مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

خاطره ای از حضور مسعود در آسایشگاه برادران

برغم اینکه چندماه ازخود زنی جمعی درعملیات موسوم به فروغ جاویدان درمرداد 1367 که مرصاد نام گرفته است گذشته بود ؛ کماکان اساس نیروها درهم شکسته و نابکاربودند وبی دل ودماغ درفضای سرد و خشک ویخ زده دراسارتگاه اشرف روزگارمی گذراندند.…

پدیده مشعشع و کاربرد رهایی بخش انجمن نجات

اردیبهشت سال 1382 بود وآن شب خسته تر و دل مرده تر از تمام روزهای پیشتر بودم که بی توجه به مواخذه سنگین حتمی در نشست عملیات جاری ستادی در گوشه ای از اسارتگاه اشرف درعراق موسوم به آسایشگاه خوابیدم وآن چند ساعت خواب سنگین مابعد کم خوابی های…

تروریسم خوب و بد ندارد

آقای امانوئل ماکرون رئیس جمهورمحترم فرانسه ما شماری ازخانواده های دردمند وچشم انتظاراعضای نگون بخت جماعت تروریستی رجوی خدمت شما سلام وعرض ادب داریم . با اطلاع ازحادثه تروریستی ناگوار دیروز در فرانسه که منجر به کشته شدن دستکم یکنفر و…

دیدار با خانواده مهدی نوروزی در دفتر انجمن نجات گیلان

مهدی نوروزی ازاسرای اغفال شده فرقه بدنام رجوی است که چیزی حدود 30 سال ازعمر و جوانی اش را ناخواسته به پای مطامع جاه طلبانه رجوی ریخته است . خانواده اش خاصه پدر و مادر دردمندش درجدایی وچشم انتظاری عزیزشان قیمت هنگفتی پرداخت کرده اند طوریکه…

دستی در پشت صحنه است که نمیتوانیم فرزندانمان را ملاقات کنیم

خانم آمنه خاتون مرغی فومنی مادردردمند وچشم انتظاری است که یک فرزندش را دردفاع از آب وخاک وطن ونوامیس خود هدیه داده است و درملاقات های مکرر خود با ایشان هرگزندیدم که درخصوص شهادت جگرگوشه شان خدای ناکرده پشیمان و یا دست کم گله ای داشته باشند…

به دستور تشکیلاتی پاسپورت احمد سوزانده شد

بارها وبارها با خانواده احمد و امین خاصه با والدین شان ناصر تلاوتی و هاجر امدادی ماسوله دردفترانجمن دیدار و ملاقات حضوری داشتم وبه درد دل جگرسوز آنان گوش داده بودم . اما اینبار بنا به دعوت شان وبه وظیفه خودم عمل کردم وروانه محل زندگی…

مجاهدین درحسرت سرنگونی و بازهم دروغگویی

رجویها دیوانه وار و افسارگسیخته از برای کسب جاه طلبانه قدرت خیالی سربردیوارمی کوبند و خزعبلات می بافند وکف بردهان داعیه سرنگونی دارند ! درمطلبی ازسایت نخ نمای فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین ازقول سنابرق زاهدی مسول پوشالی کمیسیون…

شیطان سازی شرم آور رجویها علیه جدا شده های آلبانی

فرقه بدنام ومافیایی رجوی بتاریخ 31 فروردین ماه 1397 اعلامیه ای منتسب به شورای دست سازخودشان با هیاهو و گرد و خاک کردنهای بسیار منتشر کردند حاکی ازاینکه عنقریب دفاترشورا ومراکزمجاهدین دراقصی نقاط جهان مورد حملات تروریستی واقع خواهد شد وبا…

بحران لاعلاج فرقه رجوی در آلبانی

گفته بودیم که آلبانی همچون عراق واشرف نیست که بمثابه کانون خفقان و برده سازی باشد بلکه باتلاق فروبرنده ومضمحل کننده رجوی درتمامیت آن است و به رغم مزدوری وآویختن به لابی های وحشی وجنگ طلب امریکا وآل سعود وصهیونیسم ؛ به زودی فرو می پاشد وخون…

دیدار نوروزی انجمن نجات گیلان با حاج مرتضی پورحسن

اسماعیل پورحسن کویخی فرزند علی پورحسن وزهرا توسلی متولد 27 / بهمن / 1344 بشماره شناسنامه 828 درحین خدمت مقدس سربازی درعملیات خرابکارانه مشترک صدام و رجوی مورخه 28 خرداد 1367 درمنطقه مهران به اسارت دشمن درآمد وبه اردوگاه کاراجباری اسارتگاه…