حضور عبدالرحیم نظری از رها یافتگان فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات

سرکرده سازمان ضدبشری مجاهدین بعد از آنکه در عملیات مرصاد ضربه مهلکی خورده و تعداد بیشماری از عناصر خود را از دست داد و با فضاحت تمام به عقب برگشت ، در یک شوی مسخره که خودساخته بود ، تمامی کاسه کوزه های افتضاحات خود را که "تماما اشتباهات برنامه ریزی شخص خود مسعود رجوی خائن بود" بر سر عناصر خود شکست و با این اراجیف آنها را مقصر دانست و بهانه او نیز فکر نمودن افراد به خانواده و زن و بچه بود و این را مهمترین عامل شکست معرفی نمود .
آقای عبدالرحیم نظری یکی از رها یافتگان از سازمان تروریستی و مخرب رجوی میباشد که امروز مهمان دفتر انجمن نجات بود و بعد از مدتها که بدنبال زندگی و خانواده خود بود و امروز برای جویا شدن از حال و احوال دوستان خود به اینجا آمده بود .
با وی که به اتفاق همسرش آمده بود در مورد افکار سران فرقه رجوی در رابطه با خانواده پرسیدم؟ که آهی کشید و گفت که تنها چیزی که در زمان حضورم در اشرف ندیدم احساس و عاطفه به خانواده بود و سران فرقه رجوی دائما خانواده را مزدور و عامل تباهی میدانستند و همیشه نسبت به افرادی که به فکر خانواده بودند معترض بودند و آنها را در نشستهای مختلف خود سوژه قرار میدادند و با این ترفند ذهن افراد را نسبت به خانواده و پدر و مادر و همسر و فرزند سرکوب مینمودند .
وی که کمی صدایش نیز لرزان شده ادامه میدهد که شاید بارها و بارها بزور از من خواسته بودند که نسبت به خانواده ام مطلبی بگویم تا بعدا از آن بر علیه خودم استفاده نمایند و برای اینکه نسبت به خانواده ام مرا بدبین کنند ، در چندین نوبت برایم نشستهای مختلف میگذاشتند و حتی فرمانده ام نیز در زمانهای مختلف شبانه روز با من صحبت مینمود تا فکر مرا نسبت به پدر و مادر و همسرم عوض نماید و در این راه خیلی خیلی اذیت شدم و شکنجه های روحی بسیاری دیدم .
او ادامه میدهد که بعد از بازگشتنم به وطن ، با کار و تلاش بسیاری که انجام دادم توانستم خودم را با جامعه وفق بدهم و حتی بعد از فوت همسر اولم که باعث و بانی آن نیز همین سرکرده خائن و وطن فروش فرقه رجوی بود که با افکار پلیدش من را با وعده های توخالی از ترکیه ربوده و برای چند سالی در قلعه خود محصور نمود که باعث سکته و مریضی همسرم شده بود که متاسفانه مدتی بعد از بازگشتنم وی نتوانست در برابر بیماری خود مقاومت نماید و فوت نمودند و من هیچ گاه سران فرقه رجوی و بخصوص سرکرده ضدبشری ان را به دلیل گرفتار نمودنم نمی بخشم و هر زمان که شرایط پیش بیاد از آنها در دادگاههای بین المللی شکایت خواهم نمود!
او میگوید که بعد از دست دادن همسرم مدتی افسرده بودم و ناراحتی زیادی تحمل میکردم تا بالاخره با پیشنهاد خانواده که تمام هستی و زندگی من توسط آنها بوجود امده ، با همسر دومم ازدواج نمودم و اکنون خدا را شکر در کمال خوشبختی و با تمام تلاش به زندگی خودمون ادامه میدهیم و به آینده ای که زمانی سران فرقه رجوی آن را نابود نموده بودند امیدوارانه تر پیش میرویم و هزاران بار خدا را شاکرم که توانستم خودم را از چنگال این دشمنان خانواده و بشریت به موقع نجات دهم و به زندگی برگردم .
او در مورد تزلزل عناصر فرقه رجوی که امروزها بیشتر و بیشتر شده نیز بطور مختصر میگوید که من در همان زمانی که تیف تشکیل شده و خودم نیز توانستم از ان طریق نجات پیدا کنم اظهار داشتم که این سازمان دیگر پابرجا نخواهد بود و همان موقع که تعداد بیشماری از ان جدا شدند به وضوح میشد دید که عناصر آن به زور و نیرنگ سرانش در آنجا مانده بودند و بسیاری از انها نیز با وعده های توخالی سرگرم شده بودند که بعد از منتقل شدنشان به آلبانی ، راهی را که در این بالای سه دهه پیموده بودند را بیهوده دیده و از ان جدا شدند و در اصل این ریزشها از چندین سال قبل شروع شده بود و اکنون به اوج خود رسیده که باز هم میگویم این تار عنکبوتی دیگر جایی ندارد و باید از بین برود و دلیل ان نیز اه مادران و پدرانی میباشد که فرزندان آنها توسط این خائنین گرفتار شده اند و عاقبت این فرقه تروریستی بیشتر از این نخواهد بود و تا حالا هم که بوده همه از سر صدقات حامیان تروریستی پرورشان بوده و گرنه در همان سقوط صدام ملعون میبایست تار و پودشان از هم میپاشید .
از آقای نظری بخاطر حضورشان تشکر نمودم و از انجا که وی و همسرش برای دید و بازدید امده بودند و وقتشان را در اختیارمان قرار داده بودند سپاسگزاری نمودم .
به امید رهایی تمامی زندانیان دربند فرقه مخرب و فاشیستی رجوی
 

برچسب‌ها

دیدگاه خود را ارسال نمایید