چرا ملاقات با خانواده ها در درون تشكیلات یك خیانت محسوب می شود؟

همیشه عیار و ارزش یك شی مثل طلا در مجاورت با اشیا كم ارزش دیگر روشن می شود و بالعكس.
ایدئولوژی مجاهدین یا به زبان مجاهدین ایدئولوژی مسعود , تنها ایدئولوژیی در جهان است كه هیچ كس حق مقایسه آن با دیگر ایدئولوژی ها را ندارد! چون در اولین مواجهه، پوچی آن به اثبات می رسد.
در تاریخ ایران " حسن صباح" در الموت قزوین به نظر من بهترین نظیر و همزاد ایدئولوژی مجاهدین است. قلعه های حسن صباح در چند نقطه از ایران نظیر مشهد و آذربایجان و شیراز و اصفهان , اكنون در قلعه های اشرف تداعی پیدا می كند.(لطفاًجهت اطلاع بیشتر به كتاب " خداوند الموت" مراجعه شود) ملاقات با خانواده یك عیار بیرونی است كه كمتر كسی در مواجهه با این عیار در درون تشكیلات دوام می آورد. مگر خانواده ها از بچه های خود چه می خواهند كه مجاهدین به هر دستاویزی از جمله بحث " طلاق خانواده " دست زدند و از سالها پیش در فكر این روز بودند؟
اگر یك ایدئولوژی و یك تشكیلات بر حق باشد چه نیازی است كه همه مجاهدین می بایستی سالها پیش و تنها چند ماه بعد از ورود به اشرف , خانواده را باید طلاق بدهند و برضد كانون خانواده پروژه ای بنویسند و…
پس چرا در جنگ مابین ایران و عراق جوانان بسیاری به عشق میهن جان خود را فدای میهنشان كردند , بدون اینكه خود را از خانواده قطع كنند! و طلاق بدهند؟
اگر یك ایدئولوژی پایه های مستحكمی در تفكر انسانها پیدا كند , همه عاشقانه به میدان می روند و هیچ چیز مانع آنها نمی تواند باشد. پس در پله اول عدم اجازه ملاقات با خانواده ها را باید در پوچی ایدئولوژی مجاهدین جستجو كرد. كه كادر رهبری مجاهدین می ترسند. ما سالها در تشكیلات حتی از بیان اسم پدر و مادر خوف داشتیم و حق بیان حتی یك خاطره از خانواده مان را به دیگری نداشتیم!
اخیراً مطلع شدم كه مجاهدین در اشرف حتی علیه خانواده های خودشان نیز شعار می داده اند! البته مجبور به این كار گردیدند و شكی در آن نیست.
تمامی هواداران و حواشی سابق مجاهدین اكنون در برابر موجی از سوالات استراتژیك در ذهن خود مواجه هستند؟ – چرا در جریان حمله آمریكا به عراق مریم رجوی و… از عراق خارج شدند و بچه ها در عراق زیر بمباران ماندند؟
– رهبری مگر نباید در گلوگاهها و نقاط تاریخی مهم نقش ایفا كنند؟ پس چی شد؟
– چرا امپریالیسم آمریكا در چرخش استراتژیكی آقای رجوی به یك دوست كه باید بموازات آن حركت كرد تبدیل شد؟
– چرا اكنون كه خانواده ها پس از سقوط صدام ومرگش , اجازه ورود به عراق را یافتند , موفق به دیدار با عزیزانشان نمی شوند؟
– چرا مریم به قلب بورژوازی و مسعود به سوراخ موش پناه برده اند و بچه ها در عراق تنها ماندند؟
آقای مسعود رجوی جواب این سوالها رابده و به میدان بیا… محمد رضا مبین

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.