تلاش برای رهایی از فرقه رجوی
مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

ادامه سریال تراژدی مرگ اعضا در فرقه رجوی

ارگان های دروغ پرداز فرقه رجوی از ادامه سریال مرگ اعضا در آلبانی خبر می دهند طبق آخرین خبر خانم فخری اصفهانیان در تاریخ ۲۰ دیماه ۹۶ بدلیل بیماری سرطان در بیمارستانی در کشور آلبانی درگذشته است. ارگانهای رسوای رجوی درتاریخ ۲۲و۲۴دی ماه هم خبر…

بیاد اکبرچاووشی پس از ۴دهه بیگاری وتحقیر واسارت

اکبرچاووشی روز جمعه ۲۲دی ماه براثرسکته قلبی درآلبانی درگذشت. سایت رسوا ودروغ پرداز رجوی درمورد او چنین نوشت : مجاهد خلق اکبرچاووشی پس از ۴دهه مجاهدت ومبارزه بی امان در راه آزادی پرکشید. او زمانی دانشجوی رشته زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه…

فرقه رجوی بدنبال سوء استفاده رذیلانه از حادثه تلخ و دلخراش کشتی سانچی

در دامان دریا آرام گرفتند دریا دلانی از جنس خدمت وایثار وعشق . آنها که جانشان را درکف دست گرفته بودند ودل به دریای بیکران ومتلاطم زدند ونا باورانه درراه انجام وظیفه  وخدمت به کشورخود جان باختند. براستی چه سخت است  این داغ عظیم وحادثه ای…

سیری برعملکردهای خیانت بارمسعود رجوی

روز ۳۰ دی ۵۷ مسعود رجوی به همراه آخرین دسته از زندانیان شاه آزاد شدند. در رابطه با پروسه زندان مسعود رجوی واینکه چرا وی بهمراه دیگراعضای کادر مرکزیت اعدام نشد حرف وحدیث های زیادی درمیان است .از جمله می توان به اسنادی اشاره کرد که بعد از…

صحبتی دوستانه با همشهری خودم عطا موذن اسیر در فرقه رجوی

با سلام به همشهری خودم عطا موذن اسیر در فرقه رجوی. می خواستم بهت بگویم که چند روز پیش به همراه دیگر اعضای انجمن نجات مهمان دامادتان در بهبهان بودم داماد وخواهرتان ازما خواستند تا هرخبری از وضعیت تو داریم به آنها بدهیم . آنها ازدرد و رنج…

دیدار انجمن نجات خوزستان با خانواده محمد حسن (عطا) موذن از اسیران فرقه رجوی

درمورخه 5/10/96اعضای انجمن نجات شعبه خوزستان درشهرستان بهبهان با خانواده عطا موذن دیدار وگفتگو کردند . درابتدا آقا داستانیان به همراه همسرش خانم زرین تاج خواهرعطا موذن از حضور اعضای انجمن درمنزلشان استقبال کرده وگفتند خیلی خوشحال شدیم که…

دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده صدرالله اعتدالی عضو اسیر در فرقه رجوی

در روز سه شنبه مورخه 5/10/96 اعضای انجمن نجات درشهرستان بهبهان با آقای خیرالله اعتدالی برادر صدرالله اعتدالی ازاعضای اسیر درفرقه رجوی دیدارکردند. دراین دیدارآقای خیرالله اعتدالی ضمن عذرخواهی ازاعضای انجمن گفت متاسفانه بدلیل موقعیت کاری نشد…

فرقه مجاهدین خلق چرا و چگونه عواطف و احساس خانواده ها را به بازی می گیرد

بدنبال انتقال اجباری اعضا از شهر تیرانا به زندان مانز ویا اشرف 3 که با بکارگیری القائات ذهنی و شیوه های فریب و گرفتن تعهد عضویت بدون حق بازگشت و درخواست جدایی صورت گرفت . سرکردگان این فرقه که درمقابل اعتراضات اعضای ساکن دراین اسارتگاه…

دیدار با خانواده مسعود بیرون رو عضو اسیر در فرقه رجوی در بهبهان

در مورخه 5/10/96 اعضای انجمن نجات خوزستان در شهرستان بهبهان با خانواده مسعود بیرون رو عضو اسیر در فرقه رجوی دیدار کردند . دراین دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان بعد از گپ و گفت دوستانه با اعضای خانواده بیرون رو و با تشکر از مهمان نوازی این…

دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده هدایت محمدی عضواسیردرفرقه رجوی

درمورخه 5/10/96 اعضای انجمن نجات با آقای مسلم محمدی داماد خانواده هدایت محمدی در شهرستان بهبهان دیدارکردند . آقای مسلم محمدی که بدلیل ناراحتی دیسک کمردرمنزلش بستری است ازحضوراعضای انجمن نجات درمنزلش استقبال کرد وگفت حضورشما…