پیام تبریک علی اکرامی به آقای محمد جواد نوروزی بمناسبت رهایی از بند اسارت فرقه رجوی

محمد جواد عزیز
خبر آزادی و پرواز از قفس حصارهای ذهنی وعینی رجوی و پرکشیدن به آغوش گرم و پرمحبت خانواده را صمیمانه تبریک می گویم. بی شک درحالیکه اشک شوق وگلبانگ لبخند برچشمان و لبان پدر و خانواده عزیزت نشسته روح پرفتوح مادر درصحنه و درکنارخانواده درآرامش کامل است وبراستی که همزمان با این جشن عاطفه ها رجوی سیه روی بور و شکست خورده به عینه باردیگر دید که سار دیگری از قفس پرید.
حال بگذار باز مزدوری وخیانت خود را دریک فرافکنی متناقض کننده به ما نسبت دهد. من بیش از همه برای پدر عزیزتان خوشحالم همان پدر نازنینی که وقتی دوسال پیش از طریق تلفن برای اولین بارخبرسلامتی تو را به او دادم طاقت نیاورد و درحین مکالمه از شدت خوشحالی از هوش رفت.
درآخرلازم میدانم به پیروی از خودت و از تلاش های بی وقفه ومقدس کلیه خانواده ها و بخصوص مهرداد عزیز و دیگر دوستان جدا شده و انجمن نجات تشکرکنم.
وقتی نسلی آزادی را اراده کند برغل و زنجبرهای رجوی است که از هم بگسلد وبرشب تیره این فرقه جهنمی است که پایان پذیرد. از راه دور صورت ماهت را می بوسم ودستت را به گرمی می فشارم.
ازآن ماست پیروزی
قربانت علی اکرامی
 

برچسب ها