سوالی از مسولین دستگاه دروغ پردازی رجوی

باند وابسته و ضد مردمی رجوی با اعلام كنفرانس مطبوعاتی در مورد اعلام اسامی 32000 نفر ازوابستگان جمهوری اسلامی در عراق سعی كرد تا با خوش رقصی برای اربابان امریكائی خود، كمی از بحران ها ی درونی سازمان را موقتا كاهش دهد.

مسولان دستگاه دروغ پردازی، فی الواقع باید به این سوالات پاسخ بدهند كه اگر باند آنها مستقلا توانائی جمع اوری چنین اطلاعات مبسوط و جامعی را دارند چرا و چگونه نمی توانند یك اطلاعات دقیق تر از فعالیت های رهبری فراری سازمان (‌نه محل نگهداری وی) در این مدت 3سال ونیم را ارائه دهند. اگر رجوی آزادانه می توانست فعالیت كند،‌زیرا زندگی برای رجوی بدون سخنرانی برای “گوش های مجانی “ یعنی مرگ تدریجی.

رجوی عادت داشت ساعتها و روزها بطوریكطرفه برای اعضا كه مجبور بودند به خزعبلات وی در عراق گوش كنند،‌صحبت كند. گاها از صبح تا شب و یا از غروب تا صبح بدون تنفس. اتفاقا جای سوال دارد كه رجوی مدعی مسلمانی معلوم نبود كه نمازش را كی می خواند؟‌

دوما: شما كه مدعی قدرت در ضد اطلا عات و جاسوسی هستید چرا نمی توانید از نفوذ صدها نفر از ماموران وزار ت اطلاعات به درون سازمان جلو گیر ی كنید. اگر آنگونه كه مدعی هستید تمامی جدا شدگان و منتقدان سازمان،‌مزدوران رژیم هستند. پس اسامی انانرا را یكباره اعلام كنید.

سوما:‌رژیمی كه این تعداد وابسته در یك حكومت دیگر دارد نشان از نفوذسیاسی ان رژیم د رمنطقه دارد و اتفاقا دلیلی دیگر بر نداشتن اطلاعات باند شما د رمورد نفوذ انان د رعراق كه بایستی با برنامه ریزی انجام شده باشد، هست. یعنی اگر ان موقع كه شما ها خودتان را با شعارهای مسخره ای مانند “ مریم مهر تابان میبریمت به ایران “،‌علاف نكرده بودید و تحلیل درست از شرایط را داشتید و از مسعود رجوی در مورد شكستهاس سازمان سوال كر ده بودید،‌الان مجبور نبودید كه به قول خو دتان افشا گری كنید و اطلاعاتی را كه سازمان سیا دارد برای خود انان رو كنید.

و اتفاقا بر عكس ادعای شما این كنفرانس تقریبا هیچ پوشش خبری در رادیو تلویزیونهای طرفدار جنگ در امریكامانند سی.ان.ان و فاكس نیوز نداشت.

چه برسد به تحلیل گران و مطبوعات مستقل. زیرا كا ر از كار گذشته است و عراق در آستانه جنگ داخلی تمام عیار است و جان اعضای نا امید و شكست خورده سازمان در اشرف در آستانه معامله و یا مرگ با خفت برای منافع بیگانگان است.

در این جا هست كه باید به محدثین و جعفر زاده گفت اگر شما بیل زن هستید در… خودتان را بیل بزنید.

پارس ایران، بیست و نهم ژانویه 2007

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.