RSS Feedمسعود و مریم رجوی و رهبری فرقه ای

وقاحت و دروغگویی خانم رجوی پایانی ندارد!

آیا قبل از اشغال عراق توسط آمریکا و نوچه هایش ، اثری ازگروه القاعده درآن کشور بود؟ جواب منفی است و حقیقت آنست که این گروه بعد از حضور نیروهای آمریکائی درعراق حاضر مستقر شده وموجب اینهمه خسارت وجنایت شدند و آیا شما نمیدانید که همین گروه القاعده ی عراقی بود که چاق وچله تر شد و با جنگ نیابتی در سوریه به اشتهار رسید وسیل کمک های مالی تجار مرتجع محترم! عربی آنها را شیر کرد وآیا بخاطر ندارید که شما درمورد القاعده نه تنها موضع منفی نداشتید بلکه زمانی که حادثه ی بشدت مشکوک 11 سپتامبر روی داد، رجوی به نوکرانش در اشرف گفت که این ضربه ی اسلام ارتجاعی به دیگران بود ... ادامه مطلب »
وقاحت و دروغگویی خانم رجوی پایانی ندارد!

وقاحت و دروغگویی خانم رجوی پایانی ندارد!

آیا قبل از اشغال عراق توسط آمریکا و نوچه هایش ، اثری ازگروه القاعده درآن کشور بود؟ جواب منفی است و حقیقت آنست که این گروه بعد از حضور نیروهای آمریکائی درعراق حاضر مستقر شده وموجب اینهمه خسارت وجنایت شدند و آیا شما نمیدانید که همین گروه القاعده ی عراقی بود که چاق وچله تر شد و با جنگ نیابتی در سوریه به اشتهار رسید وسیل کمک های مالی تجار مرتجع محترم! عربی آنها را شیر کرد وآیا بخاطر ندارید که شما درمورد القاعده نه تنها موضع منفی نداشتید بلکه زمانی که حادثه ی بشدت مشکوک 11 سپتامبر روی داد، رجوی به نوکرانش در اشرف گفت که این ضربه ی اسلام ارتجاعی به دیگران بود

ادامه مطلب »

مریم قجر جنایت کارترین زن تاریخ

مریم قجر جنایت کارترین زن تاریخ

او اکنون به نقطه ای رسیده است که حتی در کشورهای اروپایی افراد معترض به فرقه را تهدید کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار می دهد .او حتی به اعضای خود دستور خود سوزی داده تا وی از زندان اروپا آزاد شود و بعدا با گرفتن مراسمی اشک تمساح برای آنان می ریخت و اکنون هم سعی دارد افراد خود را در لیبرتی نگهدارد تا تعداد بیشتری کشته شوند تا او بتواند با فریبکاری و حقه بازی به حیات ننگین خود ادامه دهد .

ادامه مطلب »

رجوی : من مسئول سرنگونی شما نیستم مسئول آخرت شما هستم

رجوی : من مسئول سرنگونی شما نیستم مسئول آخرت شما هستم

توجه کنید در ماه مبارک رمضان خواندن قرآن و تفسیر آن به همین دلیل بود که خودش را از زیر همین سئوالات در ببرد . راستی چه کسی در طی این سالیان حداقل هر سال دو بار وعده سرنگونی به اعضاء می داد ،کی بود سال آمادگی برای سرنگونی در سال 77 و سال سین (سرنگونی ) در سال 88 و بی شمار وعده های سرخرمن به اسم و نام های مختلف به افراد خود می داد ؟ اکنون چه شد که یک باره رسم را عوض کرده از زیر بار مسئولیت شانه خالی نموده و غیر مسئول شده است

ادامه مطلب »

سئوالات  61 الی 80 - ایرج مصداقی

سئوالات 61 الی 80 - ایرج مصداقی

آیا مواردی بوده که مسعود رجوی در نشست هایی مجاهدین مقاوم ترین زندانیان سیاسی را متهم به زدن تیر خلاص کرده است و از آنها خواسته اتهامات فوق را تایید کنند ؟ آیا از نظر مسعود رجوی کلیه زندانیان سیاسی زنده مانده چه در ارتش آزادیبخش باشند و چه در داخل ایران و خارج از کشور ، " بریده " " تواب " و" نادم " معرفی نمی شوند ؟ آیا زندانیان سیاسی سابق در اشرف و دیگر قرارگاه های مجاهدین مجبور نبودند درگزارش های خود به مسئولان مجاهدین روی" خیانت " ، " بریدگی " و " ضعف های " خود درزندان تاکید کنند ؟

ادامه مطلب »

تأملى بر دروغ و فریب مریم رجوى در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز

تأملى بر دروغ و فریب مریم رجوى در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز

اگر شما منادى صلح و ثبات هستید، پس باید دستهاى چنگیزخان مغول را فشرد، چرا که جنایات شما در برابر جنایات او(با تناسب به جغرافیا و نیروى تحت امرش) کوه در برابر کاه است. لطفاً نمی توانید با این حیله گرى دامن خود را پاک کنید و خود و سازمانت را فرشته نجات بشریت در اذهان جا بدهید. شما فقط می توانید با دلارهاى باد آورده، چندین نفر پیر و پاتال حاشیه اى بخرید و چند صباحى آنها را خرج پست فطرتى خود و سازمانت کنید.

ادامه مطلب »

اعترافات جنسی مجاهدین در جامعه توحیدی اشرف!

ایرج مصداقی درباره ادعای مسعود رجوی مبنی بر ایجاد “جامعه بی طبقه توحیدی” در اشرف، بیان می دارد: « رجوی در جامعه بدون طباقت و توحیدی خود افراد را مجبور می کرد تا از معاد جسمانی و روحانی خود تعریفی ارائه دهند و در شرایط فشار روحی و جسمی و یا القائات ایدئولوژیک از روابط و تمایلات جنسی خود بگویند و یا به گناهان جنسی خود اعتراف کنند و همه اینها در انظار عمومی به عنوان سند و جلوی دوربین ضبط شود، که بعد ها به عنوان گروکشی علیه افراد استفاده شود.»

ادامه مطلب »

مسعود رجوی: من مسئول سرنگونی رژیم ایران نیستم

مسعود رجوی: من مسئول سرنگونی رژیم ایران نیستم

سخنان مسعود رجوی آنجائی قابل توجه گردید که وی تأکید نمود که: “ما بحث سرنگونی رژیم نداریم و هیچکس حق ندارد از سرنگونی صحبت کند یا در این باره سؤال نماید یا حتی به آن فکر کند. فکر و ذکر سرنگونی را از اذهان خود بیرون کنید. من مسئول سرنگونی رژیم نیستم. من مسئول رستاخیر و رستگاری و آخرت شما هستم”. رجوی در این نشست ها با تمسک به خدا و قرآن و پیغمبر تلاش نمود موقعیت خود و نیروهایش را برای حداقل مدتی حفظ نماید و به جای پاسخ به سؤالات آنان سعی کرد اذهان آنان را از سؤالات برحقی که دارند منحرف کرده و به موضوعات دیگری مشغول نماید.

ادامه مطلب »

تاملی در سخنرانی مریم رجوی به مناسبت ماه رمضان

در این سخنرانی رهبر عقیدتی فرقه رجوی دنگ شووارخواسته یک تنه تمامی مشکلات دنیا را تفسیر و استراتژی آزادیبخش نوین تدوین کند!!! و دایه مهربانتر از مادر باشد,همچنین رهبر عقیدتی دیوانه وار ماه رمضان امسال را ماه همبستگی با ملتهای عراق , سوریه ,فلسطین ,لبنان و ایران اعلام کرد!!!! و از همه شخصیتهای غایب ومفقود الاثر که به فراخوان او پیوستند سپاس فرستاد . و با آسمان وریسمان بافی مدعی شد تمام مشکلات دنیای اسلام از ایران ناشی میشود و با زبان بی زبانی گفت که باید ایران را تحریم کرد باید ایران را بمباران کرد!!! و باید ایران را به بهانه ساختن بمب اتم ویران کرد!!!.

ادامه مطلب »

رجوی هم فتوا می دهد؟!

رجوی در بحث های خود از اسلام راستین دم می زد و ادای مسلمان بودن را زیاد در می آورد، اما خوب است بدانیم همین آدم در ماه رمضان چند سال پیش اعلام کرد امسال را به دلایلی همچون گرمی هوا و ... روزه نمی گیریم و جای آن ماهی را روزه می گیریم که با کارمان بهتر جور درآید. وی با خود اجتهادی این فرمان را داد و نفرات هم با سر سپاری مطلق و کورکورانه آن را پذیرفتند.

ادامه مطلب »

رجوی و تصور جایگاه کذائی برای خودش؟!

اگر رجوی توان بیان این موضوع را داشت که خودش را معصوم اعلام کند حتما همین کار را می کرد، حتما وقتی رجوی می بیند هم قطاران تروریستش در گروههای داعش و ... خودشان را یک شبه خلیفه می دانند حسادت می کند چرا که من نمی توانم و قدرت این کار را ندارم که خود را اینگونه و یک شبه خلیفه معرفی کنم؟! فقط همین را باید گفت که مسلمانان و مردم ایران هنوز اینقدر بدبخت نشدند که امثال توی تروریست و جانی را به عنوان خلیفه خود بپذیرند

ادامه مطلب »

1 2 3 4 5  ...