مرور

تصویری

چیزی شبیه افسانه – قسمت پنجم

مستند چیزی شبیه افسانه روایت زندگی پدران، مادران و دیگر اعضای خانواده ی اسیران مجاهدین خلق می باشد که سالها رنج و اندوه دوری و بی خبری از عزیزانشان را به دوش کشیده اند. این مستند گوشه ای از عشق و علاقه مادرانه و عاشقانه و صبوریهای پدرانه…

روایتی از فروغ جاویدان

در تیر ماه ۶۷ صدام حسین طی یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: «... بعد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد ... » به این ترتیب شش روز پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت توسط ایران، سازمان مجاهدین عملیاتی…

چیزی شبیه افسانه – قسمت چهارم

مستند چیزی شبیه افسانه روایت زندگی پدران، مادران و دیگر اعضای خانواده ی اسیران مجاهدین خلق می باشد که سالها رنج و اندوه دوری و بی خبری از عزیزانشان را به دوش کشیده اند. این مستند گوشه ای از عشق و علاقه مادرانه و عاشقانه و صبوریهای پدرانه…

تیزر مستند ” پایان راه ” – قسمت دوم

مستند پایان راه ، روایتی واقعی از درد و رنج خانواده هایی است که فرزندان شان سال ها پیش توسط سازمانی به نام " مجاهدین خلق ایران" فریب خورده اند و همچنان در شرایط برده داری نوین به سر می برند. این مستند همزمان با اخراج سازمان رجوی از کشور…

تیزر مستند ” پایان راه “

مستند پایان راه ، روایتی واقعی از درد و رنج خانواده هایی است که فرزندان شان سال ها پیش توسط سازمانی به نام " مجاهدین خلق ایران" فریب خورده اند و همچنان در شرایط برده داری نوین به سر می برند. این مستند همزمان با اخراج سازمان رجوی از کشور…

نحوه برخورد سخنگوی مجاهدین در آمریکا با دو فعال مدنی آمریکایی

سخنگوی فرقه تروریستی مجاهدین در واشنگتن در واکنش به سوالات دو فعال مدنی و ضدجنگ آمریکایی از پاسخ به سوالات و حتی مکالمه با آنها طفره رفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فیلم نحوه برخورد سخنگوی فرقه تروریستی مجاهدین در واشنگتن با مدیا بنجامین و…

چیزی شبیه افسانه – قسمت سوم

مستند چیزی شبیه افسانه روایت زندگی پدران، مادران و دیگر اعضای خانواده ی اسیران مجاهدین خلق می باشد که سالها رنج و اندوه دوری و بی خبری از عزیزانشان را به دوش کشیده اند. این مستند گوشه ای از عشق و علاقه مادرانه و عاشقانه و صبوریهای پدرانه…

امیدوار به دیدار فرزندم هستم

آقای حسین حسن کاویار پدر محسن حسن کاویار می باشد که اسیر فرقه رجوی و ساکن آلبانی می باشد . آقای حسن کاویار که از خانواده های فعال و در ارتباط با انجمن می باشد پس از یک دوره بیماری وعمل قلب با کادر انجمن دیداری تازه کردند . در این دیدار…