مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

همگام با شهروندان عزیز در جشن و سرور و شادی چهارشنبه سوری

بقرار اطلاع از شیپورهای هوچی گر دشمنان انقلاب و مردمان ایران زمین خاصه فرقه بدنام رجوی که در پی دستیابی به قدرت خیالی، مرزی ازخیانت و جنایت و آویختن به دشمن خارجی در وطن فروشی نبوده که درنوردیده باشند ؛ قراربوده که امرسراب گونه سرنگونی…

کانون شورشی یا عوامل اغتشاش در چهارشنبه سوری؟

کانون شورشی یک ایده موفق همگام و همراه با توده اجتماعی بواسطه فرمانده "ارنستو چه گوارا" ازشخصتیهای انقلاب کوبا برای احقاق حقوق شهروندی علیه فقر و گرسنگی و استثماربود که خود قهرمانانه جان دراین راه بنهاد وبرحقانیت راهش گواهی داد. واما فرقه…

جشن ملی چهارشنبه سوری و نه به مجاهدین

همواره و هرساله جشن ملی چهارشنبه سوری ازجانب ایرانیان با شوروحال وصف ناپذیر برای استقبال و خوش آمدگویی به سال نو و تحول دل وطبیعت پاس داشته میشود ویک شب بیاد ماندنی دیگری در آرامش وامنیت درکشورعزیزمان ایران رقم میخورد. در این میان اما…

در نهایت دود خیانت های رجوی به نیروهایش به چشم خودش میرود

جانباز پرویز لقمانی از برادران جمشید لقمانی عضو اسیر رجوی در آلبانی از اعضای فعال انجمن نجات درخصوص فعالیت به منظور دستیابی به دیدار و رهایی برادر اسیرش بوده وآخرین دیداربا ایشان را یکماه پیشتر دردفتر انجمن نجات گیلان تجربه کرده بودم.…

دروغبافی در شرح زندگی نامه مریم قجر

سایت موسوم به مریم رجوی بقرار زیر به شرح زندگی نامه مریم قجرپرداخته است که ازاساس دروغ و مضحک است . زندگی‌نامه مریم رجوی • تاریخ تولد: ۱۳ آذرماه۱۳۳۲ • محل تولد: تهران، ایران • وضعیت تأهل: متأهل – مسعود رجوی در سال۱۳۶۴ • مسئولیت فعلی:…

سراب سرنگونی برای رجویها

متعاقب انتقال ازعراق به آلبانی و افزایش جدایی و ریزش نیروهای اغفال شده و به تنگ آمده و مستاصل با فرایند بحران لاینحل تشکیلاتی ؛ مدت زمانی است که شخص مریم رجوی بلاواسطه به آلبانی ورود کرد تا رو در رو با اعضایش، بتواند چه ازسراغفال ومغزشویی…

لیسیدن دشنه خون چکان آل سعود از برای خوش رقصی بواسطه رجویها

در عصر حاضر خاصه در ربع قرن گذشته ؛ جنایت بطور افسار گسیخته دارد غوغا میکند و بسا ویرانیها و تباهی ها و کشتارجنون آمیزی را ببار می آورد. صاحبان قدرت بی محابا برای تحکیم مبانی قدرت ظالمانه خویش بر صغیر و کبیر رحم نکردند و نمیکنند و بجای…

برادرانم ناخواسته گرفتار مشتی وطن فروش به اسم مجاهدین شدند

احمد و امین تلاوتی در دهه هشتاد در ترکیه به بهانه واهی بتوسط مافیای رجوی ربوده شدند و پس ازاغفال به عراق و اسارتگاه مضمحل شده اشرف هدایت شدند وهم اکنون در زندان فرقه رجوی در تیرانای آلبانی بدور از ارتباط با دنیای آزاد خاصه کانون پرمهر…

اباطیل رجویها درخصوص فوران حضور و شکوه در چهل سالگی انقلاب

ملت غیور و فهیم ایران در سرفصلهای بجد حیاتی همچون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و همچنین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی و دیگرمواردی که نیاز به حضور در صحنه هست با قدرت و شکوه خاصی از برای حفظ دستاوردهای ارزشمند انقلاب خویش با حضور مقتدرانه و دشمن…

جدا شده یا رها شده از شر رجوی وطن فروش

به دنبال کودتای درون تشکیلاتی رجوی درفرقه ای کردن سازمان سیاسی مجاهدین خلق وبدست گرفتن قدرت مطلقه درون تشکیلاتی با اهرم سرکوب تشکیلاتی رقیبان خود ازسال 1364 تا طلاق اجباری درمقطع به اصطلاح انقلاب درونی و پس از