آنچه در این کتاب آمده است گوشه ای کوچک از مجموعه خیانت های فرقه ی منافقین به تاریخ سیاسی ایران زمین است ، که در آن همکاری اطلاعاتی فرقه ی منافقین و ارتش بعثی عراق با استناد به مشاهدات و تجربیات " صمد نظری " یکی از کادرهای اطلاعاتی فرقه ی منافقین مستند شده و کوشش شده یکی از موارد مهمی که دفاع مقدس 8 ساله با آن درگیر بوده و تا کنون در تاریخ نگاری جنگ تحمیلی مغفول مانده است ، برای آگاهی نسل های آتی به نگارش در آید .

این کتاب به همت " انجمن نجات " تهیه و منتشر شده است . انجمن تلاش می کند با توجه به این که تا کنون در افشای جنایت های این گروهک تروریستی ناگفته های فراوانی وجود دارد ، با نگاهی جدید و با واکاوی اسناد تاریخی و نیز مصاحبه با شاهدین ، این زوایای پنهان را روشن کند و گامی برای شناساندن چهره ی واقعی دشمنان ملت ایران بردارد . باشد تا از این رهگذر دین خود را نسبت به شهدای مظلوم هشت سال دفاع مقدس ادا کرده باشد .

 

برچسب ها