فرقه ها چگونه عمل می کنند – قسمت دوم

فرقه ها چگونه عمل می کنند – قسمت اول

 

مجاهدین خلق فرقه ای سیاسی – مذهبی

 

مفهوم مدرن يك فرقه ي كنترل ذهني به هر گروهي كه تكنيك هاي كنترل ذهن و روش هاي فريبكارانه ي عضو گيري را به كار مي گيرد ، اطلاق مي شود . به عبارت ديگر چگونگي فريب دادن افراد ، براي پيوستن به فرقه ها و متقاعد كردن آن ها برای ماندن در فرقه . اين معادل لغوي است كه بيشتر افراد با آن موافق هستند . البته به استثناي خود فرقه !  

فرقه ها از تكنيك هاي شستشوي مغزي و متقاعد سازي بهره مي برند تا اعضاء را حفظ كنند . همه ي اعضاي سابق فرقه مجاهدين خلق نيز تأييد مي كنند كه روش هاي القاي مكتب و شستشوي مغزي در فرقه ي رجوي وجود دارند .

برطبق توضيحات howcultswork ، فرقه ها از تكنيك هاي شستشوي مغزي و متقاعد سازي بهره مي برند تا اعضاء را حفظ كنند . همه ي اعضاي سابق فرقه مجاهدين خلق نيز تأييد مي كنند كه روش هاي القاي مكتب و شستشوي مغزي در فرقه ي رجوي وجود دارند . ابراهيم خدابنده يكي از اعضاي جداي شده از فرقه رجوي مي نويسد : "فعاليت هاي فرقه اي و آفرينش خدايان و ايجاد روابطي مبني بر تسليم مطلق و استفاده از روش هاي كنترل ذهن متعاقباً منجر مي شود به حركات جنون آميز و غير قابل باوري مانند خودسوزي ."

فرقه ها شامل انواع گوناگوني چون مذهبي ، تجاري ، سياسي و …. هستند.

 

مذهبي : فرقه هايي كه از يك سيستم عقيدتي به عنوان مبنا استفاده مي كنند، بسيار معمول هستند . سيستم عقيدتي آن ها مي تواند نسخه ي استاندارد مسيحيت ، هندو ، اسلام و يا هر مذهب ديگري در جهان باشد يا ممكن است سيستم عقيدتي ويژه خود را اختراع كرده باشند . آنچه از آنها فرقه مي سازد اين است كه آنها از كنترل ذهن استفاده مي كنند و نه از عقيده شان .

تجاري: فرقه هايي كه براساس « سود تجاري » بنيان نهاده شده اند و « فرقه هاي آزمند » ناميده مي شوند . آن ها به شما قول مي دهند كه اگر به آن ها بپيونديد و از برنامه ي ويژه آن ها براي موفقيّت پيروي كنيد ، بسيار ثروتمند خواهيد شد .

غالبـاً آن ها بـه رهبران خود به عنوان الگو و نمونه اشاره مي كنند و توضيح مي دهند كه اگر هر چه او مي گويد شما انجام دهيـد شمـا نيـز موفق خواهيد شد . فرقه هاي تجاري از كنترل ذهن بهره مي برند . شما را وادار می كنند مجاني براي آن ها كار كنيد و سري پايان ناپذیر نوارها و فيلم ها و كتابها و سمينارهاي آن ها را بخريد تا به اصطلاح به موفقيت شما كمك كنند اما در حقيقت اين ها طراحي شده اند تا دايره ي كنترل ذهن فرقه را گسترش دهند و شما را در باور رؤيـاي تقريبـاً غير ممكن موفقيّت نگه دارند . البته آن ها هرگز به شما نمي گويند كه راه اساسي پول دار شدن رهبران فرقه از طريق همين فروش ابزارهاي برانگيزاننده به افراد است !

مشاوره اي و خودیاوري : فرقه هايي كه از « خودیاوري » يا مشاوره و خودپروري به عنوان اساس خود استفاده مي كنند غالباً تاجران و شركت هاي تجاري را هدف قرار مي دهند . با دوره هاي درسي و سمينارهايشان ادعا مي كنند كه شما و كاركنانتان موفق تر خواهيد شد . آن ها تاجران را پشت درهاي بسته ي اتاق هاي هتل ها محبوس مي كنند و آن ها را تحت القائات ذهني نيمه مذهبي قرار مي دهند با بازي هاي عجيب ، فعاليت هاي گروهي و به اشتراك گذاشتن دروني ترين افكار با گروه . هنگامي كه شمـا دوره اول را تكميـل كرديد ، به شما مي گويند به دوره ي پيشرفته تري نياز داريد كه طبيعتاً قيمتش از دوره ي قبلي گران تر است . اين فرقه ها گاهي از شما مي خواهند كه كار داوطلبانه انجام دهيد و آن اين است كه دوستان ، همكاران و خانواده خود را جذب فرقه كنيد . اين گروه ها متخصص به وجود آوردن تجربيات عاطفي عميقي هستند كه بعدها براي قانوني كردن عضويت شما در فرقه مورد استفاده قرار مي گيرند . مفهومات فرعي و مذهبي به نوعي پوشيده مي شوند كه به نظر مذهبي نمي رسند . آن ها معمولاً هنگامي كه شمابه آخرسمينار نزديك مي شويد ، پديدار مي شوند . بسياري از افراد با شركت در اين فرقه ها ورشكست شدند .

سياسي : در تاريخ فرقه هايي كه از آرمان هاي سياسي خود به عنوان اساس خود بهره بردند بسيار مشهورند . نمونه هاي كلاسيك آن آلمان نازي هيتلر و اتحاد جماهير شوري استالين كمونيست ، از نمونه هاي كنترل ذهن در سطح بسيار گسترده هستند . در ابعاد كوچك تر ، سوپر ماسسيت هاي سياه و سفيد ، تروريست ها و گروه هاي شورش غالباً از روش هاي كنترل ذهن براي استخدام و غلبه بر اعضايشان بهره مي برند .  

مجاهدين خلق به عنوان فرقه اي سياسي – مذهبي تلقي مي شوند زيرا آن ها برداشت خود از اسلام شيعه را با ايدئولوژي ماركسيسم مي آميزند . بنابراين آن ها سيستم عقيدتي مخصوص به خود را اختراع كرده اند به علاوه آن ها شيوه هاي فريبكارانه ي خود براي جمع آوري پول دارند از جمله مؤسسات به اصطلاح خيريه كه برخي از آن ها در اروپا غيرقانوني اعلام شدند . بنابراين مجاهدين خلق مي تواند فرقه ي تجاري نيز به شمار رود زيرا همه ي اعضاء در آن بهره كشي مي شوند كه مجاني كار كنند . فرقه ي تروريستي مجاهدين سال هاست كه اعضاء ( قربانيان ) خود را با توهم قدرت يابي سياسي در ايران تحت سلطله در آورده است و سال هاست اين تنها سرابي است كه آن ها اعضاء را متقاعد كردند كه ببينند .

جمع آوری: مزدا پارسی

 

http://www.nejatngo.org/en/post.aspx?id=2291

اشتراک گذاری
برچسب‌ها

دیدگاه خود را ارسال نمایید