این تشبثات کودکانه، دردی از گروه رجویه را درمان نخواهد کرد!

بدلایل نامعلومی، دولت استرالیا به یکباره بیادش افتاد که باند رجوی را از لیست تروریستی خود خارج کند و بر کسی روشن نشد که وقتی این گروه ضد ملی ایرانی درلیست تروریستی بودند، چه کاری ازدستشان برآمد ونکرد که با خارج شدنش از این لیست، بتواند شق القمر کند!
باری، با انتشار این خبر که هیچ تحرکی درکسی ایجاد نکرد سیمای ضد آزادی رجوی شروع به دمیدن شیپور های معروف اش کرد و این سروصدای بخاطر هیچ ، طوری بود که بیننده ی نا آشنا به کارهای فرقه ی رجوی، تصور میکرد که مریم را که هر روز تابان تر میشود، به تهران آورده اند!
درتداوم این حرکت تبلیغاتی که ما صدها نمونه ی بی نتیجه اش را دراین سه دهه شاهد بودیم ، خبری با عنوان " واکنش هراسان و زبونانه رژيم آخوندي پس از حذف نام مجاهدين از ليست استراليا " دررسانه های رجوی منتشر شده که دربخشی از آن میخوانیم:
" حکومت آخوندي پس از اطلاع از حذف نام مجاهدين از ليست استراليا، وحشت زده از چرخش اوضاع بعداز انتخابات آمريکا به دست و پا افتاده و ضمن ابراز تأسف از حذف نام مجاهدين از ليست استراليا، به تلاش براي پيش کش کردن منافع اقتصادي و تجاري به استراليا پرداخت".
شخصا فکر نمی کنم که رژیم ایران ازنتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وحشت زده باشد!
چه اینکه انتخاب رئیس جمهور جدید ، به معنای شکست برنامه های نئولیبرالیزم اقتصادی آمریکا بود که بموجب این برنامه، آمریکا مجبور به لشکر کشی های هرروزه به اقصی نقاط جهان بود که نتیجه ی دلخواهش را بدست نیآورد وبنابراین وضعیت جدیدی که در سیاست آمریکا مشاهده خواهد شد ، چیزی بدتر ازآنچه که بود، نصیب ایران نخواهد کرد!
با این وجود ، انتخاب ترامپ یک پدیده ی پر تضاد است واظهار نظر قطعی درباره ی نتایج آن دور از حکم عقل سلیم بوده وسخت عجولانه است!
درادامه :
" … سفير استراليا در تهران با ابراز خرسندي از لغو تحريم ها اعمال شده بر عليه كشورمان گفت: فرصت ها و ظرفيت هاي فراواني در بخش هاي تجاري، صنعتي و بازرگاني بعد از فضاي برجام بوجود آمده است كه بايد با برنامه ريزي از آن در جهت منافع دو ملت بهره برد. وي بازگشايي دفتر تجاري استراليا در تهران در ماه هاي اخير را در همين راستا ارزيابي كرد ".
ظاهرا این خبر قبل از اعلام تصمیم دولت استرالیا دایر بر ازلیست خارج کردن سازمان مجاهدین رجوی است ومعلوم نیست چرا نویسنده ی این خبر ، ازحرفی که درموقعیت زمانی دیگری زده شد، برای توضیح حال استفاده میکند که ربطی باهم ندارند!
این نوع استنادات نامربوط، چیزی جزاستیصال باند رجوی را نشان نمیدهد؟!
سعید  
 

اشتراک گذاری
برچسب‌ها

دیدگاه خود را ارسال نمایید