینها از آنها خارج گردد.‌این موارد می‌تواند ظالمانه و وحشتناک باشد. تنبیه انضباطی می‌تواند بدون توجه به نتایج آن اعمال شود؛ در برخی موارد، زندگی افراد در‌این تنبیهات گرفته شده‌ است.

  • برخی اعضا توسط فرقه به علل مختلف اخراج می‌شوند كه طیف گسترده ای از سیاست تصفیه آسیب دیدگان روانی و حتی جسمی به علت فشارهای موجود در زندگی فرقه‌ای گرفته تا برنامه‌های مشخص شده را كه در آن رهبر فرقه به علل اقتصادی یا علل دیگر تصمیم می‌گیرد اندازه گروه را كوچك كند یا از شر یك نفر خلاص شود، تشكیل می‌دهد.

  • عامل محسوسی كه افراد را در فرقه‌ها نگاه می‌دارد، ‌این است كه آنان از گذشته خود جدا می‌شوند. در تقریبا تمامی ‌این گونه گروه‌ها‌، در طول زمان‌، رابطه تان با گذشته تان قطع می‌شود. دیگر اعضای خانواده یا دوستانی را كه به گروه نپیوسته‌اند، نمی‌بینید. ممکن است تلاش كنید تا آنها را نیز عضو گیری نمایید، و آنها علاقه‌مند نبوده باشند. در موارد بسیاری، دیگر به هیچ وجه ارتباط چندانی با جهان خارج ندارید.

  • ما طوری بار آمده ایم كه به افراد دارای اتوریته، رهبران، و افرادی كه به ما پاسخ سؤالهایمان را بدهند، احترام بگذاریم. در جوانی و در تمام سالهای مدرسه به ما گفته شده است كه راه حل‌ها و اتوریته‌هایی وجود دارند. ما باید به پاسخ‌ها گوش بدهیم و از كسانی كه «بهتر می‌دانند»‌ پیروی كنیم. بنابراین، وقتی به شما گفته می‌شود كه در خصوص فرقه تان سؤال نكنید، منطق شما در انجام آنچه كه به شما گفته شده، این است كه اگر مخالف آن انجام دهید، ‌به رهبر‌ـ‌ كه همه چیز را می‌داند ‌ـ بی‌احترامی‌کرده‌اید

  • ... زمانی که یک فرد با نفوذ روانی و گروهی که توسط فرقه‌ای القا می‌گردد، جذب شود، فرد یاد شده پنج موردی که من در زیر می‌آورم، تجربه می‌نماید: فریب دادن : ‌این کار در طول مرحله جذب و در طول مدت عضویت ادامه دارد. تضعیف جسمی : به دلیل ساعتها کار متوالی و میزان بالای تعهد کاری، فشار روانی و محدودیتهای داخلی و عدم تطابق جسم با همه ‌اینها به وجود می‌آید.

  • دلیل ساده دیگری كه افراد فرقه‌ها را ترك نمیكنند، ‌این است كه آنها میترسند.بسیاری از گروه‌ها جداشدگان را تعقیب میكنند، آنها را تهدید میكنند، تنبیه میكنند، وآنها را بازداشت خانگی میكنند. اگر اعضا سعی نمایند جدا شوند‌، توسط فرقه بازداشت میشوند؛ اگر آنها ‌این اشتباه را مرتکب شوند كه به كسی بگویند كه به فكر ترك گروه افتاده‌اند، از فعالیت‌های گروه منع شده، منزوی و سپس تنبیه میشوند.

  • رهبران فرقه یک سیستم جاسوسی تولید می‌کنند؛ به طوری که رهبر می‌تواند ادعا کند همه چیز را بطور قطع در خصوص هر کسی می‌داند، فکر همه را می‌خواند و چیزهایی را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند، در حالی‌که در حقیقت اطلاعات مربوطه توسط اعضایی ارائه می‌شود که خبرچینی كرده، گزارش می‌دهند، و جاسوسی دیگران را می‌کنند. بچه‌هایی که چنین آموزش‌هایی را در فرقه‌ها دیده‌اند، وقتی در مدرسه در جهان خارج اقدام به دادن چنین گزارش‌هایی می‌کنند، «موش فضول» و «خبرچین» لقب می‌گیرند.

  • ... در همین دوران، روانکاوان، روان شناسان، و مددکاران اجتماعی روانکاو که با اعضـــای فرقه‌ها سر و کار داشتند، شاهد تغییرات رفتاری بودند که آن را «سندروم القای فرقه‌ای» نامیدند. برای مثال، تنگ و کند شدن قدرت نفوذ: عواطف عاشقانه سرکوب می‌شوند. عضو فرقه به نظر می‌رسد به لحاظ عواطف و احساسات مرده است و خیلی سردتر از گذشته است.