مجاهدین و خواسته های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

چنانچه مطلعیم بالاخره موضوع تمكین مجاهدین برای استارت كار درخواست پناهندگی و مصاحبه انفرادی افراد در محلی به تشخیص کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و قطعا دور از اردوگاه عراق نو (اشرف) آغاز شد. اولا بخوبی مشخص شد سازمان صد در صد از مواضع حتی 70 روز پیش خود و گنده گویی هایش كوتاه آمده بطوریكه حرفهای مریم قجر كه می گفت ما دراشرف می مانیم و سر این هم با كسی مذاكره نمیكنیم، بطور كلی پنبه شد و به همین سادگی!. و قطعا بزودی زود با انجام مصاحبه های انفرادی تشكیلات مجاهدین خیلی بیشتر از اینها بقول خودشان سوراختر شده و ریزش نیروها بطور گسترده نمایان خواهد شد . چراكه مثلا در مصاحبه فردی، كارمند غیر ایرانی کمیساریای عالی پناهندگان به نفر مصاحبه شونده موضوع رفتن به ایران را هم خواهد گفت و یا پیشنهاد خواهد كرد و حتی آمار اعزام شدگان به ایران و حتی اینكه براساس آخرین تماس آنان با جداشدگان، آنان در ایران در سلامت كامل اند و مشغول كار و زندگی خویش اند، بهرحال قطعا در اینجا نفر با حرفهای یك مسئول بین المللی طرف حساب هست و اعتماد بیشتری دارد به اینكه آنان حرف غیر واقع نمی زنند پس فرد متناقض شده و حرفهای متضاد سران سازمان در ذهن اش بی ارزش تلقی خواهد شد که نفرات لب مرز اعدام می شوند و هزاران دروغ دیگر. پس ضمن اراده برای:
الف) جدایی از سازمان مجاهدین.!!
ب) امضای برگ نفی خشونت و تروریسم وتعهد برای دوری از آنان.!!
به احتمال زیاد خواهد پذیرفت به میهن اش بازگردد. لذا پیش بینی می گردد سازمان از هم اكنون در اشرف انجام نشست های توجیهی خود را آغاز كرده ودر ترسیم استرات‍ژی خود اصرار ورزد و القائات خود را بر افکار ساکنین بمباران نماید كه حداقل درصورت قبول حرف های صلیب , رفتن به ایران را انتخاب نكنند همان حرفهایی كه از زبان چند نفوذی اش مانند ابوالفضل قناد یا سعید افشار و مشفقی در كمپ تیف (جداشدگان) در سال 1383 برسر زبانها انداخته بود و نهایتا هم بی اثر بود. ویا اینكه بگوید اشكالی ندارد جداهم شدید با ما باشید و اگربه اروپا آمدید ما پشتیبانی مالی می كنیم و حداقل سمپات ما باقی می مانید. اینها دقیقا حرفهایی بود كه فرمانده اف ام من در سال 1382 در نزد حداقل 8 نفر از اعضای شورای رهبری بمن گفت تا از سازمان جدا نشوم و حتی اصرار داشت قبول كنم كه آنها ترتیب انتقال فوری همسر و فرزندم به اروپا را با هزینه سازمان بدهند!!!. می بینید چون به لحاظ ایدئولوژیك سازمان اول كار سیاسی انجام داده و بعدا دنبال توجیهات ایدئولوژیك آن می گردد لذا نه استدلال هایش با انسانیت و مذهب منطبق هست و نه باور كردنش به همین راحتی. پس با ایجاد فضای شبه دمكراتیك درروزهای آتی كه آنهم حتما پخش 10 دقیقه اخبار CNN ویا ترانه های لوس آنجلسی و یا پخش فیلم های خانوادگی!! با عدم حذف موارد سانسوری سعی در كاهش فشارهای تشكیلاتی برخواهد آمد تا نفر در مصاحبه تا حد امكان به سازمان وفادار باقی بماند. ولی النهایه چون این مصاحبه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و نه كاركنان وزارت امور خارجه است برآورد می گردد بالغ بر 70 درصد اعضا به همین راحتی به جدایی از سازمان و اعزام به ایران و یا كشورهای اروپایی نظر دهند. در هرصورت فضای فوق شرایط فرار را راحت تر و اوج گرفتن تضادهای اجتماعی و نژادی و اخلاقی را در تشكیلات باعث خواهد شد و هر لحظه از این تاریخ ما شاهد فرو پاشی مجاهدین در اشرف خواهیم بود.
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.