تلاش برای رهایی از فرقه رجوی

روسیاهی دیگری برای سران فرقه رجوی

تا قبل از انقلاب سران فرقه رجوی شعارهای مبارزه با امپریالیسم را سر میدادند و حتی برای ترور مستشاران آن اقدام نمودند و بر آن شدند تا از هر راهی و هر مکانی برای ضربه زدن به ایالات متحده استفاده نمایند تا بتوانند مثلا دشمنی خود را نشان دهند ، اما امروز میبینیم زیر یوغ بردگی همان امپریالیسمی که زمانی برای پاره نمودن پرچم ان و یا به آتش کشیدنش اقدام میکردند رفته و برای خوش خدمتی و جلب توجه آن سرکرده خائن و جانی جلوی یکی از سناتورهای پیر و فرتوت و جنگ طلب همان امپریالیسم به رقص در آمده و برای خشنودیش جامه عوض میکند و همه عناصری را که خستگی از جبر و زور از سر و رویشان میبارد را به صف نموده و آرایش نظامی داده .

آری مریم عضدانلو که انگار یادش رفته روزگاری محمد حنیف نژاد و موسی خیابانیها و دیگران را به واسطه مسعود رجوی خائن به بالای دار فرستاده و تمام نفراتی را که داعیه مبارزه با امپریالیسم را داشتند را از میان برده و امروز شادمان از اینکه یکی از پیر و خرفتان و تاریخ مصرف گذشتگان امریکایی به دیدار آنها در آلبانی امده را به فال نیک گرفته و برای او دم تکان میدهند و در زیر پرچمهای بزرگی که نشان از خفت و خواری آنها دارد به خیمه شب بازی میپردازند و برای آنکه بتوانند اخراج از عراق و جایگزین نمودن در یکی از کشورهای فقیر اروپایی را از آنها تشکر نمایند .

سران فرقه رجوی که تا دیروز که در باطلاق عراق گیر افتاده بودند و مورد بی توجهی اربابان غربی خود قرار گرفته بودند و همین سناتورهای جنگ طلب و ضد حقوق بشری نیز به آنها اعتنایی نمی کردند ، تماما فحاشی مینمودند و امروز که رئیس دولت امریکا یکی دیگر از همین قشر جنگ طلب و ناقض آزادی و استقلال انسانها روی کار آمده دوباره سرشان را از لانه بیرون آورده و وق وق شان را سر داده و برای جلب حمایت آنها برای جنگ مسلحانه دیگر اعلام آمادگی مینمایند .

سئوالی که در ذهنم خطور می کند اینست که چگونه سران فرقه رجوی که مجاهدین بی بدیل بوده و برای مرز سرخشان خونها داده اند و تا به امروز با هر خود فروخته گی و فرومایگی توانستند با 2500 نفر این سازمان تروریستی را حفظ نمایند ، امروز با یکی از عناصر اصلی ایجاد گروه تروریستی و تکفیری داعش که تنها برای قبضه بیشتر منابع کشورهای جهان سوم تشکیل داده اند ، به راحتی در میان خود راه داده و برای اراجیف او کف میزنند و هورا میکشند ؟

آیا سازمان مجاهدین آنقدر پست و بی ارزش شده که پرچم امپریالیسم را که روزگاری مایه ننگ محمد حنیف نژاد و بقیه کشته شدگان بوده را امروز بصورت خیلی بزرگ در پشت تریبون خود قرار داده و خود را مورد حمایت ان میدانند ؟

سازمان تروریستی مجاهدین که خود را اسیر و برده امپریالیسم معرفی میکنید ، چطور به خود اجازه میدهد این فرقه خبیث و خائن را نماینده ملت آزاد و غیوری معرفی نماید که تا قطره آخر خونشان با آن مبارزه میکنند و آنطور که رهبر فرزانه فرمودند "آمریکا دشمن اصلی مسلمانان است " را سرمه چشمان خود قرار داده و با ان مبارزه خواهند نمود و دوستان و هم پیمانان آن را نیز دشمن خود میدانند که فرقه رجوی نیز جزء همانها میباشد .

زیر یوغ بردگی امپریالیسم رفتن برای سازمان سراسر نیرنگ و دروغ مجاهدین لکه ننگی است که در تاریخ این فرقه خائن تکرار نشدنی میباشد و تمام سران آن میدانند که تمام تلاش بنیانگذاران آن مبارزه با آن بوده نه دوستی و خوش خدمتی برای آن و امروز عینا میبینیم که مریم رجوی خائن تمام گذشته این سازمان تروریستی را نیست و نابود نمود که بزرگترین خیانت او محسوب میشود .

Print Friendly, PDF & Email
دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.