عجز و ناله های مریم رجوی در ناتوانی از نتایج برگزاری كنفرانس های تبلیغاتی

شرایط قبل و بعد ازتاریخ 31/5/1390 برای مجاهدین با دستپاچه گی های لجام گسیخته و شكست آور همراه شده است. ولخرجی های آنچنانی برای مقامات بازنشسته امریكایی نتوانست گروه رجوی را از باتلاق لیست سالانه گروههای تروریستی امریکا بیرون بكشد تا بتوانند دولت عراق را به تغییر رفتار براساس كسب حمایت های بعدی از ایالات متحده برای سرمایه گذاری در فضای اپوزوسیون وادار كنند. حجم كنفرانس های قبل از اعلام لیست درحد ماكزیمم های تشكیلاتی مجاهدین دنبال می شد تا سازمان بتواند حداقل هایش را با حفظ اردوگاه اشرف بدست آورد ولی بالاخره جداشدگان، فعالین حقوق بشر و جامعه جهانی و ملت ایران و حتی كارشناسان و تحلیل گران گروههای تروریستی امریكا هم مسیر دیگری را برگزیدند و اینك سازمان در تعجب این اتفاق ناگوار ناچارا و بالاجبار روبه تنها گزینه موجود نموده و با كلنجار رفتن با مواضع مشخص كمیساریای ملل متحد و طرح عناوینی همچون درخواست پناهندگی جمعی!!! درصدد بدست آوردن فرصت های زمانی بی برنامه است تا نگاهش را امیدوارانه به بهار كشورهای بپاخواسته منطقه برای پیوستن خلق قهرمان ایران!!! بدوزد. واقعا اگر سیری به بالا و پایینی های مواضع سازمان از اول فروردین 1382 تاكنون داشته باشیم و هزینه های گزاف ضد ملی و انسانی پرداخت شده آنان را بسنجیم جز ناتوانی و تضعیف در حیطه گروههای خارجه نشین برای مجاهدین چیزی عاید نشده است. در چند روز اخیر سازمان كنفراسی را با شركت چند نفر از افراد رده پایین شهر ژنو و دختر فلان كشیش افریقایی!!! و……… و مریم قجر با عنوان: اشرف، ایران و چشم اندازهای نوین برگزار نمود كه از ابتداء معلوم بود نبایستی برای خود مجاهدین هم زیاد جدی تلقی گرفته شود او بدون استناد به هیچ چیزی وانمود كرد از چند روز دیگر باید كاركنان كمیساریای پناهندگان سازمان ملل در اشرف مستقر شوند، یونامی هم حضور داشته باشد و……. . آری همسر رهبر فراری مجاهدین با عجز و ناله به ترس درونی خود از اصرار و تاكیدات دولت قانونی عراق برای اخراج حتمی تا پایان سال میلادی 2011 اشاره و بر سرنوشت درواقع مسئولین قابل محاكمه باقیمانده در اشرف دل سوزاند. ولی زمانی دیگر برای مجاهدین باقی نمانده و آنان در یك باور غلط و تكیه بر وهم بیرون آمدن از لیست تروریستی اهتمام اندك بر سایر گزینه ها را درك نكرده و این شیادی مریم و همسرش میرود سرنوشت تلخی را برای حاضرین در اردوگاه بوجود آورد.
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.