ساکنان جهنم ساخته دست رجوی ها

می گویند ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند .چه تلخ است قصه ی عادت .

ساکنان جهنم چه کسانی هستند؟ مجاهدین تحت هژمونی رجوی ها مصداق واقعی ساکنان جهنم هستند . جهنم سیار و متحرک تشکیلات مجاهدین از تهران شروع و تا اروپا و کردستان ایران و عراق وتا اسارتگاه اشرف و اکنون لیبرتی است . شیطانی که این قبیله را از راه راست و صراط مستقیم منحرف کرد و فریب داد و با نیرنگ و ترفند به وادی جهنم سوق داد ، رجوی رهبری خیانت پیشه ی این فرقه بود .

ساکنان جهنم رجوی ساخته به صدای خشن ظلم –نقض حقوق –خیانت و جنایت و آدم کشی و تروریزم آداپته شده و سنخیت پیدا نموده و به آن عادت کرده اند. واقعأ چه تلخ است قصه ی عادت در جهنم رجوی . چه سخت و تلخ است عادت به خفت و خواری و چه تلخ است عادت به ظلم پذیری و ساختن قل و زنجیربرای خود . چه سخت است پذیرش بردگی و حقارت در زیر هژمونی دیکتاتوری که در نقش شیطان جهنم سازی کرده باشد .

یک فرد انقلابی و تشکیلاتی که روزی داعیه پیشتازی داشته و با استراتژی ذهنی روشنفکری برای احقاق یک جامعه عاری از ظلم و ستم به پا خواسته باشد چگونه باید به جایی برسد که خود مجری ظلم و ستم و خود عاملی مستقیم در تروریزم و هم وطن کشی شود ؟ این محصول و راندمان جهنم ساخته و پرداخته رجوی است افراد در آن مردگان متحرک شده اند و در دوران برزخ به سرمی برند .

راستی چرا ؟

آداپتگی و عادت با شرایط و جو حاکم در زیر هژمونی طلبی رجوی ویروسی عام و اپیدمی دائمی است که گریبانگیر مریدان رجوی و ساکنان جهنم فرقه ای را گرفته است .

خطاب به ساکنان جهنم رجوی ساخته : داروی درد شما حضور خانواده و صدای خانواده است. ندای مادرانی است که می خواهند شما را از اعماق جهنم بیرون کشیده و به دنیای عادی برگردانند . می خواهند از فرصتی که پیش آمده شمایان را از جرگه ساکنان جهنم رجوی خارج کنند .

ساکنان جهنم به طور کاذب تسلیم شده و فکر می کنند دست هایشان را برای ابدالدهردر مقابل شیطان مجسم رجوی بالا برده و دیگر هیچ روزنه و امیدی در کار نیست . اما راه بازگشت به دست مادران محقق شده و خداوند این فرصت را داده که شما حرکتی کنید و به سکونت ناخواسته و اجباری در جهنم رجوی پایان داده و خارج شوید .

اگر فقط یک نگاه چند دقیقه ای یا ثانیه ای به گذشته و پشت سر بیاندازید خواهید دید که چه سقوطی از مرزهای انسانیت به جهالت و پذیرش کورکورانه بدنبال امیال شیطانی یک فرد شهوت ران داشته اید و این را خود بهتر از هر کسی با اعماق درونتان لمس کرده اید .

پس بدانید مادرانی که بنیان آخرین دژ دیکتاتور را از اشرف کندند ، می توانند شما را هم از لیست ساکنان جهنم در آورند . پس یک قدم بردارید و بقیه اش را بسپارید به مادران پیرتان .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.