مرور

انجمن نجات مرکز گلستان

چرا سرویس جاسوسی اسرائیل دفتر خود را در تیرانا راه اندازی کرد؟

همه آگاهان سیاسی بخوبی می دانند از چند دهه قبل سازمان مجاهدین از یک سازمان سیاسی - اجتماعی مخرب به یک فرقه آلت دست سرویس های اطلاعاتی کشورهای مخالف ایران تغییر ماهیت داده است. این نوکری و خیانت روزگاری در دربار صدام حسین ، بعد ها هم عربستان…

آب در هاون کوبیدن سران فرقه رجوی

بعد از جریانات دی ماه سال گذشته که عده ای از مردم در برابر گرانی اجناس بصورت اعتراض به خیابانهای برخی شهرها آمدند . این تجعات که داشت با هدایت دشمنان و به خصوص فرقه رجوی و تفاله های سلطنت طلبان به سمت و سوی اغتشاشات کشیده میشد به صورت آرامی…

محکومیت سازمان ضد خانواده مجاهدین

سرکرده سازمان ضدخانواده مجاهدین که در تمامی برنامه ریزی های غلط خود با مشکلات عدیده ای روبرو بوده و همواره در همه آن نقشه های شوم خود با شکست مواجه میشد ، بعد از آنکه در عملیات فروغ جاویدان گرفتار هوش و ذکاوت نیروهای ایرانی قرار گرفته و…

فروغ جاویدان یا افول انسانیت فرقه رجوی – قسمت دوم

همانطور که در قسمت قبل از خاطرات تلخ آقای رئوفیان ( از رهایی یافتگان فرقه رجوی ) درباره عملیات مرصاد میخواندیم در زیر نیز بدون هیچ مقدمه ای به ادامه این روایت شوم و اما واقعی می پردازیم : همانطور که در قسمت اول درج شده بود اکثر ادوات…

فروغ جاویدان یا افول انسانیت فرقه رجوی – قسمت اول

تاریخ همیشه نشان داده که خیانت و عصیان جایی نداشته و فرد خیانتکار همیشه مورد غضب خداوند و همچنین انسانهای آزاده قرار میگیرد. در مورد سازمان ضد بشری مجاهدین نیز این بحث صدق میکند که این فرقه غیر اخلاقی و غیر انسانی با وجود حمایتهای همه جانبه…

مجاهدین برعکس قوانین جهان عمل می کنند

سران سازمان ضد بشری مجاهدین که از همان زمان تاسیس با دروغگویی و فریب برنامه های خود را پیش میبرد ، در طول این سالهای نکبت بار خود نیز تمامی عناصر خود را با شستشوی ذهنی و فشارهای روانی بالا مشغول کرده بود و با وعده های مختلف از جمله سرنگونی…

صدای امریکا یا رسانه مجیزه گوی فرقه رجوی

این روزها در شبکه های مجازی و رسانه های شنیداری و دیداری امریکا (VOA) شاهد یک رویداد علنی لخت و عور و آشکاری هستیم که بی هیچ ابایی مشغول تبلیغ و انعکاس اخبار و سیاست های رذیلانه گروه منحوس و بدنام رجوی است . بگونه ای که هر بیننده و شنونده…

مکر مجاهدین به سمت خود آنان برگشت

عامل متهم شده به انجام عملیات تروریستی علیه مجاهدین در فرانسه، امیر سعدونی؛ رفیق مهدی ابریشمچی از آب در آمد. امیر سعدونی از اعضای فعال فرقه رجوی بوده است. عملیات تروریستی توطئه خود فرقه رجوی بود تا پس از شکست نمایش در فرانسه خود را…

حنای ویلپنت فرقه رجوی دیگر رنگی ندارد

سران سازمان ضد انسانی مجاهدین هر ساله اقدام به برگزاری مراسمی در یکی از شهرهای فرانسه بنام ویلپنت مینماید که امسال نیز تکرار همان برنامه نمایشی سالهای قبل بود که سران فرقه رجویسم از چند ماه قبل نسبت به برگزاری ان تبلیغات فراوانی انجام داده…

ویلپنت آخرین حربه سازمان تروریستی مجاهدین

بعد از سقوط صدام ملعون در عراق که حامی بزرگ سازمان ضد انسانی مجاهدین بوده و به شدت از آن در کارهای تروریستی اش حمایت مینمود ، سران فرقه رجوی که از همه جا مستاصل شده و راه گریزی برای خود نداشتند و از این رو برای پر نمودن ذهن عناصر فرتوت خود…