RSS Feedمسعود و مریم رجوی و رهبری فرقه ای

پشت پرده صحنه مصاحبه تلویزیون العربیه با مریم رجوی چیست؟

اساسا سازمان مجاهدین بصورت یک مافیای مالی و نجومی تبلیغات برای انتخابات عراق و انحراف آن از روند طبیعی هزینه کرده اند. همینطور طراحی پوسترهای تبلیغاتی برای کاندیداهای عراقی (مانند العراقیه) و خارج ساختن مسیر انتخابات از روند طبیعی. پناه دادن و پول دادن و اختصاص محل سکونت به یکسری نفرات عراقی که مخالف دولت عراق و پشتیبان سازمان بودند. ... ادامه مطلب »

پشت پرده صحنه مصاحبه تلویزیون العربیه با مریم رجوی چیست؟

اساسا سازمان مجاهدین بصورت یک مافیای مالی و نجومی تبلیغات برای انتخابات عراق و انحراف آن از روند طبیعی هزینه کرده اند. همینطور طراحی پوسترهای تبلیغاتی برای کاندیداهای عراقی (مانند العراقیه) و خارج ساختن مسیر انتخابات از روند طبیعی. پناه دادن و پول دادن و اختصاص محل سکونت به یکسری نفرات عراقی که مخالف دولت عراق و پشتیبان سازمان بودند.

ادامه مطلب »

نگذارید مریم رجوی از اعتبار و آبروی شما سوء استفاده بکند

مریم رجوی همان شخصی است که به دستور او و شوهرش تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق از زن و شوهران خود جدا شدند و مریم رجوی همۀ زنها را طی جلساتی که با زنان داشت محرم مسعود رجوی کرد و آنها را زنان مسعود خواند. ایشان اعتقاد دارند که زن باید صاحب داشته باشد و صاحب همۀ زنها مسعود رجوی است. حال خانم رجوی نزد شما از استقلال و مسئولیت پذیری زنان در فرقه اش صحبت می کند !!!

ادامه مطلب »

استراتژی ملانصرالدینی رجوی

رجوی برای فرار از این شعار توخالی بارها مجبور شد در سناریوهای مسخره ارتش خصوصی صدام (ارتش آزادیبخش) را و فرقه اش یعنی سازمان مجاهدین را منحل کرده و به مریدانش بگوید بروید توی کوچه چون عرضه سرنگونی را نداشتید و سپس با ترفند موسسان دوم و سوم و چهارم ارتش آزادی مسئولیت را از گردن خود انداخته و به بدنه فرقه و ارتش فرمالیستی اش بگوید توپ در زمین شماست و هرعضوی نفس بکشد و نق سرنگونی را بزند و طلبکار محقق نشدن سرنگونی شود به وی دهن بند زده باشد

ادامه مطلب »

تناقض و فریب کاری مریم قجر در مصاحبه با تلویزیون العربیه

تناقض و فریب کاری مریم قجر در مصاحبه با تلویزیون العربیه

بر عکس ادعای مریم قجر که گفته بود مناسبات سازمان سالمترین و دمکراتیک ترین مناسبات دنیا است آنها حتی تحمل تعدادی از افرادی که طرز تفکرهای مارکسیستی داشتند و در لباس ارتش آزادیبخش بودند را نداشتند شاهد بودیم که تعدادی از همین افراد که از جنبه ایدئولوژیک و فکری همسویی با آنان نداشتند را با فشار و تحمیل آنها را وارد بحث انقلاب درونی مجاهدین کردند که اکثرا بعد از سرنگونی صدام، هم اینکه فضای خفقان و بسته و منقبض تشکیلات قدری باز شد از تشکیلات جدا شدند یا به ایران پناه آوردند یا به خارج پناهنده شدند .

ادامه مطلب »

وقاحت و دروغگویی خانم رجوی پایانی ندارد!

وقاحت و دروغگویی خانم رجوی پایانی ندارد!

آیا قبل از اشغال عراق توسط آمریکا و نوچه هایش ، اثری ازگروه القاعده درآن کشور بود؟ جواب منفی است و حقیقت آنست که این گروه بعد از حضور نیروهای آمریکائی درعراق حاضر مستقر شده وموجب اینهمه خسارت وجنایت شدند و آیا شما نمیدانید که همین گروه القاعده ی عراقی بود که چاق وچله تر شد و با جنگ نیابتی در سوریه به اشتهار رسید وسیل کمک های مالی تجار مرتجع محترم! عربی آنها را شیر کرد وآیا بخاطر ندارید که شما درمورد القاعده نه تنها موضع منفی نداشتید بلکه زمانی که حادثه ی بشدت مشکوک 11 سپتامبر روی داد، رجوی به نوکرانش در اشرف گفت که این ضربه ی اسلام ارتجاعی به دیگران بود

ادامه مطلب »

مریم قجر جنایت کارترین زن تاریخ

مریم قجر جنایت کارترین زن تاریخ

او اکنون به نقطه ای رسیده است که حتی در کشورهای اروپایی افراد معترض به فرقه را تهدید کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار می دهد .او حتی به اعضای خود دستور خود سوزی داده تا وی از زندان اروپا آزاد شود و بعدا با گرفتن مراسمی اشک تمساح برای آنان می ریخت و اکنون هم سعی دارد افراد خود را در لیبرتی نگهدارد تا تعداد بیشتری کشته شوند تا او بتواند با فریبکاری و حقه بازی به حیات ننگین خود ادامه دهد .

ادامه مطلب »

رجوی : من مسئول سرنگونی شما نیستم مسئول آخرت شما هستم

رجوی : من مسئول سرنگونی شما نیستم مسئول آخرت شما هستم

توجه کنید در ماه مبارک رمضان خواندن قرآن و تفسیر آن به همین دلیل بود که خودش را از زیر همین سئوالات در ببرد . راستی چه کسی در طی این سالیان حداقل هر سال دو بار وعده سرنگونی به اعضاء می داد ،کی بود سال آمادگی برای سرنگونی در سال 77 و سال سین (سرنگونی ) در سال 88 و بی شمار وعده های سرخرمن به اسم و نام های مختلف به افراد خود می داد ؟ اکنون چه شد که یک باره رسم را عوض کرده از زیر بار مسئولیت شانه خالی نموده و غیر مسئول شده است

ادامه مطلب »

سئوالات  61 الی 80 - ایرج مصداقی

سئوالات 61 الی 80 - ایرج مصداقی

آیا مواردی بوده که مسعود رجوی در نشست هایی مجاهدین مقاوم ترین زندانیان سیاسی را متهم به زدن تیر خلاص کرده است و از آنها خواسته اتهامات فوق را تایید کنند ؟ آیا از نظر مسعود رجوی کلیه زندانیان سیاسی زنده مانده چه در ارتش آزادیبخش باشند و چه در داخل ایران و خارج از کشور ، " بریده " " تواب " و" نادم " معرفی نمی شوند ؟ آیا زندانیان سیاسی سابق در اشرف و دیگر قرارگاه های مجاهدین مجبور نبودند درگزارش های خود به مسئولان مجاهدین روی" خیانت " ، " بریدگی " و " ضعف های " خود درزندان تاکید کنند ؟

ادامه مطلب »

تأملى بر دروغ و فریب مریم رجوى در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز

تأملى بر دروغ و فریب مریم رجوى در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز

اگر شما منادى صلح و ثبات هستید، پس باید دستهاى چنگیزخان مغول را فشرد، چرا که جنایات شما در برابر جنایات او(با تناسب به جغرافیا و نیروى تحت امرش) کوه در برابر کاه است. لطفاً نمی توانید با این حیله گرى دامن خود را پاک کنید و خود و سازمانت را فرشته نجات بشریت در اذهان جا بدهید. شما فقط می توانید با دلارهاى باد آورده، چندین نفر پیر و پاتال حاشیه اى بخرید و چند صباحى آنها را خرج پست فطرتى خود و سازمانت کنید.

ادامه مطلب »

اعترافات جنسی مجاهدین در جامعه توحیدی اشرف!

ایرج مصداقی درباره ادعای مسعود رجوی مبنی بر ایجاد “جامعه بی طبقه توحیدی” در اشرف، بیان می دارد: « رجوی در جامعه بدون طباقت و توحیدی خود افراد را مجبور می کرد تا از معاد جسمانی و روحانی خود تعریفی ارائه دهند و در شرایط فشار روحی و جسمی و یا القائات ایدئولوژیک از روابط و تمایلات جنسی خود بگویند و یا به گناهان جنسی خود اعتراف کنند و همه اینها در انظار عمومی به عنوان سند و جلوی دوربین ضبط شود، که بعد ها به عنوان گروکشی علیه افراد استفاده شود.»

ادامه مطلب »

1 2 3 4 5  ...