مرور

انجمن نجات مرکز مازندران

نمونه های کشف مریم قجر در مورد انرژی های نهفته در زنان

مریم قجر در مورد روز زن روده درازی های زیادی نموده است و هر روز مدعی می شود که می توان به انرژی های ذخیره و نهفته شده در زنان دست یافت البته این مسئله در مناسبات سازمان در اشرف زیاد بیان می شد . رجوی حقه باز در یکی از بندهای انقلاب طلاق…

نشست خانواده های استان مازندران در دفتر انجمن نجات – قسمت دوم

در ادامه صحبت ها ، آقای کرمعلی شعبانپور برادر حسن شعبانپور که به همراه دیگر اعضای خانواده اش زحمات زیادی برای رهایی برادرش کشیدند،عنوان داشت : بر اساس تجربه ای که در مدت زیادی که در اطراف اشرف بودم دست یافتم ، رجوی فقط زبان زور را خوب می…

افشای ماهیت رجوی یکی از مهم ترین فعالیت های جدا شدگان و خانواده ها می باشد

تعدادی از خانواده های استان مازندران که اسیری در فرقه تروریستی رجوی دارند در دفتر انجمن نجات حضور یافته تا در جریان اخبار و فعالیت های فرقه رجوی قرار گرفته و برای آینده و رها سازی عزیزان خود از چنگال تشکیلات مخوف رجوی راه حلی بیاندیشند.…

یک فرار و یک دنیا پیام

در روز های اخیر دو تن از اعضای فرقه رجوی در آلبانی موفق به فرار از زندان این فرقه موسوم به اشرف 3 شده و با پرداخت قیمت به آزادی رسیدند . اهمیت این فرار وقتی بیشتر می شود که به یاد بیاوریم رجوی ها و دیگر سران فرقه ، با بردن اعضا به مقری به…

تمام زور فرقه رجوی در مورد چهارشنبه سوری همین بود ؟

فرقه تروریستی رجوی که از یک ماه قبل برای روز چهارشنبه سوری اطلاعیه و پیام های مختلفی مبنی بر شروع قیام ، آتش ، قیام به اصطلاح سرنگونی و اراجیفی از این مدل داده و هر روز در سایت های خود شیوه آتش زدن و ... را آموزش می داد فکر می کردند که خبری…

ستاد اجتماعی مجاهدین ، ستادی که وجود خارجی ندارد

یکی از حقه های مورد استفاده رجوی ها پرداختن به ظاهر است تا به این وسیله محتوای پوچ و سیاه خود را بپوشانند . یکی از مصادیق این حیله گری استفاده از عناوین پر زرق و برق است . اخیراً سران در گل مانده فرقه تروریستی رجوی برای اینکه خود را نزد…

خاطره ای از فعالیت های اجتماعی در اشرف

بعد از سرنگونی صدام و خلع سلاح از جانب آمریکایی ها فرقه رجوی از روی اجبار به ناگهان از مرحله نظامی به فاز اجتماعی، تغییر موضع داد. به همین دلیل در هر مقری یک الی دو یگان اجتماعی و در بالا هم یک ستاد عریض و طویلی به نام ستاد اجتماعی تشکیل…

وضعیت زنان در مناسبات فرقه ای رجوی

یکی از نفرات فرقه رجوی که سابقه زیادی در خارجه نشینی و مفت خوری دارد زنی است به نام صدیقه شاهرخی که چند خواهر این فرد در تشکیلات رجوی به خاطر خوش خدمتی دارای رده های بالای تشکیلاتی می باشند . صدیقه شاهرخی در مورد روز زن به نشخوار…

راستی چرا مریم قجر؟!

یکی از قلم بدستان بی جیره و مواجب فرقه تروریستی رجوی مطلبی با عنوان " چرا مریم رجوی " نوشت، که در این مطلب به دفاع از وی و در مورد روز آزادی او از زندان فرانسه حرف می زند . ولی وی عنوان نمی کند که چرا مریم قجر در سال 1381 به همراه شوهر دومش…