تلاش برای رهایی از فرقه رجوی
مرور

انجمن نجات مرکز البرز

بیست و دومین کلاهبرداری و دریوزه گی رسمی فرقه رجوی

سازمان تروریستی فرقه نمای رجوی که از دیرباز همواره با شیادی و با پوشش ها و عناوین مختلف از قبیل موسسه های خیریه و حمایت از کودکان کار و بی سرپرست در اقسا نقاط دنیا مبالغ هنگفتی را از مردم جمع آوری می کند البته عنوان کودکان کار و بی سرپرست…

سی مهر و استمرار بی مهری علی الدوام در فرقۀ رجوی

پایان ماه مهر و محبت ، بدرستی همان برابر است با انتخاب پوشالی و فرمالیته مریم رجوی از طرف ملعون مسعود رجوی به عنوان رئیس جمهوری در شورای ملی به اصطلاح مقاومت در سازمان تروریستی فرقه نما رجوی که رجوی با این کار به اهداف پلید جنسی خود که جلب…

“کاه” نامۀ فرقه رجوی در مناسبات داخلی ازعراق تا آلبانی – قسمت اول

فرقه تروریستی رجوی که سالیان سال در عراق اقامت داشت تعدادی زیادی اسیر جنگی و افراد فریب خورده را با شیوه های مختلفی نگهداری میکند که با نام جذب نیرو و کنترل نیرو در تشکیلات خود نامگذاری میکردند و افرادی را در این تشکیلات تعیین و مشخص و به…

ردپای فرقۀ رجوی در ادبیات سخیف ترامپ

براستی و بدرستی همانطور که رجوی هرگز نتوانست ، مریم رجوی نیز هرگز از گندم ری و ملک ایران نخواهد خورد . سالیان سال است که رجوی و نزدیکانش با عملیات های نظامی مرزی و عملیات های تروریستی قصد تصرف و آشوب در این مرز و بوم را دارند و از آنجاییکه…

دیدار با آقای بابایی و اندوه سی و هفت سال انتظار وی

آغاز جنگ تحمیلی در سی و یکم شهریور سال 1359 و سالروز آن در چنین روزهایی یادآور فداکاری، شجاعت و رنج های بسیاری همانند اسارت مدافعان وطن، شده و تلخ تر از آن سوءاستفاده و فرصت طلبی فرقۀ رجوی از این تجاوز و به اسارت کشیدن مطلق اسیران جنگی بوده…

سالروز بنیان افیون خلق و توده ها

سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق سازمان سیاسی و چپ گرایی با ساختار شبه نظامی بود که در 15 شهریور1344 توسط 5 تن از دانشجویان انقلابی مخالف رژیم دیکتاتوری شاه خائن تاسیس گردید که در ابتدا اهداف مقدسی را دنبال می کردند و این اهداف مبارزه سیاسی…

فرقۀ رجوی ، روی خط ترور

آغاز دهۀ 60 در ایران مصادف است با اوج گیری جریان نفاق و به دنبال آن خط گسترده ترور شخصیت ها و مردم که به شکل عجیبی ادامه می یابد . در مدتی کوتاه جبهه نفاق ، روشنفکرترین و عزیزترین حامیان مردم را به خاک و خون میکشد و دست خیانت پیشه اش را از…

مجاهدین و تکرار یک پیوند شوم

بعد از سقوط عراق و صدام توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، رجوی که بزرگترین حامی اش را از دست داده بود با تمایل شدید و آرزوی دیرینه اش خود را در آغوش آمریکایی ها قرار داد . بعد از تصرف کامل عراق به یاد دارم همواره مسئولین فرقه به دستور…

نیمسوز شدن دستگاه رجوی از “ماجرای نیمروز”

" ماجرای نیمروز " فیلمی به کارگردانی محمد حسین مهدویان و تهیه کنندگی آن برعهدۀ سید محمد رضوی بوده این فیلم محصول سال 95 است که در سی و پنجمین دورۀ جشنوارۀ فیلم فجر برندۀ سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره شد و همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه…

مرداد 67 ، مرداب رجوی

پنجم و ششم مرداد1367 سالروز پیروزی عملیات مرصاد و شکست مفتضحانه و فرو رفتن رجوی خائن در مرداب به راه انداخته خود می باشد . رجوی در چنین روز و سالی که همزمان بود با آتش بس و صلح بین دو کشور ایران و عراق ، با پیمان و توافقی که از قبل با صدام…