فرقه ها در میان ما

ابراهیم خدابنده(مترجم کتاب): به جرأت میتوانم بگویم که یکی از کتابهایی که مطالعه آن تأثیر فوق العاده ای بر من گذاشت و مرا عمیقا به فکر فرو برد کتاب " فرقه ها در میان ما Cults in our midst" تألیف " مارگارت تالر سینگر Margaret Thaler Singer" میباشد که ترجمه آن از نظرتان میگذرد. حین مطالعه این کتاب مصداق های جمله به جمله آن را میتوانستم در روش ها و عملکردهای سازمان مجاهدین خلق، که بیش از دو دهه از عمرم را با آن گذراندم، پیدا کنم. وقتی آنرا خواندم تصمیم گرفتم که بهر ترتیب شده آنرا ترجمه نمایم چون احساس کردم کتابی است که خیلی ها حتما باید آنرا بخوانند.

دانلود خلاصه ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما
دانلود خلاصه ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما
دانلود ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما – قسمت اول
دانلود ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما – قسمت دوم
دانلود ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما – قسمت سوم
دانلود ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما – قسمت چهارم
دانلود ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما – قسمت پنجم
دانلود ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما – قسمت ششم
دانلود ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما – قسمت هفتم
دانلود ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما – قسمت هشتم
دانلود ترجمه کتاب فرقه ها در ميان ما – قسمت نهم

اشتراک گذاری
برچسب‌ها

دیدگاه خود را ارسال نمایید