باز هم فریب و نیرنگ و خیانت در سایت فرقه رجوی

فرقه ضد ایرانی رجوی در تاریخ 9 مرداد 96 با پخش تصویر رجوی جنایت کار در سایت خود چنین نوشت:
“در یک طرف بنای رفیع مقاومتی ست با یکصد هزار شهید، بنیاد آزادی و استقلال حاکمیت مردم. مقاومتی در منتهای پرهیزکاری سیاسی ، این بنا بر روی قلب ها و عواطف و حمایت های شما هموطنانی که در سراسر کشور صدا می شنوید ، بنا شده و همینطور شما حامیان مقاومت و پشتیبانان مقاومت ، در نقاط مختلف جهان.”
منظور فرقه از یکصد هزار شهید ،همان جوانان خام خیال و ساده اندیش که رجوی به اعتماد آنان خیانت کرد و آنان را به عمداً وادار به خودکشی نمود و یا به عمداً آنان را به کشتن داد تا از مرده ی آنان نهایت استفاده سیاسی را ببرد ، جوانانی که به بیراه کشاند ، و به سمت خیانت سوق داد.
منظور رجوی از منتهای پرهیزکاری سیاسی ، همان جاسوسی و وطن فروشی که در سرلوحه کار زار خودش قرار داد. همانی که اسمش گذاشت صدق و فدا ، که از جوانان ایران زمین ، برده ، ربات ، و گلادیاتور ساخت که حتی در مقابل خانواده های خود ایستادند و فحاشی کردند و با قلاب سنگ در اسارتگاه اشرف بر جسم بی رمق و رنجدیده پدران و ماران خود سنگ زدند و قلب شکسته آنان را مجروح ساختند ، نفرین بر دل شیطان حرامزاده ( مسعود رجوی ).
بنایی که بر روی قلب ها و عواطف ملت شریف ایران که رجوی می گوید ، جز فروپاشی خانواده ها و داغدار نمودن دل پدران و مادران رنج دیده و چشم انتظار و جز خشم و نفرت ملت ایران چیزی به همراه نداشت. مزدور بیگانگان (رجوی ) با چه رویی ملت ایران را حامی خود می داند ، ملتی که هنوز ترورهای کور دهه شصت و بعد از آن را فراموش نکرده است.
سایت فرقه در جایی دیگر نوشت:
تا آنجا که به بنیان ها و بنیادهای مجاهدین برمیگردد ، راستی که مرزهای فدا و پاکبازی و اخلاص و یگانگی را تا بیکران در نوردیدند ، چنانکه سال هاست بالکل خانه ، خانواده ، و بچه را برای محقق کردن امید و آرزوی بزرگ ملت ایران به کناری گذاشته اند.
واقعاً که بر دل شیطان حرامزاده ( مسعود رجوی ) لعنت باد ، در کجای دنیا و در کجای تاریخ بشریت یاد شده که انسان خود آزادانه بدون جبر، قید زن و زندگی را بزند و برای همیشه کنار بگذارد!! جز در دستگاه دیکتاتوری و جبر رجوی. زمانی که رجوی به اجبار مردان و زنان را از هم جدا و طلاق اجباری اعلام کرد و فرزندان خرد سال آنان را به پرورشگاه های اروپا فرستاد بیش از ده هزار نیرو داشت ، اما بعد از طلاق اجباری آمار نیروهایش به کمتر از پنج هزار رسید ، حال بعد ازگذشت بیش از سه دهه آوارگی و در به دری ، سالمندان فرقه رجوی مجرد و بی آینده و بی هویتند.
این است عاقبت ظلم و جنایت در حق افراد خودش و وطن فروشی و جاسوسی ، بادا که آیندگان قضاوت کنند.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.