مددزاده اخیرأ در شوی سیاسی مریم قجر در فرانسه به روی صحنه آورده شد و بعد از ماه ها فریز وبسته بندی ذهنی او را شارژ کاذب فرقه ای کرده و به پشت تریبون آوردند و متنی سراسر به خلاف آنچه که اگر فرد مذبور آزادانه می خواست بگوید به وی تحمیل شد .
بگذریم از تعلق این فرد در قبل از محکومیت زندان در ایران مثلا تحکیم وحدت و یا هرحزب و گروه دیگری .
اما چند نکته قابل توجه این اسیر جدید الورود.
اولأ-ما برای نامبرده متاسفیم چون ما که به او لقب اسیر و گروگان می دهیم کسانی هستیم که قریب به سه دهه در همین تشکیلات جهنمی رجوی عمر تلف کرده ایم و براساس تجارب فراوانی این حرف را می زنیم .
اولین نکته برای شبنم مددزاده و برادرش که در شوی فرانسه مریم قجر رونمایی شده اند این است که بروید و سرنوشت معروف ترین آوازخوان و هنرمند زن ایرانی به نام مرضیه (هوادار میلیونی داشت) و در فرقه رجوی مرد را مرور و مطالعه کنید و سیکل و سناریوی اسیرسازی او را حتمأ مرور کنید تا در قدم اول به تله و دامی که رجوی برایتان پهن نموده و شما را در آن انداخته پی ببرید .
جهت اطلاع شما مرضیه ی خواننده با همین دوز و کلک به فرقه برده شد و طی چند ماه جوسازی و فریز ذهنی و شانتاژ فرقه ای برای چند دقیقه برنامه زنده برروی تانک در اسارتگاه اشرف برده شد و بعد از جادو نمودن او متنی را عینأ مثل متن کنونی شما (خانم مددزاده) به او دادند و خواند وشعر و شعارهای تندی در آن گذاشته بودند تا بدین وسیله تمامی پل های پشت سر او را خراب نمایند و او را در تناقضی قرار دهند که اولا راه به سمت ایران را بر خود ببندد دومأ در آن متن فحاشی علیه تمام احزاب و گروه ها ی چپ و سلطنت طلب آورده بودند تا به سمت آنها نیز نرود و خلاصه قبر خود را در فرقه رجوی بکند و راه پس و پیش نداشته باشد که همانگونه هم شد و او نتوانست به جگرگوشه اش یعنی پسرش که زیر مشت ولگد فالانژهای رجوی در یکی از کنسرت های مرضیه در لندن اتفاق افتاد واکنشی نشان دهد و تا اینکه با همین درد و کرده ناشی گری خود در فرقه دق مرگ شد .
نکته دوم اینکه اکنون که اسیر در فرقه هستید بد نیست ازطریق کسانی که در آنجا شما را کنترل و شستشوی مغزی می دهند آخرین وضعیت ربابه بوداغی را جویا شوید که آیا از کرده خود پشیمان است یا خیر ؟
چون او هم دختری زندانی در ایران بود که به فرقه پیوست سازمان رجوی فرقه ضد انسان و ضد بشری که اکنون گرفتارش هستی آن دختر را مجبور نمود تا در تمامی کشورها و شهرهای اروپایی پای تریبون برود و بگوید پاسداران شب و روز به وی تجاوز کرده و ریز جزئیات کذب و دروغ تجاوزگری جنسی ساختگی را به وی تحمیل کرده بودند تا حتی در خیابان ها تابلویی برگردن خود انداخته و مقابل تمامی شهروندان دنیا اعلام کند که چگونه و چند مرتبه به وی تجاوز شده است .
همه ی این بلاهایی که سر او آوردند صرفأ جهت پیشبرد منافع فرقه ای بود و سپس او را رها نموده و درمحاکمات درون فرقه ای سرکوب ومورد اذیت و آزار مبنی بر اینکه او با رژیم همکاری نموده و وا داده بوده است که رژیم او را آزاد کرده و الی آخر...
نکته دیگر اینکه مردان با سابقه ای تشکیلاتی بودند مثل محمد تهرانچی – داریوش نصر- نعمت اولیایی- سعید شعبانی و... که مثل مددزاده ها که شما باشید از زندان آزاد وبه سمت فرقه رفتند و بعد از همین سیکل رجوی آنها را در سال 73 زندانی و مورد شکنجه قرارداد و به آنها گفت اگر مجاهد بودید بایستی رژیم ایران شما را اعدام می کرد حال که رژیم آزادتان نموده خائن هستید و بایستی بالا بیاورید و اعتراف به خیانت کنید که کردند .
وبدانید که آنها هم مثل شما اول مورد تفقد و تبلیغات اولیه بودند و هرکدام ریل شما را رفتند.
این نکات را جهت اطلاع گفتیم که بدانید فرقه ای که اسیر آن شده اید برای تو و بزرگتر از تو هم پشیزی ارزش قائل نیست و روزی شما را هم مثل سایرین سر به نیست خواهد کرد .
عباس
 

برچسب ها