فریب

کتاب فریب

یکی از نقاط تاریک کارنامه فرقه تروریستی رجوی فریب افکار عمومی دنیاست. این امر در جای خود نیازمند بررسی خاصی است که ما به موقع به آن می پردازیم اما قصد ما در اینجا پرداختن به قضیه ای است که سازمان مخوف مجاهدین در پوشش آن بسیاری از مسوولین سیاسی، پارلمانترها، سناتورها و… را فریب داده و در راستای اهداف تروریستی خود از حمایت آنان بهره گرفته است.

دانلود فريب
دانلود فريب

اشتراک گذاری
برچسب‌ها

دیدگاه خود را ارسال نمایید