دشمنان اسلام در تمامی سالها از هر نیرو و توانی برای به انحطاط کشیدن آن استفاد نموده و حتی در این راه هزینه های سنگینی نیز متحمل شدند که با خردمندی رهبر فرزانه انقلاب همه آنها به شکست انجامید .
در سال 1388 بدنبال انتخاباتی که با رای اکثریت مردم انجام شده و رئیس جمهور منتخب نیز اعلام شدند ، دشمان انقلاب با خیال خام و واهی خود بر آن شدند تا با استفاده از برخی عوامل و جیره خوارهای خود همچون سازمان تروریستی مجاهدین بفکر براندازی حکومت بیافتند و با همین افکار آشفته و با دسیسه های سران فرقه رجوی به میان برخی هوداران قدیمی خود رخنه نموده و با صرف هزینه های هنگفت ، چند ماهی را به اغتشاش و آشوب پرداختند که البته رهبری ایران برای اینکه آسیبی به کسی نرسد ، با ملایمت برخورد نمودند که سرانجام خود مردم بطور خودجوش زمانی که دیدند این نامسلمانها به روزهای عزیز تاسوعا و عاشورا بی حرمتی نمودند ، با این خائنین برخورد نمودند و غربی های فاسد و هوادارانش را سرجایشان نشادند .
و اما سران سازمان تروریستی مجاهدین که با افکار خام و مغز کوچک خود به نشستن بر مسند حکومت ایران میاندیشیدند و غافل از اینکه همین مردم کشورمان بطور کامل از آنها نفرت دارند ، بطور 24 ساعته در رسانه های خود اخباری را که عمال فاسد آنها یعنی رژیم صهیونیستی و غربیها در اختیار آنها قرار میدادند را به دروغ در رسانه های پیش پا افتاده خود قرار میدادند و حتی به دروغ برخی از عکسهایی را که در تظاهرات کشورهای دیگر انجام شده را با فتوشاپ و غیره به اغتشاشگران داخلی نسبت دادند که البته تمام هزیان گویی های آنها یکی بعد از دیگری برملا میشد و چهره خبیث آنها بر هواداران اندکی که گول تبلیغات آنها را خورده بودند نیز آشکارتر میشد .
بعد از آنکه عناصر فرقه رجوی با همکاری برخی جیره خواران در روزهای عزیز محرم ان گستاخی را انجام داده و به ساحت مقدس اسلام و مسلمین انگونه بی حرمتی نمودند ، امت شهیدپرور و همیشه در صحنه کشور عزیزمان در روز 9 دی ماه همان سال بطور خود جوش به خیابانها ریخته و با سر دادن شعارهای کوبنده از اسلام و رهبری حمایت نموده و با آرمانهای بلند انقلاب بیعت نمودند و با حمایت گسترده خود به تمامی دشمنان اسلام و انقلاب نشان دادند که این ملت هوشیار بوده و همیشه در صحنه حاضر میباشند .
حمایت مردم ز انقلاب و رهبری ، مشت محکمی بود بر دهان یاوه گویانی همچون سران فرقه تروریستی رجوی که با خیال خام و پریشانشان میخواستند آن را بدست بگیرند و با جاسوسی هایی که انجام دادند و خیانتهایی که بر علیه ملت انجام دادند ، ماهیت سیاه و کثیف خود را برملاء ساختند و از آن طرف هم ملت شهید پرور و عزیزمان با خروش خود در 9 دی ماه نه تنها بر سران فرقه رجوی بلکه به تمام دشمنان اسلام نشان دادند که هوشیار و بیدار میباشند .
 

برچسب ها