این نوع خبرها، گروه رجویه را دق مرگ خواهد کرد!

شب و روز باند رجوی با اعلام خبر فتح الفتوح های داعشی ها و هم پیمانان ارتش آزاد سوری آنها میگذشت که این روند  هنوز هم درشکل دیگری ادامه دارد!
دراین چند سالی که از تجاوز به سوریه گذشته ، روزی را سرغ نداریم که این گروه ضد مردمی و پابوس هارترین جناح های امپریالیزم جهانی و زنجیری های مرتجع آنها درمنطقه ، با به صدا درآوردن طبل شیپور معروف وگوش خراش خود ، ازپیروزی های تروریست ها و وابستگان به غرب حرفی نزنند و چه وعده وعیدها که به  خود نمیدادند!
اما به یمن پایمردی دولت قانونی سوریه ومتحدان با جسارتش ، هرروز که میگذرد، صفحه عوض شده و تروریست ها و سازندگان آنها ، سنگرهای خود را یکی یکی خالی میکنند و مردم سوریه به  تعیین مقدرات خود نزدیک تر میشوند.
آزادی شهر حلب نقطه ی عطفی دراین نبرد مرگ و زندگی برای مردم سوریه بود ونشانه ی بارز آغاز انحطاط نظام تک قطبی جهان که تحمل اش برای این نظام و ریزه خواران آن شبیه باند رجوی اینقدر مشکل بود که  در ابتدا درصدد تکذیب آن برآمده و بعد آنرا به حساب پیروز خود گذاشتند وکارهای بیهوده وگاه خطرناکی که از سر عصبانیت و بیچارگی انجام دادند!
اما حلب واقعا هم آزاد شد ودارد زندگی را ازسر میگیرد.
 دراین مورد ، خبر زیر قابل توجه بوده وهرانسان شریف وصلح دوستی را خوشحال میکند:
" حلب را آماده پذیرش توریست می کنند! – دولت سوریه اعلام کرد که شهر حلب بطور کلی از وجود تروریست ها پاک شده و تحت کنترل کامل نیروهای دولتی قرار گرفته است. فیلم های تازه ای که از حلب پخش می شود نشان دهنده بازگشت مردم این شهر، ترمیم و راه اندازی لوله کشی آب، تاسیسات تامین گرما، بازگشائی مغازه ها، پاکسازی خیابان ها و … است.
همچنین روز گذشته هیات دولت سوریه با هدف تهیه طرح بازسازی شهر حلب تشکیل جلسه داد و در پایان بحث ها و بررسی راه حل ها، یک کار گروه از مسئولین شهر حلب و مقامات دولت مرکزی با هدف تعمیر و احیای سریع خانه ها، خدمات عمومی، تعمیر اماکن تاریخی و راه اندازی نیازهای اولیه برای احیای صنعت توریسم تشکیل شد ".
سعید
 

اشتراک گذاری
برچسب‌ها

دیدگاه خود را ارسال نمایید