عزا گرفتن مریم قجر داعشی از آزاد شدن شهر موصل

وقتی شهر موصل عراق توسط تروریست های داعشی و قبل از آن شهرهای فلوجه و رمادی سقوط نمودند ، رجوی تروریست های داعشی را عشائر انقلابی نامید و فکر می کرد که بعد از زمان کمی حکومت عراق سرنگون خواهد شد و در عراق ماندنی هستند . ولی با توجه به مقاومت ارتش عراق و نیروهای مردمی آنان توانستند شهرهای رمادی و فلوجه را آزاد نمایند اما سران فرقه تروریستی رجوی هیچ اشاره ای به آزاد شدن آن شهرها نکرده و سکوت اختیار کردند و اکنون بعد از 9 ماه درگیری در موصل و آزاد شدن آن شهر وقتی همه مردم عراق به جشن و پایکوبی مشغول هستند و سران کشورهای مختلف به دولت عراق تبریک  می گفتند باز سران فرقه تروریستی رجوی هستند که خفه خون گرفته و سعی دارند با سکوت کردن آزادی شهر موصل را کم اهمیت جلوه دهند .

البته می توان گفت که این عدم موضعگیری از جانب ارباب جدیدش شیوخ مرتجع عربستانی است چون وقتی تروریست های داعشی هر وقت جنایتی انجام می دادند سکوت کرده و هر کجا که پیشروی می نمودند اخبار آنان را در سایت ها و شبکه های خود بازتاب می دادند .

از روز اول ورود تروریست های داعشی به عراق گفته بودیم که آنان با تروریست های رجوی همکاسه  می باشند و رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و حال بعد از سقوط تروریست های داعشی و عقب نشینی شان از موصل به خوبی این گفته ما را اثبات نمود که مریم قجر از آزاد سازی شهر موصل عزا گرفته است .

سئوال این است آیا آزاد سازی شهر موصل برای مریم قجر شکست محسوب می شود ؟ و چرا هنوز مریم قجر از موضعگیری در مورد شکست تروریست های داعشی در موصل طفره می رود ؟ آیا جیره خواران مفت فرقه اخبار آزاد سازی موصل را دریافت نکردند ؟ چیزی که نشان و نمود بیرونی دارد همه جیره خواران فرقه فقط باید با دستور مریم قجر داعشی دست به قلم ببرند.

باید گفت جیره خواران و مفت خواران فرقه تروریستی رجوی چه زندگی نکبت باری دارند که حتی برای نوشتن و یا فکر کردن باید از مریم قجر داعشی اجازه بگیرند . تا کی می خواهید به زندگی حیوانی و انگلی و چسبیده به امریکا و شیوخ مرتجع عربی و صهیونیستها ادامه دهید ؟

مریم قجر از بس از شکست تروریست ها در موصل ناراحت است که حتی برای حفظ ظاهر هم شده حرفی از پیروزی مردم و ارتش عراق به میان نمی آورد . باید گفت بسوز که دیگر زمانی برای باقی ماندن تروریست های داعشی در عراق و سوریه نیست به لطف خدا آنان نیز مانند شما رو سیاه و به سرنوشت نکبت بار شما دچار خواهند شد .

انجمن نجات – مرکز استان مازندران

هادی شبانی   تیر96

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.