مرور

انجمن نجات مرکز البرز

پیام مسعود از دیار باقی یا دیار فانی؟

معمولا وقتی فردی فوت میشود، گویند وی دار فانی را وداع کرده و یا به دیار باقی شتافته ، بنابراین در فرهنگ لغت دنیای حیات و زندگی دیار فانی نامیده و دنیای باقی همان مرگ و ترک این دنیا می باشد. حال ملعون مسعود رجوی که از سال 1390 هیچ خبری از…

کانون های شورشی؛ گاف بزرگ فرقه و اعتراف آنها به تروریست بودن

کانون شورشی یا همان فوکوایسم با تعابیری یکنواخت و دارا بودن ریشه های تاریخی به عنوان یک تئوری جنگی در قرن بیستم به کار گرفته شد که در نهایت با رسوایی و شکست به پایان رسید. این واژه دلالت بر نوعی استراتژی جنگ چریکی یا کانون شورشی دارد…

حیلۀ رجوی در 19 فروردین 90

در 19 فروردین 1390 اهریمن زمان، رجوی ملعون برای خنثی نمودن دفع بلا و ستیز دست به یک کشتار تکراری زد و خزان نیروهای مخالف و معاند فرقه اش را رقم زد. در چنین روزی طبق اظهارات شاهدان عینی، مریدان رجوی با حیله و ترفند و عنوان اینکه با خبر شده…