RSS Feedمسعود و مریم رجوی و رهبری فرقه ای

آلبانی٬ایستگاه آخر فرقه رجوی

بعد از سی و چند سال که از شروع فاز نظامی مجاهدین در سی خرداد سال 1360 میگذشت٬ سرانجام کار رهبری "بی مثال" رجوی برای این فرقه٬ باین جایی رسیده است که می بینیم! نه تشکیلات منسجم٬ نه قدرت نظامی ٬نه حمایت مردمی ٬نه محبوبیت داخلی و بین المللی و در یک کلام هیچ! و این وضعیت محصول رهبری مسعود رجوی است! رهبری بی خردانه که در یک کلام نام مجاهدین را با کلمه تباهی پیوند میدهد! در یک کلام میتوان سازمان را مجاهدین را اینگونه جمعبندی کرد. تکیه کردن به قدرت خارجی و مزدروی برای آنها بزرگترین اشتباه سازمان طی سی و چند سال گذشته بوده است! ... ادامه مطلب »
آلبانی٬ایستگاه آخر فرقه رجوی

آلبانی٬ایستگاه آخر فرقه رجوی

بعد از سی و چند سال که از شروع فاز نظامی مجاهدین در سی خرداد سال 1360 میگذشت٬ سرانجام کار رهبری "بی مثال" رجوی برای این فرقه٬ باین جایی رسیده است که می بینیم! نه تشکیلات منسجم٬ نه قدرت نظامی ٬نه حمایت مردمی ٬نه محبوبیت داخلی و بین المللی و در یک کلام هیچ! و این وضعیت محصول رهبری مسعود رجوی است! رهبری بی خردانه که در یک کلام نام مجاهدین را با کلمه تباهی پیوند میدهد! در یک کلام میتوان سازمان را مجاهدین را اینگونه جمعبندی کرد. تکیه کردن به قدرت خارجی و مزدروی برای آنها بزرگترین اشتباه سازمان طی سی و چند سال گذشته بوده است!

ادامه مطلب »

الهه شکنجه نفس "مریم" و شکنجه "روح" مسعود رجوی

الهه شکنجه نفس "مریم" و شکنجه "روح" مسعود رجوی

فرقه رجوی تحمل کوچکترین انتقاد را ندارد در خارج تشکیلات با فرهنگ لمپنی علیه جدا شده لغز خوانی می کند و افراد را تهدید می کنند و حتی علیه رسانه های بین المللی مثل بی بی سی هم با همین فرهنگ ، توهین می کنند رهبران مفلوک فرقه با روش فرقه گرائی فکر می کنند می توانند با ترس و تهدید و کشتن افراد را خاموش کنند .

ادامه مطلب »

تفاوت حداقل ظاهری بنیانگذاران فرقه با رجوی !!!

ضمن اینکه رجوی با شرکت در جنگ ایران و عراق و سرباز کشی در مناطق مرزی و کشتار غیر نظامی در داخل کشور طی اقدامات تروریستی تحت عنوان عملیات داخله و مزدوری برای صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و از این توع خیانت ها ، متاسفانه اکنون هم در جهت هم سوئی با سیاست های عربستان و اسرائیل توسط رهبری فرقه هم چنان ادامه دار می باشد .

ادامه مطلب »

چهار خرداد سالروز اعدام بنیانگذاران فرقه رجوی

سئوال جدی اینجاست که چرا در آن مقطع شخص مسعود رجوی با بنیانگذاران اعدام نشده است و از عفو ملوکانه شاه برخوردار شد و نهایتا با سلام و صلوات از زندان آزاد شد ، و آن همه بلایا و حوادث را با بروز انقلاب ضد سلطنتی که امام خمینی معمار آن بود رجوی حقه باز با موج سواری خیلی سریع یک سری نیروهای روشنفکر را از دانشگاه ها و مدارس کشور به دور خود جمع کرد ، و با پز مبارزه ضد سلطنتی و شعار به اصطلاح اسلام انقلابی ( به عبارتی اسلام مارکسیستی ) سعی نمود نیروها را بفریبد و خود را از کرده ها و بای دادن هایش در زندان شاه سفید جلوه دهد و به عنوان یک به اصطلاح مبارز راه آزادی میهن !!!

ادامه مطلب »

زخمى شدن رجوى، فریب یا واقعیت

زخمى شدن رجوى، فریب یا واقعیت

بیاد دارم که مطلقاً کسى حق اسم آوردن از مکان مسعود رجوى را نداشت و کسى جرأت طرح چنین ابهام ذهنى را نداشت و فوراً انگ مزدور و جاسوس و … میخورد. براى زهر چشم گرفتن از نفرات در یک نشست عمومى گفته شد که یکى از شورایى ها در رابطه با محل برادر مسعود سؤال کرده که قاطعانه از طرف سازمان به آن شخص گفتیم، کسى که موقعیت رهبر ما را بخواهد قطعاً مأمور وزارت اطلاعات هست و ما اجازه به هیچ مزدورى نمیدهیم که در رابطه با موقعیت رهبرمان سؤالى از ما داشته باشد.

ادامه مطلب »

باز هم رجوی در پیامش به اعضای خود وعده های سرخرمن داد !!

باز هم رجوی در پیامش به اعضای خود وعده های سرخرمن داد !!

رجوی در پیامش اشاره کرد که غربی ها یعنی 1+5 با ایران مماشات کردند و وی در این مورد گفت : تردیدی نیست که دولت آمریکا تا منتهی الیه کشش تاریخی و بین المللی و سیاسی خود هوای حکومت ایران را داشته و به آن امتیاز داده است در این حقیقت جای شک شبه نیست فهرست این امتیازات به راستی طولانی و شرم آور است اگر به قول رجوی ها غربی ها با ایران مماشات کردند معنای سیاسیش چیست ؟ غیر از این است ایران در منطقه جایگاهی دارد لاجرم باید با او مذاکره کرد نه به زور متوسل شد ، این منطق را طرف حسابهای غربی می فهمند

ادامه مطلب »

برابر این گزارش، مسعود رجوی همواره خیر مطلق بوده است! - قسمت دوم

برابر این گزارش، مسعود رجوی همواره خیر مطلق بوده است! - قسمت دوم

هیچ یک ازاین سئوالات مهم دراین گزارش آقای تهرانی ، جوابی برای خود نمی یابد وبدتر اینکه مواضع عملی سازمان که سرگرم ماه عسلی که مسلما بدفرجام خواهد بود، با نئوکان های جنگ طلب ودشمن خونین استقرارعدالت اجتماعی درهرگوشه ی جهان، اسرائیلی که ژاندارم منطقه ای آنهاست وعربستانی که هم سر میبرد وهم گرسنگان زیادی را درکنار درآمد افسانه ایش دارد وهم اهل آزادی و دموکراسی نیست ، چگونه میخواهد به محدودیت حقوق مالکیت وتصرف ، التزام عملی داشته باشد؟!

ادامه مطلب »

ابر فرقه - قسمت هفدهم

ابر فرقه - قسمت هفدهم

فرمان قتل اعضاء نیز از اختیارات رهبر یک فرقه محسوب می شود . فرمان قتل و بقول مسعود رجوی اعدام انقلابی عضوی که از گروه فرار کرده است و بقول او به رهبری خیانت کرده ، در موارد متعددی ثابت ومحرز شده است و شما فرض کنید وقتی بصورت علنی چنین حکمی را رهبر فرقه در حضور هزاران پیرو خود صادر می کند چه انعکاسی در جمع و اعضاء ایجاد می کند . و قطعا در نشست های محرمانه و پشت پرده همه کسانی که جدا می شوند و سرنوشت خود را از چنین فرقه وحشتناکی جدا می سازند باید به مرگ محکوم شوند .

ادامه مطلب »

بحث های ایدئولوژیک رجوی یا منتسب کردن خود به امام زمان - قسمت اول

بحث های ایدئولوژیک رجوی یا منتسب کردن خود به امام زمان - قسمت اول

رجوی فریبکار در جای دیگری از جنگ تمام عیار به بهای قبول مرگ و شهادت حرف می زند که این حرف وی بیشتر مرغ پخته را به خنده می اندازد چرا که او اصلا اهل مبارزه و قبول مرگ نیست و این را به عینه طی این سالیان برای همه نشان داده است . در سال 60 وقتی نیروهای فرقه در داخل کشور بودند وی راه فرار در پیش گرفته و همسر و نفر دوم سازمان یعنی موسی را در تهران جا گذاشت تا با کشته شدن آنها بیشتر خودش را مطرح کند اگر وی قدری انصاف داشت مانند رهبران گروههای مبارزاتی در دیگر کشورها در داخل و در کنار نیروهایش باقی می ماند حتی اگر جان بی ارزشش را از دست می داد .

ادامه مطلب »

بیوگرافی خانواده رجوی

بیوگرافی خانواده رجوی

مسعود رجوی به پدر و مادر خودش هم رحم نکرد و آنها را بازیچه اهداف قدرت طلبانه خود نمود و در حالی که پدر و مادرش در خانه خود زندگی بدون دردسری داشتند و کسی هم به آنها کاری نداشت به دروغ به آنها گفته بود حکومت ایران قصد دستگیری شما را دارد و برنامه ای مشکوک ترتیب دادند که آنها از خانه فراری شوند و بعد هم شرایطی پیش آوردند که آنها دستگیر شوند تا مسعود به این وسیله به نفع خودش تبلیغ کند که رژیم به پدر و مادر پیر رهبر مجاهدین هم رحم نکرد و آنها را دستگیر نمود.

ادامه مطلب »

1 2 3 4 5  ...