جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را دریابید

همانطور كه میداند خبر درگذشت على اكبر كلاته كه به عنوان مجاهد صدیق توسط سایت هاى فرقه منتشر گردیده و خیلى گمانه زنى و اخبار ضد و نقیضى در این باره از درون فرقه به بیرون درز میكند و احتمال قریب به یقین خودكشى على اكبر بر سر زبانها افتاده، البته من از نزدیك با او آشنایی نداشتم و چون اطلاع دقیقى از این اتفاق ندارم و مستقیما در این رابطه پیامى دریافت نكردم نمیتوانم روى این خبر صحه بگذارم اما از بعد دیگرى میخواهم به این موضوع بپردازم كه با اتفاقات بى ارتباط نیست.
در واقع تمامی ما كه زیر نظر كمیساریا هستیم یعنى كلیه نفراتى كه در عراق و در كمپ لیبرتى توسط كمیساریا با تشكیل پرونده و تكمیل مصاحبه بعنوان پناهجویانى كه در یك اقدام انسان دوستانه توسط كشورآلبانى پذیرفته شدیم، از عراق به آلبانى منتقل شدیم و البته قرار بود كه آلبانى بعنوان یك سر پل امن براى انتقال به كشور ثالث باشد كه با تبانى هاى پشت پرده و زد و بند هاى فرقه این موضوع سر بریده و با تبدیل به یك استاتوى انسان دوستانه جمعى بن بستى كه دقیقا همان خواسته فرقه است بوجود آمد، اما هنوز ما تحت نظر كمیساریا هستیم و هنوز هیچگونه مصاحبه اى از طرف دولت آلبانى با ما نشده چه با نفرات در مناسبات فرقه، چه با نفرات جدا شده، بنابراین كمیساریاى عالی پناهندگان، سازمان رمسا و سازمان ملل باید همچنان نظارت خودرا داشته باشد اما متاسفانه میبینیم كه این فرقه با استفاده از فساد دولتى كه در بروكراسى این كشور رایج است توانسته سوءاستفاده خود را بنماید و بدینوسیله این سازمان خود را در مقابل مسائلى مانند خودكشى و مرگ افراد به مقامات ذیصلاح پاسخگو نمی داند كما این كه در حادثه ناگوار مرگ مالك كه گفته شد در دریاچه غرق شده، اما در حقیقت هیچگونه پاسخگویى در كار نبود و وقتى ما در این رابطه از كمیساریا و رمسا سوال كردیم كه آیا این جسد توسط شما رویت شده؟ آیا گواهى فوت صادر شده؟ آیا كالبد شكافی شده؟
كه از شرمندگى سرشان پایین بود و بصورت غیر رسمى گفتند كه به آنها گفته شده كه دخالت نكنند و الان هم میبینیم كه هنوز از علت فوت على اكبر كلاته اطلاعى در دست نیست، نظر پزشك، علت مرگ چه بوده؟ آیا افرادى كه از بیرون به این قضیه نگاه میكنند حق دارند به این مسائل شك كنند،آنهم زمانى كه این سازمان با انبوهى از این مسائل در كارنامه سیاه خود دارد.
بهرحال براى هر بیننده و ناظر بی طرف شكى باقى نمى ماند كه یك جاى كار می لنگد و یك عدم شفافیت در آن موج میزند و اینك با وجود تمام این زد و بند ها، در ماه آینده كمیساریا هم بسته شود، بى دلیل نیست كه رهبر فرقه بسته شدن دفتر كمیساریا را دستاوردى گرانبها تر از اخراج سفیر رژیم ایران از آلبانى دانسته، چون تنها ارگانى كه می توانست مانع خودكامه گیهاى این فرقه بشود از ماه آینده میلادى بسته خواهد شد. و همین امر دال بر این است كه در آینده این وضعیت به مراتب وخیم تر از گذشته خواهد شد و فرقه بنا دارد كه جدا شدگان را قربانى كند تا در داخل حصار اشرف بتواند خر خود را براند، بنابر این از تمام خوانند گان گرامى تقاضا دارم صداى ما باشند تا ما هم بتوانیم بنوبه خود صداى كسانى باشیم كه در اسارت این فرقه اند.
با تشكر حسن شهباز

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.