مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

اعضا یک به یک حلقه ها را بداخل سینی انداختند

سالن نشست در بهت و ناباوری عجیبی فرو رفته بود! زنان و مردانی که سالیان زیر یک سقف در منتهای عشق زندگی کرده بودند، با هم غریبه می نمودند. ستونهایی از زنان ومردان تشکیل شد، اکنون آنها درمقابل سن مقابل مسعود ومریم صف کشیده بودند. بزرگ ترین…

با همسرم بارها گریستیم

شب های متوالی وقتی به اسکان می رفتم وبچه ها بخواب می رفتند با همسرم صحبت می کردم. بارها دراوج استیصال هردو فریاد می زدیم چرا و چگونه؟ به بچه هایمان که درخواب عمیقی فرورفته بودند نگاه می انداختم. بیچاره ها نمی دانستند تاچند وقت دیگرکانون گرم…

تنگه چهار زبر قصه های ناگفته بسیار داشت

عرق سردی بر پیشانی شکری نشسته بود! دست هایش می لرزید و پاهایش توان ایستادن نداشت. با زحمت لبانش را حرکت داد. زندگی من ادامه داشت تا اینکه از طریق یکی از دوستان با سازمان آشنا شدم. قبل از انقلاب تا حدودی سازمان را می شناختم! داستان مقاومت…

همه آنها احساس می کردند زندگی را باخته اند

نشست عملیات جاری با قدری تاخیر شروع شد! بتول یوسفی درحالیکه به افراد خیره شد بود بدنبال سوژه می گشت. شکری سرش را پایین انداخته بود و داشت با خودکارش بازی میکرد. محمد تسلیمی یادداشتی را به روی میز بتول گذاشت و در حالیکه به آرامی درگوش او…

موضع گیری اخیر جان بولتون و توهمات احمقانه رجوی

شبکه های رادیو فردا ، بی بی سی وصدای امریکا روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97 به نقل از جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا خبر دادند: "که تغییر رژیم ایران در دستور کار دولت ترامپ نیست." موضع جدید جان بولتون در حالی است که وی در ماه ژانویه گفته بود…

چرا و به کدامین گناه؟

شکری همچنان داشت التماس می کرد... بخدا منظوری نداشتم! یک لحظه عواطفم برمن غلبه کرد. بعد نگاه آلوده انداختم و به سمت همسر سابقم کشش پیدا کرده و سلام دادم. تازه دوزاریم افتاد که جریان چیست؟! دگمه های پیراهن فرم خاکی رنگ شکری کنده شده…

گناه هنر عشق ورزیدن

فروید می گوید: عشق ورزیدن یک هنراست ولی درفرهنگ سازمان مجاهدین خلق یک گناه شمرده میشود. ساعت 19:45 شب اتاق کارم را درقلعه 90 ترک و به سمت سالن غذا خوری ستاد سررشته داری حرکت کردم. سروصدایی از داخل کتابخانه نظرم را بخود جلب کرد. صدای داد…

عواقب تشکر سران فرقه رجوی از ترامپ بخاطر خروج از برجام

ظاهرا قبل از اینکه ترامپ تصمیم به خروج آمریکا از برجام را اعلام کند سرکردگان فرقه رجوی ازطریق حامیان جنگ طلب خود دردولت آمریکا ازجمله جان بولتون ازاین تصمیم ترامپ مطلع شده بودند به همین منظورازقبل همه اعضا را درسالن کمپ اشرف 3 جمع کرده و…

رویاهای نافرجام فرقه رجوی بعد از اعلام خروج ترامپ از برجام

یکبار دیگرترامپ بعنوان نماینده یک دولت زورگو تصمیم خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و یکبار دیگر ثابت کرد که دولت آمریکا یکی ازکشورهایی است که هرگز به رعایت قوانین بین المللی پایبند نیست .تصمیم ترامپ برای خروج ازبرجام ثابت کرد که وی و…

تشدید بحران درونی فرقه رجوی با فرار اعضای رده بالا

درخبرها شنیدم که یکی ازاعضای با سابقه و از فرماندهان با سابقه تشکیلات فرقه اخیرا در آلبانی با فرار از کمپ اشرف 3 از فرقه رجوی جدا شده است . که ازموضع انسانی به وی تبریک می گوییم . فراروجدایی این عضو باسابقه تشکیلات که فعلا بنا به…