• بازهم این مهرداد هرسینی کاسه لیس رجوی است که به میدان آمده تا مثلا با اعلام عدم موفقیت های رژیم، اذهان را ازشکست بی نظیری که مسعود رجوی بر سازمان مجاهدین خلق تحمیل کرد دور ساخته ودرعین حال شریک جرمی برای جنایتکاران اصلی جهان تراشیده وحتی آنها را تبرئه نماید!

  • اگر وصل به معنی درکنار هم قرار گرفتن ودورهم جمع شدن مانند کارمندان یک موسسه باشد و شما درهیچ جای جهان سراغ ندارید که تمامی اعضای یک حزب وسازمان دریک حصارزندگی کنند- لابد ازنظر شما سخنرانی های شب وروز تلویزیونی و ... افاقه نمیکرد ، پس این باند توسط اجنه اداره میشد واکنون ازدست آنها خارج شده؟!

  • ما خانواده رضا حسن زاده هستیم. نمی دانیم این چندمین نامه است که می نویسیم. اما باز هم می نویسیم چون امیدواریم که شاید یک روزی موفق شویم و حتی اگر شده یک بار رضای عزیزمان را در جمع خانواده ببینیم.

  • نامگذاری خودجوش سال نو که بیش از سی سال است "با این مضمون که سال آینده، قطعا سال رهایی ملت ایران! و قدرت نمایی خاندان رجوی برکشور است" دیگر نه برای ملت ایران و نه برای به بند کشیده های سازمان رجوی، بلکه به گمانم برای خود قجر و برادر پنهانی (مسعود رجوی) ! چندان چنگی به دل نمی زند.

  • مسعود ومریم بودند که تا آخرین توان کوشیدند که لیبرتی را به کمپ دائمی این اسرای خود تبدیل کرده و تخته پروازی در کنار مرزهای ایران داشته باشند واگر پروازی مقدور نشد ، این انسان های بیچاره ومظلوم را که مجاهد خلق شان هم مینامیدند ، دربیابان های عراق ناامن به کشتن داده وبه افتخارات این زن وشوهر جاه طلب بیافزایند!

  • بطوری که ملاحظه میفرمایید ، دراین سطور نه حمایتی از دولت و ... شده ونه دعوتی ازکشور دیگر – که تشریف آورده و به منافع ملی ما ضربه بزند- بعمل آمده وبنابراین ازنقطه نظرعرف وقانون جهانشمول، مزدوری ای که باند رجوی مطرح کرده ، درکار نبوده واگر باتمامی این دلایل بازهم این گروه دغلکار وضد ملی اصرار کند که این کار مزدوری است ، پس زنده باد مزدوری با این مشخصات!!!

  • شاهد بودیم که وقتی همین نیرو در لیبرتی شعار عضویت دوباره در سازمان را می دهد به محض رسیدن به اروپا سعی می کند خودش را از جهنم رجوی رها سازد و اکنون باید منتظر ریزش بیشتر نیرو باشیم . آقای مجید محمدی بیان داشت فضای کشور آلبانی بسیار آزادتر است و دیگر تشکیلات رجوی نمی تواند در مقابل خواسته های نفرات ایستادگی کند

  • حضور ایران درسوریه معلول دخالت های آمریکاست و این حضور باعدم دخالت سلطه گرانه وتروریستی میسر نیست که اگر اراده ای درکار باشد ، برای آمریکا بسیار راحت است ودیگر مجبور به دیدن نیروهای ایران درسوریه نخواهد بود!!

  • بعد از چند سفر مخیفانه مریم قجر به کشور آلبانی برای حل و فصل مسئله فروپاشی و جلو گیری از متلاشی شدن تشکیلات ، نهایتاً دستگاه تبلیغاتی فرقه تروریستی رجوی سفر وی را علنی نمود تا بتواند به خیال خودش استفاده سیاسی و تبلیغاتی اش را نیز ببرد ولی چه سود که نمی داند که راه اندازی این گونه شوهای مسخره قبلاً هم در اشرف تکرار شده و اثری نداشت .

  • قطعا اخبار و خبرهای جدا شده ها و ریزش بیش از پیش نسبت به دوران حضور در لیبرتی و عراق مریم و مسعود رجوی را شوکه نموده! باید به مسعود و مریم رجوی گفت دوران طلائی فشار و تپانچه به پایان رسیده است افراد در آلبانی با توجه به محدودیت هایی که دارند اما با دنیای بیرون ارتباط برقرار می کنند و تمام بافته های ذهنی که سالیان متمادی برایشان تبدیل به تابو شده فرو می ریزد