مرور

آلبوم تصاویر

خانواده ایرانپور در کنار دیگر خانواده ها در تلاش برای رهایی عزیزانشان

گروهی شامل حدود 200 تن از خانواده های اسرای ذهنی و عینی گرفتار در فرقه رجوی در اردوگاه لیبرتی، جهت دیدار با عزیزان خود به بغداد آمده و برای رهایی عزیزانشان از لیبرتی در کنار این اسارتگاه تجمع کردند. که در این بین خانواده هایی از استان فارس…

خانواده های مازندرانی در تلاش برای دیدار با عزیزانشان در لیبرتی

گروهی شامل حدود 200 تن از خانواده های اسرای ذهنی و عینی گرفتار در فرقه رجوی در اردوگاه لیبرتی، جهت دیدار با عزیزان خود به بغداد آمده و برای رهایی عزیزانشان از لیبرتی در کنار این اسارتگاه تجمع کردند. که در این بین خانواده هایی از استان…

گزارش تصویری از تلاش خانواده ها برای دیدار با عزیزانشان در لیبرتی

گروهی شامل حدود 200 تن از خانواده های اسرای ذهنی و عینی گرفتار در فرقه رجوی در اردوگاه لیبرتی، جهت دیدار با عزیزان خود به بغداد آمده و امروز بعد از ظهر به عنوان ششمین تلاش مستمر خانواده ها به مقابل درب اردوگاه مراجعه کردند. این خانواده ها…

گزارش تصویری از پنجمین تلاش خانواده ها برای ملاقات با عزیزانشان مقابل کمپ لیبرتی

خانواده هایی از استان های فارس، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، قزوین و تهران برای ملاقات با عزیزانشان صبح روز دوم خرداد عازم کمپ لیبرتی گردیدند. خانواده های عزیمت نموده به عراق خواسته ای به غیر از دیدار با عزیزانشان ندارند. خانواده ها با هزاران…

تلاش مجدد خانواده های مجاهدین برای ملاقات با اسیرانشان در کمپ لیبرتی

خانواده ها، از شهرهای مختلف ایران آمده بودند تا شاید در چهارمین تلاش طی یک سال گذشته بتوانند با فرزندان و بستگان خود ملاقات کنند، اما تعدادی از اعضای گروه مجاهدین ورودی اردوگاه را بستند و در حالی که چهره های خود را پوشانده بودند، علیه آنها…

آشور ورشی پس از سالها دوری با برادرش ملاقات کرد

سالن از صدا پر بود... صدای گریه توامان با خنده... صدای زجه خواهری که با لهجه ترکی دل خود را سبک می کرد و دل خانواده ها را به آتش می کشید... صدای ناله مادری و درد دل پدری که برای دیدن عزیزش فرسنگها راه پیموده از دور ترین نقطه ایران... از…

سری سوم خانواده ها مقابل کمپ لیبرتی

صبح روز یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ مصادف با ۲۴ ژانویه ۲۰۱۶، تعداد ۳۰ نفر از خانواده های افراد گرفتار در اردوگاه لیبرتی در عراق که از دیروز در بغداد ساکن شده اند به محل اردوگاه مراجعه نمودند. این خانواده ها که از استان های البرز، قزوین، تهران، قم،…

حضور خانواده ها در مقابل کمپ لیبرتی

صبح روز جمعه 29/ 8/ 94 سری دوم خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه لیبرتی در عراق برای تلاشی مجدد جهت کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان که در فرقه رجوی اسیر هستند به این اردوگاه مراجعه کرده و درخواست خود را با مقامات محلی…

سفر خانواده ها به درب لیبرتی برای ملاقات با عزیزانشان

بعد از دو سال و اندی که به دلیل شرایط امنیتی در عراق، خانواده ها نمی توانستند برای دیدار با عزیزانشان به عراق بروند در شرایط حاضر امکانی فراهم آمد تا خانواده ها بتوانند برای این دیدار به عراق و کمپ لیبرتی سفر کنند. به امید ملاقاتی هر چند…

همایش انجمن نجات فارس به مناسبت بازگشت عباس محمد پور

انجمن نجات فارس بعد از ظهر روز 25 / 3/ 1394 جلسه ای به مناسبت ورود عباس محمد پور ترتیب داد. در این جلسه تعدادی از خانواده های اسرای فرقه ی رجوی از جمله: خانواده ی ایران پور ، زارع مهذبیه ، رحمتی ، کوهپیما ، امین ، چیت ساز ، محمدی ، هوشمند ،…