• آیا نمایندگان فرانسوی نمی توانستند از مریم رجوی بپرسند: شما اگر خواستار انتقال آنها به اروپا بودید چرا در ۱۵ سال گذشته یعنی بعد از سقوط ارباب سابقتان صدام حسین آنها را از جهنم عراق به اروپا منتقل نکردید؟ چرا در طی اینهمه سالها علیرغم درخواستهای مکرر دولت عراق و دولت آمریکا و سازمان ملل و همۀ ایرانیان بویژه خانواده ها مبنی بر خروج از عراق همه اش اصرار بر باقی ماندن آنها در خاک عراق می کردید؟

  • مجيد جان دوست گرامي الان كاملا خواهي فهميد كه مسئولين سازمان درباره دنياي بيرون چقدر دروغ گفتن و لمس خواهي كرد كه من و تو وديگر بچه ها قرباني چه اكاذيبي بوديم .سالهاي عمر عزيزمان را پاي رجوي و مسئولين قدرت طلب آن ريختیم ولي خدا را شكر كه توانستيم جدا بشويم.

  • این چندمین سلام من است که بی جواب مانده است ولی من دست بردار نیستم. من چشم هایم منتظر راه است وهر لحظه امید دیدن تو را دارم. سیروس جان دیگر واقعا طاقت ندارم ، دیگر این دوری امانم را بریده . تاکی صبر کنم.

  • اصلا نمی خواهم تورا مجبور کنم که حتما به ایران برگردی هرچند خیلی دوست داریم که دوباره تو را درجمع خانواده ببینیم اما سعی کن هرطور شده با ما تماس بگیری بگذار حداقل ما ومادرمان بعد ازسالها صدای تورا بشنویم تا شاید کمی ازدلتنگی های سالیان ما کاسته شود باورکن وقتی شنیدم برخی ازنفراتی که نزد تو هستند توانستند با خانواده هایشان تماس گرفته وآنها را خوشحال کنند من هم دعا کردم وازخدا خواستم تا چنین خوشحالی را هم نصیب خانواده ما بکند .

  • مجید جان دیروز من از بند اسارت این فرقه رهایی پیدا کردم و امروز تو و فردا اعضای دیگر، مهم بکارگرفتن اراده ماست. فرقه رجوی علیرغم بکارگیری پیچیده ترین شیوهای مغزشویی نمی تواند درقبال اراده ما کاری از پیش ببرد این را من و تو و صدها عضو رها یافته ثابت کرده ایم .

  • حال این توهستی که میتوانی با تصمیم و اراده ات و با عشقی که امیدوارم درقلبت نسبت بما داشته باشی ، پایان بخش این هجران باشی و ما را با بازگشت به وطن و آغوش گرم مان ، خوشحال و خشنود کنی. مجید جان . دعای خیر ما همیشه و در همه جا وهمه حال پشت و پناهت و بدرقه ی راهت باشد.

  • جواد سالهاست ازت خبری ندارم. بی وفا حتی سختی یک زنگ زدن هم به خودت ندادی بارها بابا برات نامه نوشت عکس فرستاد حتی پسرم ازش فیلم گرفت برات فرستاد و همه دیدن وضعیت بابا چگونه است .

  • آقای نخست وزیر، حال، سوال اینجا است چه شده مهدی ابریشمچی ادعا دارد سران فرقه در آلبانی دست بالا را دارند یا می خواهند داشته باشند؟. آیا صدامی دیگر حامی آنها شده که وی این چنین خط و نشان می کشد؟

  • متاسفانه امروز رهبران این سازمان درنهایت فرصت طلبی همانند هرسال از نام پاک ومقدس او سوء استفاده کرده و با حضور در مکان مقدس کلیساها و نثار گل به مقدم حضرت مریم سعی درفریب افکار عمومی جهانیان دارد. آنها به دروغ از صلح و دوستی ومبارزه با خشونت وتروریست ومبارزه برای آزادی دم میزنند.

  • با آقای سید حسن میررحیمی برادر عفت میررحیمی از اسرای فرقه رجوی ملاقاتی داشتیم. ایشان متذکر گردید جهت نجات خواهرم از فرقه رجوی هر گونه تلاشی را انجام میدهم چون اعتقاد دارم دیگر خود آنها هم از بودن در این فرقه خسته شده اند و نسبت به بودن در آن تعهدی ندارند. سپس نامه ای را برای خواهرش نوشت تا در آلبانی این نامه را بخواند و از فرقه مذکور جدا و به آغوش خانواده باز گردد .