جلسه پرسش و پاسخ دو عضو سابق فرقه رجوی با دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اهواز – قسمت دوم

5- شیوه ها واهرمهای كنترل نیروها دراین فرقه چگونه صورت میگیرد؟
آقای اكرامی: اعضاء طی سالیان درحصارهای عینی و ذهنی تشكیلات به سر می برند. همه افراد بصورت متمركز در پادگان اشرف كه ابعاد آن 6در6 كیلومتر است اسكان داده شده اند. سران فرقه بخوبی میدانند كه درصورت پراكندگی و تفرق استقراری نیروها كنترل آنها به دلیل بُعد مسافت مشكل است. بنابراین همه نیروها را بخصوص بعد ازجنگ اول كویت همانند دیگرفرقه ها برای كنترل بیشتر بصورت سیستماتیك ازدو شیوه كنترلی ذهنی وعینی استفاده میكرد. كنترل ذهنی با ایجاد سانسور و اختناق مطلق در مناسبات صورت میگرفت. بطوریكه اعضا به هیچ رسانه ای مثل رادیو وتلویزیون و یا روزنامه مستقلی دسترسی نداشتند و از طرف دیگر از حق داشتن وسایل ارتباط جمعی دیگر مثل تلفن، موبایل، اینترنت و یا نامه نگاری با خانواده و دنیای خارج محروم شده بودند. كلیه اخبار و اطلاعات بصورت یك سویه و فقط از طریق كانال منافع سازمان به آنها تلقین میشد و آنها طی سالیان به دلیل قطع ارتباط با دنیای آزاد فكرمیكردند كه تمامی واقعیتها وحقایق همانی است كه فرقه لحظه به لحظه به خورد آنان میداده است. سازمان به شیوه دیگر فرقه ها اعضا را بصورت روزانه زیر شدیدترین بمباران تبلیغاتی خود قرار میداد و به اعضا مستمرا اخبار دروغ و بحثهای ایدئولوژیك پمپاژ میكرد. درهمین رابطه لازم است به یك ظرف تشكیلاتی دیگر به نام نشستهای عملیات جاری اشاره كنم.دراین نشستها كه بعد ازانقلاب ایدئولوژیك و شكستها و بن بستهای نظامی وسیاسی سازمان بعنوان یك راهكار جهت تخلیه روزانه اذهان افراد توسط مسعود رجوی جاری شده بود. اعضا باید روزانه ذهن خود را و آنچه فكر میكردند را به بیرون از خود یعنی مسئولین گزارش میكردند.تا مسئولین فرقه بدانند كه لحظه به لحظه درذهن آنها چه میگذرد!!! یعنی درحقیقت همان شستشوی مغزی در كنار این حصارهای ذهنی، موانع فیزیكی حفاظتی وشیوه های مراقبتی هم وجود داشت برای جلوگیری از فرار اعضاء پادگان اشرف توسط 5 لایه حفاظتی نظامی عراقی در بیرون و 2 لایه حفاظتی و مراقبتی در داخل حفاظت میشد.درداخل آسایشگاهها ومكانهای عمومی افراد توسط دژبانی مراقبت میشدند بدین ترتیب اعضا درطی 24 ساعت درحصارهای ذهنی وعینی اعمال شده توسط سازمان اسیر بودند.
6- نحوه برخورد فرقه رجوی با نیروهایش چگونه است؟
آقای اكرامی: دریك نظام فرقه ای رهبران فرقه انتظار دارند كه اعضا كاملا مطابق استانداردهای تعیین شده ازطرف آنها رفتار كنند. درمناسبات فرقه ای استبداد و تك صدایی بر روابط درونی شان حاكم است وهیچ یك ازاعضا حق اظهارنظر نداشته و تماما برایشان تصمیم گرفته میشود. درمناسبات فرقه ای رجوی فرد تا زمانی قابل تحمل بود كه همچون ربات در آن دستگاه عمل میكرد. و به محض اینكه تصمیم گیریهای رهبران را زیرسئوال ببرد بعنوان دشمن فرقه و رهبریش به شمار میرود و تحت شدیدترین برخورد و حتی حذف فیزیكی قرار میگرفت به عنوان نمونه می توان به خلع رده علی زركش مرد شماره دو درسازمان و حذف فیزیكی و مرگ اودرعملیات مرصاد به شهادت افراد صحنه، از پشت مورد اصابت گلوله قرارگرفت. ویا افرادی كه بدلیل اینكه تحت شدیدترین برخورهای تشكیلاتی قرارگرفته بودند مجبوربه خودسوزی و خودكشی شدند. درمجموع فرقه رجوی طی سالیان برخوردهایی با اعضا داشت كه درهیچ گروه وسازمان دیگری دیده نشده بود.
7- ازآخرین وضعیت مسعود رجوی چه خبری دارید؟
آقای نظری: در مورد وضعیت مسعود رجوی سه گزینه وجود دارد: گزینه اول حضور او درعراق و تحت حمایت نیروهای آمریكایی است و گزینه دوم اقامت در كشور ایسلند و سومین گزینه هم درخاك اردن است كه به نظرما حضورش دركشور اردن محتمل تر به نظر میرسد.
8- كتابهایی كه درمورد سازمان منتشرشده را معرفی نمایید.
آقای نظری: كتابهای زیادی توسط اعضای جدا شده تاكنون منتشرشده است.كه می توانیم به كتابهایی مثل روزهای تاریك بغداد ازآقای حسین سبحانی،خاطرات من ومجاهدین خلق از پرویز درخشان و كتاب اسارت دراسارت از صمد نظری اشاره كنم.
9- انگیزه شما از جدا شدن ازسازمان چه بود؟
آقای اكرامی: وقتی احساس كردیم روند حركتی این سازمان درشكل و محتوا دقیقا بر خلاف تصور اولیه من، در روز انتخابم بود و با چشم خود انحراف وانحطاط را دیدم ذهنیت من شكست وسئوالات متعددی در ذهنم شكل گرفت.من درطی 20 سال حضور در پادگان اشرف شاهد خیانتها و جنایتهای زیادی ازسوی سران این فرقه بودم. آزادی فكر و اندیشه و بیان وجود نداشت و اعضا حق تعیین سرنوشت خود را نداشتند. هرصدای مخالفی به شدت سركوب میشد.وافراد ناراضی را به زندانهای مخوف ابوغریب عراق و دیگرشكنجه گاههای استخبارات عراق می فرستادند. به بهانه واهی آزادی زنان صدها كانون گرم خانواده متلاشی شد و فرزندان با طلاق پدر و مادران آواره و سرگردان بودند.درجنگ با ایفای ستون پنجم ارتش صدام دست اعضا به خون صدها سرباز وطن كه گناهی جز دفاع در مقابل تجاوز دشمن نداشتند آغشته شد. كارخانه ها و اماكن دولتی وعمومی و دیگر زیرساختهای اقتصادی كشوربه دلیل جاسوسی این سازمان نابودشدند. سازمانی كه ما روزی كعبه آمال وآرزوهایمان بود وصرفا نه براساس منطق بلكه انتخاب كرده بودیم،عملابه مخوف ترین فرقه تروریستی تبدیل گردید. واینها همه پارامترهایی بودند كه به ما درشناخت ماهیت این فرقه و روند دگردیسی ضد انقلابی آن بیشترین كمك را نمود. برهمین اساس دیگر ماندن دراین فرقه جهنمی را صلاح ندیدم وبه آغوش گرم خانواده و خاك میهن بازگشتم.
10- هم اكنون سازمان درداخل كشورچه فعالیتهایی انجام میدهد؟
آقای نظری: سازمان بدلیل اینكه ماهیتش كاملا برای مردم ما و بدلیل نقش خیانتكارانه اش درجنگ عراق وایران،دیگرحنایش برای مردم رنگی ندارد. ولی بازسعی میكنند به نحوی درروند پیشرفت كشور تاثیربگذارند دراین رابطه عمده فعالیتهایش را روی قشرجوان و دانشجو كه فكرمیكند شناخت كافی ازپروسه خیانت بار گذشته اش ندارد متمركز كرده است.تا با جذب آنها نسل دیگری را به قربانگاه ببرد.دراین راستا اعلام هوشیاری درچنین مواردی باید گفت این فرقه تروریستی دیگرهیچ نقشی در محاسبات سیاسی ایران و تحولات آن نخواهند داشت و محكوم به فروپاشی و نابودی است.
11- احساس درونی خود را كه دیگرعضو سازمان نیستید را بیان نمایید.
آقای اكرامی: با تمام وجودم خوشحالم احساس میكنم بار گران وكج سالیان را زمین گذاشته ام وخدا را شكر می كنم كه به مسیردرست یعنی راه خودش راهنمایی كرد.خوشحالی ام بویژه ازاین نظراست كه این امكان را پیدا كردم كه به اتفاق دیگردوستان جدا شده ام ازاین فرقه جهنمی با تشكیل انجمن نجات برای رهایی دیگراسیران ازدست این فرقه تروریستی تلاش كنیم واین به ما كمك میكند كه گذشته خود را بازسازی كنیم وانحرافات ولغزشهای گذشته را با عمل صالح جبران كنیم.
12- جریان خودسوزی عناصر مجاهدین درپاریس را توضیح دهید.
آقای نظری: بعد از دستگیری مریم رجوی سركرده فرقه توسط پلیس فرانسه، بدلیل پولشویی و راه اندازی شبكه های غیرقانونی اهرمی توسعه گرفت مسعود رجوی و دیگرسران فرقه برای اینكه دولت فرانسه را برای آزادی مریم رجوی تحت فشار قرار دهند برخی ازاعضا را كه از قبل شستشوی مغزی شده بودند را برای خودسوزی ترغیب كردند. كه یكی ازآنها به نام ندا حسنی و صدیقه مجاوری كشته شدند. مسئولین فرقه بعد از اینكه دیدند این اقدام تروریستی آنان با موجی ازخشم و محكومیت افكارعمومی مواجه گشت عنوان كردند كه اقدام خودسوزی این افراد بدون اطلاع آنها و صرفا یك تصمیم خودسرانه واحساسی ازسوی اعضا بوده است. می بینیم دراینجا هم ماهیت دوگانه خود را نشان دادند درحالی كه آنان قربانی تصمیم گیری سران فرقه جهت آزادی مریم رجوی شده بودند.
13- آینده سازمان ازنظرشما چگونه است؟
آقای اكرامی: آینده این فرقه هم همانند هرجریان باطل دیگری محكوم به زوال ونابودی است. چون برخلاف قانونمندیهای خدایی حركت میكند. درطول تاریخ هیچ جریان باطلی نتوانست بارخود را به مقصد برساند. ما فقط از صمیم قلب آرزومیكنیم كه اعضای این فرقه كه درحقیقت بزرگترین قربانیان سران آن هستند هرچه زودترآزادی خود را بازیافته و به آغوش گرم خانواده هایشان برگردند،بعد ازفروپاشی اسارتگاه اشرف دیگر زمان اضمحلال و نابودی تاریخی این فرقه فرارسیده است. وآنان هیچ آینده ای ندارند. زمستان سرد وسیاه رجویها رفتنی است وبهاران سرسبز رهایی اسیران درراه است این اراده ومشیت خداست كه شب پایان پذیرد.
واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس
قسم به شب آنگاه كه پایان پذیرد وصبح روشنایی بردمد.
آقای نظری: متاسفانه علیرغم اینكه سئوالات زیادی بی پاسخ ماند وبدلیل اتمام وقت، ناچارهستیم كه پایان جلسه را اعلام كنیم. امیدوارم بتوانیم درفرصتهای دیگری به تمامی سئوالات وابهامات شما پاسخ دهیم.موفق و پیروز باشید.
آقای اكرامی: من هم به نوبه خودم برای یكایك شما آرزوی موفقیت دارم ودرپایان یكبار دیگر به شما توصیه میكنم كه درقبال ترفندهای این فرقه تروریستی هوشیارانه برخورد كنید وبا آگاهی و درایت سیاسی اجازه سوءاستفاده به سران این فرقه را ندهید.
باتشكر، موفق باشید.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.