تلاش برای رهایی از فرقه رجوی

دولت آلبانی باید به وعده هایش عمل کند!

انتقال اسرا و گروگان های رجوی به کشور آلبانی با همت خانواده های مربوطه بر رجوی تحمیل شد و تلاش خانواده ها دراین مورد ، بمنظور حفظ جان آنها ازخطرات دائما موجود درعراق ، فاز اول این حرکت غرور آفرین آنها بود.
اما ابدا قرار نبود که این عزیزان ما در محلی دور از انظار ، مجددا تحت تاثیر دائمی دستگاه مغزشوئی رجوی قرار گرفته و قدرت واختیاری برای تعیین سرنوشت خود نداشته و یا از برقراری یک تماس تلفنی ساده با اعضای خانواده ها ودوستانشان محروم باشند!
قرار بود که دولت آلبانی هم یک کمپ ترانزیتی در خاک خود برای این اسرا ترتیب داده و سریعا نسبت به علاج بیماری های روحی ناشی ازدهه ها مغزشوئی سیستماتیک این فلک زدگان اقدام نماید.
درموقع مذاکرات و توافقهای انجام شده،  ازنظر این دولت، این افراد که وضعیت متعارف ندارند وحضورشان درهر جامعه ای مشکل ساز وخطر آفرین است، بازسازی مجدد ذهنی شده و درکشورهای دیگر انتگره ( جذب) شوند.
دولت آلبانی قول داده و متعهد شده بود که به این گروگان های رجوی زبان خارجی یاد بدهد تا بتوانند به کسب تخصص هایی که برای کار دراروپا و… لازم است، نائل آیند.
دولت نامبرده گفته بود که این اسرا پس ازطی مراحل بالا میتوانند درخود آلبانی ساکن شده وکار وزندگی کنند ویا طبق میل خود به کشورهایی که آنها را میپذیرند، پناهنده شوند.
متاسفانه اما، خبر های نگران کننده ای دایر بر تداوم کلاس های مغزشویی دراردوگاه آلبانی به گوش می رسد وصحبتی از حضور روانپزشکان مقرر شده دراین اردوگاه نمیشود وبجای آن پاره ای ازمنابع اظهار می دارند که مریم رجوی ، بطور مخفیانه باین اردوگاه سفر نموده وازقول مسعود رجوی مجهول الحال به این اسرا توصیه نموده که بیشتر ازگذشته تحت فرمان مریم و شورای مرکزی منتسب مسعود بوده وبه امر ونهی بیمارگونه وضد انسانی آنها گردن نهند!
مهمتر و عجیب تراینکه ، گویا قرار است که این افراد بازهم دریک مکان جمعی و این بار دورتر ازنظارت دولت آلبانی وتحت نظر گماشتگان خاص رجوی به زندگی اسارت بار خود ادامه داده و تعهدات دولت آلبانی را به هیچ نگیرند!
کسانی که قراربود زیر نظر روانپزشکان معالجه شده واختیار زندگی خود را راسا بدست گیرند ، چگونه میتوانند تحت نظارت دائمی مامورین خاص رجوی باشند وآیا این نقض غرض نیست؟!
این توصیه ی مریم درکنار آنچه که ما ازلحاظ عدم برقراری ارتباط مشاهده میکنیم ، موجب نگرانی وسیع ما شده و وضع موجود را درتعارض با تعهدات دولت آلبانی دانسته وضمن اعتراض شدید خود به این روند، خواستار جوابگویی صریح ازطرف دولت آلبانی وکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میباشیم!
گروهی از خانواده های مرتبط با اسرای رجوی درتیرانا
آذربایجان شرقی- ایران
خليل محرم زاده- اصلان محرم زا ده (برادر)
مير مجيد رئيسي اسكويي   – خانم فتیهه رئیسی اسکویی  (خواهر)
علي اصغر كرمي هفت چشمه – یدالله کرمی (برادر)
كريم نعلبنديان – برادر اشرفی والایی
محمدعلي لطفعلي نجد- لطفعلي نجد (پدر)
ابوالفضل شيخ بيگلو-  فرامرزشیخ بیگلو (پدر)
محمدرضا پورمهدي داوود پور مهدی (برادر)
سلمان دولت پناه – اسرافیل دولت پناه ( برادر)
مهتاب قريشي – یوسف  قريشي  (برادر)
سیدمرتضی اکبری نسب – سید رضا اکبری نسب (برادر)
خيراله محمد علييان – سیف اله وخانم  محمد علییان (برادروخواهر)
يعقوب بازمان ملكي- بازمان ملكي (برادر)
منصور عباسخاني-  محمد عباس خانی (برادر)
فیروز ساعدی  – مهدی ساعدی (برادر) ویعقوب (پدر)
امير ائلغمي – رحیم ائلغمي (برادر)
نيره سلطاني اهري – دکتر سلطانی اهری (برادر)
محمدتقي صالحپور- خانم صالح پور (خواهر)
ناهيد سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
محمود سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
مهری سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
اقدس نايب اسماعيل پور- خانم نایب اسماعیل پور(خواهر)
زهرا مهديزاده بهتاش- كريم مهديزاده بهتاش (برادر)
فيروزان تقي زاده علمداري – كاظم تقي زاده علمداري (برادر)
مولود  طاهري نژاد – خانم شهن طاهري نژاد (خواهر)
مريم نوجوان – پرويز نوجوان (برادر)
شهين نطاقي – ودود نطاقي (برادر)
ابراهيم جدي _ بیوک جدی (برادر)
محمد حسين دادگر اقدم – غلامحسین دال (برادر)
سيد رضا تارا _ سید یوسف تارا (برادر)
مهدي پور واحد- جمشيد پور واحد (برادر)
اصغر فتحي- حمزه فتحي  (برادر)
حسن رهنماي آناخاتون- بیایض علی رهنمای (پدر)
يوسف خوب زماني – معصومه خوب زمانی (خواهر)
احمدهوشي – پروین هوشی (خواهر )
محمد رضا قديمي سرند – اصغر علیزاده گان ( برادر)
حميد طاهري خسروشاهي – مهدی طاهری (برادر)
اصغر واحد رضايي –  اکبر واحد رضایی (برادر)
محمد علي باغبان باشي – باغبان باشي (برادر)
ابوالقاسم نوبختي – احمد نوبختی (برادر)
محسن سرداري – سردار ی (برادر)
جواد عبدي نعمت آبادي – اسد عبدی (برادر)
علي حامد رنجي- رضا حامد رنجي (برادر)
محمد رضا صدیق – قدرت صدیق (پدر)
حسين اميري پارام – محمد باقر امیری پارام ( برادر)
صمد امیری پارام – محمد باقر امیری پارام ( برادر)
رامین  حسن پور- حمید حسن پور (برادر)
حسن محرمی کوچه باغ — خانم محرمی کوچه باغ (خواهر)
محمد رضا حا جي عظيميان – خانم حاجي عظيميان (خواهر)
حسنعلي پور محمد روحي – عليرضا پور محمد روحي(برادر)
حسين حقيقت پور – جواد حقيقت پور  (پدر)
كريم جواني – عباس پور وند آبادي (داماد)
مجيد چوپاني – خانم طاهره چوپاني (خواهر)
محمدنصيري دغليان- اسماعيل نصيري(برادر)
اسدالله حسين زاده حصاري- عبادالله حسين زاده حصاري (برادر)
محمد حسين قاسمي پناهي – مختار قاسمي پناهي (پدر)
گلناز تميزي- خانم تمیزی (خواهر)
سوسن بشارت پور- خانم بشارت پور (خواهر)
ذكر علي زيبايي – جليل زيبايي (برادر)
 

Print Friendly, PDF & Email
دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.