تلاش برای رهایی از فرقه رجوی

حمایت چشم بسته آلبانی از فرقه رجوی

سازمان تروریستی مجاهدین که در زمان دیکتاتوری صدام ملعون ، در کشور عراق جایگاه ویژه ای برای خود تدارک دیده بودند و پادگان نظامی اشرف را نیز برای ماندن تا آخر عمر کثیفشان در نظر گرفته و آن بیابان لم یزرع را آباد نموده بودند که تمام بیگاریهای آن را عناصر چشم و گوش بسته ای که گرفتار این جنایتکاران شده بودند انجام داده بودند که سرانجام همه مردم جهان دیدند که این سران خائن فرقه رجوی بودند که با ذلت و خواری فراوان از آن کشور با وجود جنایتهای بسیاری که در حق مردم عراق و بخصوص کشور عزیزمان مرتکب شدند ، اخراج شده و به کشور آلبانی منتقل شدند که البته با حمایتهای کشورهای حامی تروریسم بدون هیچ دادگاهی و تنبیهی براحتی در تیرانا مستقر شدند .
اما اکنون دولت آلبانی نیز همان اشتباهاتی را که 36 سال پیش صدام جنایتکار انجام داده بود را مرتکب میشود و با اجازه دادن به این جنایتکاران جنگی ، به مملکت خود و بخصوص به مردمی که به آرامی در دنیای خود زندگی میکنند خیانت میکنند که البته تمامی این کارها از طریق حمایت شدن توسط حامیان تروریسم انجام میگیرد و بوجار نیشانی نمیداند که چه مارهای خوش خط و خالی را در آستین خود می پروراند و به چه جنایتکارانی در محیط آرام زندگی شهروندانش اجازه سکونت میدهد .
دولت آلبانی در روزهای گذشته به سران جنایتکار فرقه رجوی پیشنهاد داده که بیرون از تیرانا زمینهایی به آنها حال بصورت اجاره و یا تملیکی تحویل دهد تا در انجا به ساخت و ساز مشغول شوند و در انجا برای خودشان محل سکونت ایجاد نمایند و این همان میدانی میباشد که سران ضدبشری فرقه رجوی بدنبال ان بودند و منتظر چنین فرصتی میگشتند تا بتوانند در آلبانی نیز برای خود پایگاهی نظامی ایجاد نمایند تا بتوانند از آنجا جنایتهای خود را برنامه ریزی نموده و بدنبال خیانتهای گذشته خود باشند که صد البته پشتیبانی چنین عملی نیز توسط حامیان تروریست پرور آنها عملی میشود و باز هم این فرزندان خانواده ها میباشند که به هوای فتح تهران و تصرف ایران که در خواب هم نمیتوانند آن را ببینند ، در زندانهای فرقه رجوی میپوسند و آزادی خود را تسلیم خواسته های غیر انسانی رجویسم میکنند .
سئوال من از رئیس جمهور و مسئولین دولت آلبانی این میباشد که چرا با وجود این همه سند جنایت و خیانتهای سران سازمان تروریستی مجاهدین که در کشتار اکراد شیعی عراق و یا مردم مظلوم کشورمان مشارکت مستقیم داشتند و تمامی مدارک حتی شواهد زنده نیز حاضر بوده ، بازهم مبادرت به پادگان سازی و مهیا نمودن بستر تروریسم در قلب اروپا مینمایند و در صورتیکه تمام کشورهای دنیا بظاهر هم که شده بدنبال مبارزه با تروریسم میباشند و از این طرف سران آلبانی بدنبال اماده سازی بستر تروریستهای طراز اول دنیا میباشند .
آیا مسئولین حقوق بشری چشمها و گوشهای خود را بر روی حقیقت بسته اند و نمیبینند که چگونه سران جانی فرقه رجوی با فریب و نیرنگ میخواهند عناصر خود را برای چند سال دیگر برای انجام عملیاتهای تروریستی در کشور آلبانی بیمه نموده و از خون آنها برای هوسرانی خود سوءاستفاده نمایند ؟
چرا دنیا و مردمان آزاده آن باید به جنایتکاران جنگی سازمان تروریستی مجاهدین اینگونه پناه دهند در صورتیکه عناصر ان حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده های خود را نداشته و تحت شدیدترین شستشوهای ذهنی قرار میگیرند و برای اعمال تروریستی اماده میشوند ؟
آینده بزودی نشان خواهد داد که حمایت همه جانبه از داعش و انتقال اخبار آنها به دنیا که از طریق رسانه های عقب مانده گروه تروریستی رجوی انجام میگیرد ، دیری نخواهد گذشت که در قلب اروپا چهره واقعی خود را نشان خواهد داد و این رئیس جمهور آلبانی و مسئولین ان کشور هستند که جوابگوی اشتباهات خود در برابر مردم کشورشان باید باشند .
به امید رهایی تمامی زندانیان فرقه رجوی
 

Print Friendly, PDF & Email
دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.