وقتی مریم قجر برای مردم ایران ، دلش سوخته و پیام می دهد به کمک هموطنان خود بروید !! خیلی خنده دار است زنی که در کشتار مردم ایران فرمان قتل را صادر می نمود و یا حتی تیم های عملیاتی فرقه را توجیه می نمود هر طور شده عملیات خود را در شهرهای مختلف انجام داده حتی اگر مردم بی گناه کشته شوند ، و یا در توجیه عملیاتی در سال 65 به ما گفته نشده بود که به تظاهرات 22 بهمن مردم شلیک کنیم و مهم نیست که چه تعدادی از مردم کشته شوند ، زنی که خواهان تحریم های بیشتر آمریکا علیه ایران می باشد ، زنی که خواهان حمله نظامی آمریکا به جای عراق به ایران بوده ، زنی که جز دشمنی علیه مردم ایران چیزی در کله پوک خود ندارد چگونه می توان انتظار داشت که دلش برای مردم ایران در فصل سرما بسوزد ؟
مریم قجر داعشی در ادامه می گوید «هیجده تا بیست میلیون مردم ایران در حلبی آباد و سکونت گاه غیر مجاز در اطراف کلان شهرها زندگی می کنند » ادعای مسخره ای که حتی مرغ پخته را به خنده وا می دارد . این جمله مریم قجر داعشی مرا به یاد جمله ای انداخت در سال های گذشته وقتی در مناسبات جهنمی فرقه رجوی در اشرف بودم در تمام نشست های سیاسی و تشکیلاتی ، رجوی همیشه عنوان می کرد مردم ایران در بدترین شرایط زندگی بسر می برند و هر روز دارهای اعدام به راه است و یا اینکه از اعضای خانواده شما که در اشرف هستید یا زندانی هستند و یا معتاد شدند و ... .
رجوی فریبکار به این دروغ ها نیاز داشت چون با این فریبکاری می توانست نفرات را در مناسبات جهنمی اشرف نگهدارد تا بتواند به حکومت خود در عراق ادامه دهد . این زن فاسده در جای دیگری مدعی است که در هر روز دو الی سه هزار نفر دستگیر می شوند » ادعای دروغی که بسیار به درد خود دار و دسته رجوی می خورد برای رو شدن این دروغ می بایست این آمار دروغین را در یک سال یک میلیون و نود و پنج هزار نفر دستگیر و اگر از سال 1360 حساب کنیم بیش از 38 میلیون مردم ایران دستگیر شدند . آیا این آماری که توسط مریم قجر داعشی داده می شود درست است ؟ این آمار نشان می دهد که نیمی از مردم ایران دستگیر شدند که این هم دروغی بیش نیست .
برای اثبات دروغ بودن حرف مریم قجر داعشی به خانواده خودم سرک می کشم تا ببینم آیا گفتاری که در مناسبات اشرف گفته می شد درست بوده یا خیر . اولاً اینکه کسی از خانواده چه نزدیک و چه دور کسی دستگیر نشده است . کسی از خانواده ما معتاد نبود و ... . بعد از آمدن به ایران و دیدن واقعیت های موجود برایم کاملاً روشن شد که تمام این سالیان رجوی جز دروغ چیز دیگری به ما نگفت .
جمله ای که مریم قجر داعشی مدعی است «کشوری که هیجده تا بیست میلیون در حلبی آباد می خوابند می تواند به حکومت خود ادامه دهد» ؟ البته این گونه دروغهای نجومی ید طولایی دارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا رجوی بتواند به کارهای کثیف خود ادامه دهد .
دادن پیامهای رنگارنگ و بی محتوا به درد مریم قجر داعشی می خورد . مردم ایران نیازی به این گونه دروغ ها ندارند چرا که خودشان در جامعه ایران زندگی می کنند و خیلی از واقعیت ها را می بینند .
اگر مردم ایران رشد کمی در اقتصاد و .... داشتند مقصر اصلی رجوی و دارو دسته کلاش او می باشند که همیشه با دشمنان مردم ایران دست دوستی داده تا جلوی رشد ایران و ایرانی گرفته شود . مردم ایران برای شما و پیامهای مسخره شما تره هم خورد نمی کنند زیاد به خودتان زحمت ندهید کسی ارزشی برای شما جانیان قائل نیست .
هادی شبانی

برچسب ها